Program
Štrasburg
Pondelok, 15. septembra 2014 - Štvrtok, 18. septembra 2014 239k
Utorok, 16. septembra 2014190kVerzia: Streda, 17. septembra 2014, 15:17
 Body programu
09:00 - 11:50   Rozpravy
12:00 - 14:00   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
15:00 - 23:00   Rozpravy
 Rečnícky čas
 Lehoty

09:00 - 11:50   Rozpravy       Rečnícky čas
42Termín pointSituácia na Ukrajine a súčasný stav vzťahov medzi EÚ a Ruskom
Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
[2014/2841(RSP)]
Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok
  pointSpoločná rozprava - Dohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou
27***-Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej, s výnimkou zaobchádzania so štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí sú na území druhej strany legálne zamestnaní ako pracovníci
Odporúčanie:  Jacek Saryusz-Wolski (A8-0002/2014)
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej, s výnimkou ustanovení, ktoré sa týkajú zaobchádzania so štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí sú na území druhej strany legálne zamestnaní ako pracovníci

[2013/0151A(NLE)]
Výbor pre zahraničné veci
49***-Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a Ukrajinou, pokiaľ ide o zaobchádzanie so štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí sú na území druhej strany legálne zamestnaní ako pracovníci
Odporúčanie:  Claude Moraes (A8-0009/2014)
Odporúčanie na návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej, pokiaľ ide o ustanovenia, ktoré sa týkajú zaobchádzania so štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí sú na území druhej strany legálne zamestnaní ako pracovníci, v mene Európskej únie

[2013/0151B(NLE)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
12:00 - 14:00   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania      
27***voteDohoda o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej, s výnimkou zaobchádzania so štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí sú na území druhej strany legálne zamestnaní ako pracovníci
Odporúčanie:  Jacek Saryusz-Wolski (A8-0002/2014)
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej, s výnimkou ustanovení, ktoré sa týkajú zaobchádzania so štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí sú na území druhej strany legálne zamestnaní ako pracovníci
[2013/0151A(NLE)]
Výbor pre zahraničné veci
Rozprava: Utorok, 16. septembra 2014
49***voteDohoda o pridružení medzi Európskou úniou a Ukrajinou, pokiaľ ide o zaobchádzanie so štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí sú na území druhej strany legálne zamestnaní ako pracovníci
Odporúčanie:  Claude Moraes (A8-0009/2014)
Odporúčanie na návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej, pokiaľ ide o ustanovenia, ktoré sa týkajú zaobchádzania so štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí sú na území druhej strany legálne zamestnaní ako pracovníci, v mene Európskej únie
[2013/0151B(NLE)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Rozprava: Utorok, 16. septembra 2014
15:00 - 23:00   Rozpravy       Rečnícky čas
15 pointPredloženie pozície Rady k návrhu všeobecného rozpočtu – rozpočtový rok 2015
[2014/2719(RSP)]
40 pointŠtrukturálny nedostatok platobných prostriedkov v rozpočte programu Horizont 2020
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2014/2839(RSP)]
41 pointJednotný digitálny trh
Vyhlásenie Komisie
[2014/2840(RSP)]
48 pointSamit OSN o klíme 2014 (23. septembra 2014 v New Yorku)
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2014/2847(RSP)]
50 pointDohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou (CETA)
Vyhlásenie Komisie
[2014/2848(RSP)]
30 pointPrístup k liekom na záchranu života v Európe
Vyhlásenie Komisie
[2014/2831(RSP)]
09:00 - 11:50   Rozpravy     item on the agenda
Podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka (vrátane odpovedí)15'
Komisia (vrátane odpovedí)10'
Spravodajcovia   (2x6') 12'
Poslanci75'
PPE19'30S&D17'ECR7'30ALDE7'30GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD6'NI6'
Prihlásenie sa o slovo zdvihnutím ruky   (2x5') 10'
15:00 - 23:00   Rozpravy     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)30'
Komisia (vrátane odpovedí)55'
Spravodajcovia pre rozpočet   (2x3') 6'
Predseda Výboru pre rozpočet3'
Poslanci240'
PPE67'30S&D59'ECR23'ALDE22'30GUE/NGL17'30Verts/ALE17'EFDD16'30NI17'30
Prihlásenie sa o slovo zdvihnutím ruky   (5x5') 25'
42item on the agendapointSituácia na Ukrajine a súčasný stav vzťahov medzi EÚ a Ruskom
  -Návrhy uzneseníUtorok, 16. septembra 2014, 12:00
  -Pozmeňujúce návrhy a spoločné návrhy uzneseníStreda, 17. septembra 2014, 10:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníStreda, 17. septembra 2014, 11:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 17. septembra 2014, 17:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie v utorokPiatok, 12. septembra 2014, 12:00
Texty predložené na hlasovanie v streduPondelok, 15. septembra 2014, 19:00
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 16. septembra 2014, 19:00
Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 17. septembra 2014, 19:00
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia