Dagsorden
Bruxelles
Onsdag den 28. januar 2015 183k
Onsdag den 28. januar 2015169kUdgave: Onsdag den 28. januar 2015, 15:35
 Punkter på dagsordenen
15:00 - 20:00   Forhandling
 Taletid
 Frister

15:00 - 20:00   Forhandling       Taletid
5 pointGenoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen
14Frist pointForanstaltninger til bekæmpelse af terrorisme
Redegørelse ved Kommissionen
[2015/2530(RSP)]
Afstemningen finder sted under næste mødeperiode
12 pointDen Europæiske Fond for Strategiske Investeringer
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2015/2522(RSP)]
13 pointKøreplan med henblik på en ny international klimaaftale i Paris
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2015/2521(RSP)]
11  pointIndlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 163)
15:00 - 20:00   Forhandling     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)20'
Kommissionen (inkl. svar)30'
Medlemmer120'
PPE32'30S&D28'30ECR12'ALDE11'30GUE/NGL9'Verts/ALE9'EFDD8'30NI9'
Catch-the-eye   (3x5') 15'
14item on the agendapointForanstaltninger til bekæmpelse af terrorisme
  -Forslag til beslutningOnsdag den 4. februar 2015, 12:00
  -Ændringsforslag og fælles beslutningsforslagMandag den 9. februar 2015, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagMandag den 9. februar 2015, 20:00
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik