Pořad jednání
Štrasburk
Pondělí, 12. ledna 2015 - Čtvrtek, 15. ledna 2015 230k
Úterý, 13. ledna 2015195kVerze: Středa, 14. ledna 2015, 15:38
 Body k pořadu jednání
09:00 - 12:20   Rozpravy
12:30 - 14:30   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
15:00 - 23:00   Rozpravy
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

09:00 - 12:20   Rozpravy       Řečnická doba
63 pointSedmdesáté výročí osvobození Osvětimi
Prohlášení předsedy
[2014/3015(RSP)]
17 pointHodnocení italského předsednictví
Prohlášení Rady a Komise
[2014/2855(RSP)]
20Lhůta***IIpointMožnost členských států omezit nebo zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů
Doporučení pro druhé čtení:  Frédérique Ries (A8-0038/2014)
Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2001/18/ES, pokud jde o možnost členských států omezit nebo zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů (GMO) na svém území
[2010/0208(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
12:30 - 14:30   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování      
10***voteDohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi EU a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov: rybolovná práva a finanční příspěvek
Doporučení:  João Ferreira (A8-0061/2014)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov, jménem Unie
[2014/0115(NLE)]
Výbor pro rybolov
11***voteDohoda mezi EU a Seychelskou republikou o přístupu rybářských plavidel do vod ostrova Mayotte
Doporučení:  Alain Cadec (A8-0055/2014)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou o přístupu rybářských plavidel plujících pod vlajkou Seychel do vod a k mořským biologickým zdrojům ostrova Mayotte spadajících do jurisdikce Evropské unie
[2014/0079(NLE)]
Výbor pro rybolov
26***voteProtokol k Evropsko-středomořské dohodě mezi ES a Tuniskem s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska k EU
Doporučení:  Elmar Brok (A8-0049/2014)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii jménem Evropské unie a jejích členských států
[2009/0174(NLE)]
Výbor pro zahraniční věci
81 voteŽádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem o „Provádění bílé knihy o dopravě z roku 2011: hodnocení a další kroky k uržitelné mobilitě“
Článek 137 jednacího řádu
20Lhůta***IIvoteMožnost členských států omezit nebo zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů
Doporučení pro druhé čtení:  Frédérique Ries (A8-0038/2014)
Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2001/18/ES, pokud jde o možnost členských států omezit nebo zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů (GMO) na svém území
[2010/0208(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Rozprava: Úterý, 13. ledna 2015
12Lhůta***IvoteUstanovení pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři)
Zpráva:  Gabriel Mato (A8-0057/2014)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři)
[2014/0213(COD)]
Výbor pro rybolov
15:00 - 23:00   Rozpravy       Řečnická doba
18 pointZávěry zasedání Evropské rady (18. prosince 2014)
Prohlášení Evropské rady a Komise
[2014/2854(RSP)]
67Lhůta pointSituace v Libyi
Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
[2014/3018(RSP)]
Hlasování se bude konat ve čtvrtek
74 pointNedávné případy pašování osob ve Středomoří
Prohlášení Rady a Komise
[2015/2507(RSP)]
76 pointŽeny ve správních radách
Prohlášení Rady a Komise
[2015/2509(RSP)]
77 pointEvropská opatření v oblasti boje proti organizovanému zločinu a korupci
Prohlášení Rady a Komise
[2015/2510(RSP)]
78 pointSledování právníků v EU
Prohlášení Rady a Komise
[2015/2511(RSP)]
09:00 - 12:20   Rozpravy     item on the agenda
Rada (včetně odpovědí)15'
Komise (včetně odpovědí)20'
Zpravodaj6'
Poslanci89'
PPE23'30S&D21'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'30NI7'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (2x5') 10'
15:00 - 23:00   Rozpravy     item on the agenda
Evropská rada (včetně odpovědí)15'
Místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka (včetně odpovědí)10'
Rada (včetně odpovědí)40'
Komise (včetně odpovědí)55'
Poslanci210'
PPE58'30S&D51'30ECR20'30ALDE19'30GUE/NGL15'30Verts/ALE15'EFDD14'30NI15'30
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (6x5') 30'
20item on the agendapointMožnost členských států omezit nebo zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů
Frédérique Ries (A8-0038/2014
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 7. ledna 2015, 12:00
12item on the agendapointUstanovení pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři)
Gabriel Mato (A8-0057/2014
  -Pozměňovací návrhyStředa, 7. ledna 2015, 12:00
67item on the agendapointSituace v Libyi
  -Návrhy usneseníPondělí, 12. ledna 2015, 20:00
  -Pozměňovací návrhy a společné návrhy usneseníStředa, 14. ledna 2015, 12:00
  -Pozměňovací návrhy ke společnému návrhu usneseníStředa, 14. ledna 2015, 13:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 14. ledna 2015, 19:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat v úterýPátek, 9. ledna 2015, 12:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve středuPondělí, 12. ledna 2015, 19:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 13. ledna 2015, 19:00
Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)Středa, 14. ledna 2015, 19:00
Právní upozornění - Ochrana soukromí