Darbotvarkė
Strasbūras
Pirmadienis, 2014 m. rugsėjo 15 d. - Ketvirtadienis, 2014 m. rugsėjo 18 d. 235k
Antradienis, 2014 m. rugsėjo 16 d.183kVersija: Trečiadienis, 2014 m. rugsėjo 17 d., 15:16
 Darbotvarkės klausimai
09:00 - 11:50   Diskusijos
12:00 - 14:00   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
15:00 - 23:00   Diskusijos
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

09:00 - 11:50   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
42Galutinis terminas pointPadėtis Ukrainoje bei ES ir Rusijos santykių būklė
Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas
[2014/2841(RSP)]
Bus balsuojama ketvirtadienį
  pointBendros diskusijos - ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas
27***-ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas, išskyrus nuostatas dėl vienodo požiūrio į kitos Šalies teritorijoje teisėtai dirbančius trečiųjų šalių piliečius
Rekomendacija:  Jacek Saryusz-Wolski (A8-0002/2014)
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu, išskyrus nuostatas dėl vienodo požiūrio į kitos Šalies teritorijoje teisėtai dirbančius trečiųjų šalių piliečius, projektas

[2013/0151A(NLE)]
Užsienio reikalų komitetas
49***-ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas, kiek tai susiję su nuostatomis dėl vienodo požiūrio į kitos Šalies teritorijoje teisėtai dirbančius trečiųjų šalių piliečius
Rekomendacija:  Claude Moraes (A8-0009/2014)
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu, kiek tai susiję su nuostatomis dėl vienodo požiūrio į kitos Šalies teritorijoje teisėtai dirbančius trečiųjų šalių piliečius, projekto

[2013/0151B(NLE)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
12:00 - 14:00   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo      
27***voteES ir Ukrainos asociacijos susitarimas, išskyrus nuostatas dėl vienodo požiūrio į kitos Šalies teritorijoje teisėtai dirbančius trečiųjų šalių piliečius
Rekomendacija:  Jacek Saryusz-Wolski (A8-0002/2014)
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu, išskyrus nuostatas dėl vienodo požiūrio į kitos Šalies teritorijoje teisėtai dirbančius trečiųjų šalių piliečius, projektas
[2013/0151A(NLE)]
Užsienio reikalų komitetas
Diskusijos: Antradienis, 2014 m. rugsėjo 16 d.
49***voteES ir Ukrainos asociacijos susitarimas, kiek tai susiję su nuostatomis dėl vienodo požiūrio į kitos Šalies teritorijoje teisėtai dirbančius trečiųjų šalių piliečius
Rekomendacija:  Claude Moraes (A8-0009/2014)
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu, kiek tai susiję su nuostatomis dėl vienodo požiūrio į kitos Šalies teritorijoje teisėtai dirbančius trečiųjų šalių piliečius, projekto
[2013/0151B(NLE)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Diskusijos: Antradienis, 2014 m. rugsėjo 16 d.
15:00 - 23:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
15 pointTarybos pozicijos dėl bendrojo biudžeto projekto pristatymas. 2015 finansiniai metai
[2014/2719(RSP)]
40 pointStruktūrinis mokėjimų trūkumas programos „Horizontas 2020“ biudžete
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2014/2839(RSP)]
41 pointBendroji skaitmeninė rinka
Komisijos pareiškimas
[2014/2840(RSP)]
48 point2014 m. JT aukščiausiojo lygio susitikimas klimato kaitos klausimais (Niujorkas, 2014 m. rugsėjo 23 d.)
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2014/2847(RSP)]
50 pointES ir Kanados laisvosios prekybos susitarimas
Komisijos pareiškimas
[2014/2848(RSP)]
30 pointVaistų, galinčių išgelbėti gyvybę, prieinamumas Europoje
Komisijos pareiškimas
[2014/2831(RSP)]
09:00 - 11:50   Diskusijos     item on the agenda
Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė (kartu su atsakymais)15'
Komisija (kartu su atsakymais)10'
Pranešėjai   (2x6') 12'
Parlamento nariai75'
PPE19'30S&D17'ECR7'30ALDE7'30GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD6'NI6'
Procedūra „prašau žodžio“   (2x5') 10'
15:00 - 23:00   Diskusijos     item on the agenda
Taryba (kartu su atsakymais)30'
Komisija (kartu su atsakymais)55'
Pranešėjai biudžeto klausimu   (2x3') 6'
Biudžeto komiteto pirmininkas3'
Parlamento nariai240'
PPE67'30S&D59'ECR23'ALDE22'30GUE/NGL17'30Verts/ALE17'EFDD16'30NI17'30
Procedūra „prašau žodžio“   (5x5') 25'
42item on the agendapointPadėtis Ukrainoje bei ES ir Rusijos santykių būklė
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųAntradienis, 2014 m. rugsėjo 16 d., 12:00
  -Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Trečiadienis, 2014 m. rugsėjo 17 d., 10:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiTrečiadienis, 2014 m. rugsėjo 17 d., 11:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2014 m. rugsėjo 17 d., 17:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti antradienįPenktadienis, 2014 m. rugsėjo 12 d., 12:00
Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienįPirmadienis, 2014 m. rugsėjo 15 d., 19:00
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2014 m. rugsėjo 16 d., 19:00
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2014 m. rugsėjo 17 d., 19:00
Teisinė informacija - Privatumo politika