Dnevni red
Strasbourg
Ponedeljek, 15. september 2014 - Četrtek, 18. september 2014 235k
Torek, 16. september 2014181kRazličica: Sreda, 17. september 2014, 15:18
 Točke na dnevnem redu
09:00 - 11:50   Razprave
12:00 - 14:00   GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov
15:00 - 23:00   Razprave
 Čas za govor
 Roki

09:00 - 11:50   Razprave       Čas za govor
42Rok pointRazmere v Ukrajini in stanje odnosov med EU in Rusijo
Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
[2014/2841(RSP)]
Glasovanje bo v četrtek
  pointSkupna razprava - Pridružitveni sporazum med EU in Ukrajino
27***-Pridružitveni sporazum med Evropsko unijo in Ukrajino z izjemo določb v zvezi z obravnavo državljanov tretjih držav, ki so zakonito zaposleni kot delavci na ozemlju druge pogodbenice
Priporočilo:  Jacek Saryusz-Wolski (A8-0002/2014)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani, z izjemo določb v zvezi z obravnavo državljanov tretjih držav, ki so zakonito zaposleni kot delavci na ozemlju druge pogodbenice

[2013/0151A(NLE)]
Odbor za zunanje zadeve
49***-Pridružitveni sporazum med Evropsko unijo in Ukrajino, kar zadeva obravnavo državljanov tretjih držav, ki so zakonito zaposleni kot delavci na ozemlju druge pogodbenice
Priporočilo:  Claude Moraes (A8-0009/2014)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani, kar zadeva določbe v zvezi z obravnavo državljanov tretjih držav, ki so zakonito zaposleni kot delavci na ozemlju druge pogodbenice

[2013/0151B(NLE)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
12:00 - 14:00   GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov      
27***votePridružitveni sporazum med Evropsko unijo in Ukrajino z izjemo določb v zvezi z obravnavo državljanov tretjih držav, ki so zakonito zaposleni kot delavci na ozemlju druge pogodbenice
Priporočilo:  Jacek Saryusz-Wolski (A8-0002/2014)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani, z izjemo določb v zvezi z obravnavo državljanov tretjih držav, ki so zakonito zaposleni kot delavci na ozemlju druge pogodbenice
[2013/0151A(NLE)]
Odbor za zunanje zadeve
Razprava: Torek, 16. september 2014
49***votePridružitveni sporazum med Evropsko unijo in Ukrajino, kar zadeva obravnavo državljanov tretjih držav, ki so zakonito zaposleni kot delavci na ozemlju druge pogodbenice
Priporočilo:  Claude Moraes (A8-0009/2014)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani, kar zadeva določbe v zvezi z obravnavo državljanov tretjih držav, ki so zakonito zaposleni kot delavci na ozemlju druge pogodbenice
[2013/0151B(NLE)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Razprava: Torek, 16. september 2014
15:00 - 23:00   Razprave       Čas za govor
15 pointPredstavitev Sveta o njegovem stališču do predloga splošnega proračuna - proračunsko leto 2015
[2014/2719(RSP)]
40 pointStrukturno pomanjkanje plačil v proračunu programa Obzorje 2020
Izjavi Sveta in Komisije
[2014/2839(RSP)]
41 pointDigitalni enotni trg
Izjava Komisije
[2014/2840(RSP)]
48 pointVrhunsko srečanje ZN o podnebju 2014 (23. september 2014 - New York)
Izjavi Sveta in Komisije
[2014/2847(RSP)]
50 pointSporazum o prosti trgovini med EU in Kanado (CETA)
Izjava Komisije
[2014/2848(RSP)]
30 pointDostop do življenjsko pomembnih zdravil v Evropi
Izjava Komisije
[2014/2831(RSP)]
09:00 - 11:50   Razprave     item on the agenda
Podpredsednica Komisije/visoka predstavnica (vključno z odgovori)15'
Komisija (vključno z odgovori)10'
Poročevalci   (2x6') 12'
Poslanci75'
PPE19'30S&D17'ECR7'30ALDE7'30GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD6'NI6'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
15:00 - 23:00   Razprave     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)30'
Komisija (vključno z odgovori)55'
Poročevalci za proračun   (2x3') 6'
Predsednik Odbora za proračun3'
Poslanci240'
PPE67'30S&D59'ECR23'ALDE22'30GUE/NGL17'30Verts/ALE17'EFDD16'30NI17'30
"Catch the eye"   (5x5') 25'
42item on the agendapointRazmere v Ukrajini in stanje odnosov med EU in Rusijo
  -Predlogi resolucijTorek, 16. september 2014, 12:00
  -Predlogi sprememb in predlogi skupnih resolucijSreda, 17. september 2014, 10:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijSreda, 17. september 2014, 11:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 17. september 2014, 17:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekPetek, 12. september 2014, 12:00
Besedila, dana na glasovanje v sredoPonedeljek, 15. september 2014, 19:00
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 16. september 2014, 19:00
Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)Sreda, 17. september 2014, 19:00
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov