Darba kārtība
Strasbūra
Pirmdiena, 2012. gada 2. jūlijs - Ceturtdiena, 2012. gada 5. jūlijs 249k
Pirmdiena, 2012. gada 2. jūlijs183kVersija: Trešdiena, 2012. gada 4. jūlijs, 15:15
 Darba kārtības punkti
17:00 - 23:00   Debates
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

17:00 - 23:00   Debates       Uzstāšanās laiks
1  pointSesijas atsākšana un darba kārtība
104Termiņi***IIpointEiropas dzelzceļa vienotā telpa
Ieteikums otrajam lasījumam:  Debora Serracchiani (A7-0196/2012)
Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu (pārstrādāta redakcija)
[2010/0253(COD)]
Transporta un tūrisma komiteja
93Termiņi***IpointReģistrācijas kontrolierīces, ko izmanto autotransportā
Ziņojums:  Silvia-Adriana Ţicău (A7-0195/2012)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 561/2006
[2011/0196(COD)]
Transporta un tūrisma komiteja
132Termiņi***IpointMuitas darbs intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā
Ziņojums:  Jürgen Creutzmann (A7-0046/2012)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par muitas darbu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā
[2011/0137(COD)]
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
18Termiņi pointES tiesību aktu īstenošana ūdens apsaimniekošanas jomā
Ziņojums:  Richard Seeber (A7-0192/2012)
Ziņojums par ES tiesību aktu īstenošanu ūdens apsaimniekošanas jomā, pirms tiek pieņemta nepieciešamā vispārējā pieeja ar ūdeni saistītajai problemātikai Eiropā
[2011/2297(INI)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
2  pointVienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 150. pants)
  pointTurpmāk minēto ziņojumu īss izklāsts
73Termiņi -Dzīvnieku aizsardzības un labturības stratēģija
Ziņojums:  Marit Paulsen (A7-0216/2012)
Ziņojums par Eiropas Savienības dzīvnieku aizsardzības un labturības stratēģiju 2012.-2015. gadam

[COM(2012)0006 -  - 2012/2043(INI)]
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
Balsošana notiks trešdien.
97Termiņi -eCall - jauns tālruņa līnijas 112 pakalpojums iedzīvotājiem
Ziņojums:  Dieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová (A7-0205/2012)
Ziņojums par eCall — jaunu tālruņa līnijas 112 pakalpojumu iedzīvotājiem

[2012/2056(INI)]
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
Transporta un tūrisma komiteja

Reglamenta 51. pants
62Termiņi -Eiropas pievilcība investīcijām
Ziņojums:  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0190/2012)
Ziņojums par Eiropas pievilcību investīcijām

[2011/2288(INI)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
90Termiņi -Tirdzniecības aspekti Austrumu partnerībā
Ziņojums:  Miloslav Ransdorf (A7-0183/2012)
Ziņojums par tirdzniecības aspektiem Austrumu partnerībā

[2011/2306(INI)]
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
59 -ES makroreģionālo stratēģiju attīstība: pašreizējā prakse un nākotnes izredzes, it īpaši Vidusjūras reģionā
Ziņojums:  François Alfonsi (A7-0219/2012)
Ziņojums par ES makroreģionālo stratēģiju attīstību: pašreizējā prakse un nākotnes izredzes, it īpaši Vidusjūras reģionā

[2011/2179(INI)]
Reģionālās attīstības komiteja
17:00 - 23:00   Debates     item on the agenda
Komisija (ieskaitot atbildes)45'
Referenti   (4x6') 24'
Atzinumu sagatavotāji   (3x1') 3'
Referenti (Reglamenta 48. panta 2. punkts)   (6x4') 24'
Deputāti 90'
28'3020'3010'307'307'5'305'305'
Brīvā mikrofona procedūra   (9x5') 45'
104item on the agendapointEiropas dzelzceļa vienotā telpa
Debora Serracchiani (A7-0196/2012
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2012. gada 27. jūnijs, 12:00
93item on the agendapointReģistrācijas kontrolierīces, ko izmanto autotransportā
Silvia-Adriana Ţicău (A7-0195/2012
  -GrozījumiTrešdiena, 2012. gada 27. jūnijs, 12:00
132item on the agendapointMuitas darbs intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā
Jürgen Creutzmann (A7-0046/2012
  -GrozījumiTrešdiena, 2012. gada 27. jūnijs, 12:00
18item on the agendapointES tiesību aktu īstenošana ūdens apsaimniekošanas jomā
Richard Seeber (A7-0192/2012
  -GrozījumiTrešdiena, 2012. gada 27. jūnijs, 12:00
73item on the agendapointDzīvnieku aizsardzības un labturības stratēģija
Marit Paulsen (A7-0216/2012
  -Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2012. gada 2. jūlijs, 19:00
  -Kopīgi alternatīvi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2012. gada 3. jūlijs, 12:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaOtrdiena, 2012. gada 3. jūlijs, 19:00
97item on the agendapointeCall - jauns tālruņa līnijas 112 pakalpojums iedzīvotājiem
Dieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová (A7-0205/2012
  -Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2012. gada 27. jūnijs, 12:00
62item on the agendapointEiropas pievilcība investīcijām
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0190/2012
  -Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2012. gada 27. jūnijs, 12:00
90item on the agendapointTirdzniecības aspekti Austrumu partnerībā
Miloslav Ransdorf (A7-0183/2012
  -Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2012. gada 27. jūnijs, 12:00
Atsevišķi balsojumi - Balsojumi pa daļām - Balsojumi pēc saraksta
Teksti, kas izvirzīti balsošanai otrdienPiektdiena, 2012. gada 29. jūnijs, 12:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai trešdienPirmdiena, 2012. gada 2. jūlijs, 19:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdienOtrdiena, 2012. gada 3. jūlijs, 19:00
Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 122. pants)Ceturtdiena, 2012. gada 5. jūlijs, 10:00
Juridisks paziņojums - Privātuma politika