Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí, 20. října 2014 - Čtvrtek, 23. října 2014 235k
Středa, 22. října 2014192kVerze: Středa, 22. října 2014, 15:41
 Body k pořadu jednání
09:00 - 11:45   PŘEDNOSTNÍ ROZPRAVA
11:45 - 12:15   HLASOVÁNÍ (před hlasováním vystoupí vystoupí jeden řečník za každou politickou skupinu)
13:00 - 14:30   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
15:00 - 23:00   Rozpravy
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

09:00 - 11:45   PŘEDNOSTNÍ ROZPRAVA       Řečnická doba
18Lhůta pointPředstavení sboru komisařů a jejich pracovního programu zvoleným předsedou Komise
[2014/2811(RSP)]
11:45 - 12:15   HLASOVÁNÍ (před hlasováním vystoupí vystoupí jeden řečník za každou politickou skupinu)       Řečnická doba
15 voteVolba Komise
13:00 - 14:30   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování      
21Lhůta voteNávrh opravného rozpočtu č. 2/2014 – přebytek z plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2013
Zpráva:  Gérard Deprez (A8-0018/2014)
Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2014 Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl III – Komise
[12300/2014 - C8-0160/2014 - 2014/2035(BUD)]
Rozpočtový výbor
Rozprava: Úterý, 21. října 2014
37Lhůta voteNávrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015
– Návrhy změn u prostředků v oddíle III – Komise návrhu souhrnného rozpočtu na rok 2015
– Návrhy změn k oddílům I – Evropský parlament, II – Rada, IV – Soudní dvůr, V – Účetní dvůr, VI – Evropský hospodářský a sociální výbor, VII – Výbor regionů, VIII – Evropský veřejný ochránce práv, IX – Evropský inspektor ochrany údajů, X – Evropská služba pro vnější činnost návrhu souhrnného rozpočtu na rok 2015

Podle Smluv se k přijetí návrhů změn vyžaduje většina hlasů všech poslanců Parlamentu.
12Lhůta voteSouhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly
Zpráva:  Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier (A8-0014/2014)
Zpráva týkající se postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015
[12608/2014 - C8-0144/2014 - 2014/2040(BUD)]
Rozpočtový výbor
Rozprava: Úterý, 21. října 2014
24***voteProtokol k Dohodě o volném obchodu mezi EU a Korejskou republikou s ohledem na přistoupení Chorvatska k Evropské unii

Doporučení:  Jan Zahradil (A8-0012/2014)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie a jejích členských států, Dodatkového protokolu k Dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatska k Evropské unii
[06035/2014 - C7-0113/2014 - 2014/0019(NLE)]
Výbor pro mezinárodní obchod
14Lhůta voteEvropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2014
Zpráva:  Philippe De Backer (A8-0019/2014)
Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2014
[2014/2059(INI)]
Hospodářský a měnový výbor
Rozprava: Úterý, 21. října 2014
15:00 - 23:00   Rozpravy       Řečnická doba
46 pointSituace v Kobani a hrozba IS
Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
[2014/2899(RSP)]
47 pointSituace v Hongkongu
Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
[2014/2900(RSP)]
55 pointTrest smrti pro Asiu Bibiovou
Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
[2014/2911(RSP)]
48 pointEvropští bojovníci IS
Prohlášení Rady a Komise
[2014/2901(RSP)]
49 pointSpolečná policejní operace „Mos Maiorum“
Prohlášení Rady
[2014/2902(RSP)]
  pointSpolečná rozprava - Absolutorium za rok 2012
11Lhůta -Absolutorium za rok 2012: Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací
Zpráva:  Petri Sarvamaa (A8-0011/2014)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2012

[COM(2013)0570 - C7-0329/2013 - 2013/2241(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
10 -Absolutorium za rok 2012: Evropská rada a Rada
Zpráva:  Tamás Deutsch (A8-0010/2014)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2012, oddíl II – Evropská rada a Rada

[COM(2013)0570 - C7-0275/2013 - 2013/2197(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
09:00 - 11:45   PŘEDNOSTNÍ ROZPRAVA     item on the agenda
Pan Jean-Claude Juncker30'
Poslanci92'
PPE24'30S&D21'30ECR9'ALDE9'GUE/NGL7'30Verts/ALE7'EFDD6'30NI7'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky5'
11:45 - 12:15   HLASOVÁNÍ (před hlasováním vystoupí vystoupí jeden řečník za každou politickou skupinu)      item on the agenda
Kolo politických skupin (jeden řečník za skupinu) 
Poslanci22'
PPE4'S&D3'30ECR2'30ALDE2'30GUE/NGL2'30Verts/ALE2'30EFDD2'30NI2'30
15:00 - 23:00   Rozpravy     item on the agenda
Rada (včetně odpovědí)25'
Místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka (včetně odpovědí)45'
Komise (včetně odpovědí)15'
Zpravodajové   (2x6') 12'
Poslanci241'
PPE68'S&D59'30ECR23'30ALDE22'GUE/NGL17'30Verts/ALE17'EFDD16'30NI17'30
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (6x5') 30'
18item on the agendapointPředstavení sboru komisařů a jejich pracovního programu zvoleným předsedou Komise
  -Návrhy usneseníÚterý, 21. října 2014, 12:00
  -Společné návrhy usneseníÚterý, 21. října 2014, 14:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení a společným návrhům usneseníÚterý, 21. října 2014, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 21. října 2014, 22:00
21item on the agendapointNávrh opravného rozpočtu č. 2/2014 – přebytek z plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2013
Gérard Deprez (A8-0018/2014
  -Pozměňovací návrhyStředa, 15. října 2014, 12:00
37item on the agendapointNávrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015
  -Návrhy změn k souhrnnému rozpočtu – výbory, nejméně 40 poslancůČtvrtek, 4. září 2014, 12:00
  -Návrhy změn k souhrnnému rozpočtu – politické skupinyČtvrtek, 11. září 2014, 12:00
  -Opětovné předložení návrhů změn zamítnutých ve výboruStředa, 15. října 2014, 12:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování o návrzích změn k návrhu rozpočtuPondělí, 20. října 2014, 12:00
12item on the agendapointSouhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier (A8-0014/2014
  -Pozměňovací návrhyStředa, 15. října 2014, 12:00
14item on the agendapointEvropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2014
Philippe De Backer (A8-0019/2014
  -Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 76 poslanců; alternativní návrhy usneseníPátek, 17. října 2014, 12:00
  -Alternativní společné návrhy usneseníPondělí, 20. října 2014, 19:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 21. října 2014, 17:00
11item on the agendapointAbsolutorium za rok 2012: Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací
Petri Sarvamaa (A8-0011/2014
  -Pozměňovací návrhyStředa, 15. října 2014, 12:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat v úterýPátek, 17. října 2014, 12:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve středuPondělí, 20. října 2014, 19:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 21. října 2014, 19:00
Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)Středa, 22. října 2014, 19:00
Právní upozornění - Ochrana soukromí