Päevakord
Brüssel
Kolmapäev, 28. jaanuar 2015 174k
Kolmapäev, 28. jaanuar 2015164kVersioon: Kolmapäev, 28. jaanuar 2015, 15:35
 Päevakorra punktid
15:00 - 20:00   Arutelud
 Kõneaeg
 Tähtajad

15:00 - 20:00   Arutelud       Kõneaeg
5 pointIstungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine
14Tähtaeg pointTerrorismivastased meetmed
Komisjoni avaldus
[2015/2530(RSP)]
Hääletus toimub järgmisel osaistungjärgul
12 pointEuroopa Strateegiliste Investeeringute Fond
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2015/2522(RSP)]
13 pointTegevuskava uue rahvusvahelise kliimakokkuleppe sõlmimiseks Pariisis
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2015/2521(RSP)]
11  pointÜheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)
15:00 - 20:00   Arutelud     item on the agenda
Nõukogu (koos vastustega)20'
Komisjon (koos vastustega)30'
Parlamendiliikmed120'
PPE32'30S&D28'30ECR12'ALDE11'30GUE/NGL9'Verts/ALE9'EFDD8'30NI9'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (3x5') 15'
14item on the agendapointTerrorismivastased meetmed
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 4. veebruar 2015, 12:00
  -Muudatusettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanekudEsmaspäev, 9. veebruar 2015, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaEsmaspäev, 9. veebruar 2015, 20:00
Õigusteave - Privaatsuspoliitika