Darbotvarkė
Strasbūras
Pirmadienis, 2015 m. sausio 12 d. - Ketvirtadienis, 2015 m. sausio 15 d. 226k
Antradienis, 2015 m. sausio 13 d.191kVersija: Trečiadienis, 2015 m. sausio 14 d., 15:40
 Darbotvarkės klausimai
09:00 - 12:20   Diskusijos
12:30 - 14:30   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
15:00 - 23:00   Diskusijos
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

09:00 - 12:20   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
63 pointOsvencimo koncentracijos stovyklos 70-osios išvadavimo metinės
Pirmininko pareiškimas
[2014/3015(RSP)]
17 pointItalijos pirmininkavimo ES Tarybai rezultatų apžvalga
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2014/2855(RSP)]
20Galutinis terminas***IIpointValstybių narių galimybė riboti ar drausti GMO auginimą
Rekomendacija antrajam svarstymui:  Frédérique Ries (A8-0038/2014)
Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/18/EB nuostatos, kiek tai susiję su valstybių narių galimybe savo teritorijoje riboti ar drausti genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) auginimą
[2010/0208(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
12:30 - 14:30   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo      
10***voteEuropos Sąjungos ir San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinė kompensacija
Rekomendacija:  João Ferreira (A8-0061/2014)
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinė kompensacija, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto
[2014/0115(NLE)]
Žuvininkystės komitetas
11***voteES ir Seišelių Respublikos susitarimas dėl žvejybos laivų veiklos galimybių Majoto vandenyse
Rekomendacija:  Alain Cadec (A8-0055/2014)
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Seišelių Respublikos susitarimo dėl žvejybos laivų, plaukiojančių su Seišelių vėliava, veiklos galimybių ir jūrų biologinių išteklių naudojimo Europos Sąjungos jurisdikcijai priklausančiuose Majoto vandenyse, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto
[2014/0079(NLE)]
Žuvininkystės komitetas
26***voteEuropos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo tarp Europos Bendrijų ir Tuniso Respublikos protokolo sudarymas siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą
Rekomendacija:  Elmar Brok (A8-0049/2014)
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Tuniso Respublikos asociaciją, protokolo sudarymo Europos Sąjungos bei jos valstybių narių vardu, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą projekto
[2009/0174(NLE)]
Užsienio reikalų komitetas
81 votePrašymas konsultuotis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu dėl 2011 m. baltosios knygos dėl transporto: tvaraus judumo apžvalga ir pažanga įgyendinimo
Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnis
20Galutinis terminas***IIvoteValstybių narių galimybė riboti ar drausti GMO auginimą
Rekomendacija antrajam svarstymui:  Frédérique Ries (A8-0038/2014)
Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/18/EB nuostatos, kiek tai susiję su valstybių narių galimybe savo teritorijoje riboti ar drausti genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) auginimą
[2010/0208(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Diskusijos: Antradienis, 2015 m. sausio 13 d.
12Galutinis terminas***IvoteŽvejybos BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone nuostatos
Pranešimas:  Gabriel Mato (A8-0057/2014)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1343/2011 dėl tam tikrų žvejybos BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone nuostatų
[2014/0213(COD)]
Žuvininkystės komitetas
15:00 - 23:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
18 pointEuropos Vadovų Tarybos išvados (2014 m. gruodžio 18-19 d.)
Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2014/2854(RSP)]
67Galutinis terminas pointPadėtis Libijoje
Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas
[2014/3018(RSP)]
Bus balsuojama ketvirtadienį
74 pointNeseniai nustatyti prekybos žmonėmis atvejai Viduržemio jūroje
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2015/2507(RSP)]
76 pointMoterys įmonių valdybose
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2015/2509(RSP)]
77 pointEuropos kovos su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija priemonės
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2015/2510(RSP)]
78 pointAdvokatų sekimas ES
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2015/2511(RSP)]
09:00 - 12:20   Diskusijos     item on the agenda
Taryba (kartu su atsakymais)15'
Komisija (kartu su atsakymais)20'
Pranešėjas6'
Parlamento nariai89'
PPE23'30S&D21'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'30NI7'
Procedūra „prašau žodžio“   (2x5') 10'
15:00 - 23:00   Diskusijos     item on the agenda
Europos Vadovų Taryba (kartu su atsakymais)15'
Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė (kartu su atsakymais)10'
Taryba (kartu su atsakymais)40'
Komisija (kartu su atsakymais)55'
Parlamento nariai210'
PPE58'30S&D51'30ECR20'30ALDE19'30GUE/NGL15'30Verts/ALE15'EFDD14'30NI15'30
Procedūra „prašau žodžio“   (6x5') 30'
20item on the agendapointValstybių narių galimybė riboti ar drausti GMO auginimą
Frédérique Ries (A8-0038/2014
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2015 m. sausio 7 d., 12:00
12item on the agendapointŽvejybos BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone nuostatos
Gabriel Mato (A8-0057/2014
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2015 m. sausio 7 d., 12:00
67item on the agendapointPadėtis Libijoje
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2015 m. sausio 12 d., 20:00
  -Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Trečiadienis, 2015 m. sausio 14 d., 12:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiTrečiadienis, 2015 m. sausio 14 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2015 m. sausio 14 d., 19:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti antradienįPenktadienis, 2015 m. sausio 9 d., 12:00
Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienįPirmadienis, 2015 m. sausio 12 d., 19:00
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2015 m. sausio 13 d., 19:00
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2015 m. sausio 14 d., 19:00
Teisinė informacija - Privatumo politika