Ordinea de zi
Bruxelles
Miercuri, 28 ianuarie 2015 176k
Miercuri, 28 ianuarie 2015164kVersiune: Miercuri, 28 ianuarie 2015, 15:36
 Puncte de pe ordinea de zi
15:00 - 20:00   Dezbateri
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

15:00 - 20:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
5 pointReluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor
14Termen pointMăsurile antiterorism
Declaraţie a Comisiei
[2015/2530(RSP)]
Votarea va avea loc în cadrul următoarei perioade de sesiune.
12 pointFondul european pentru investiții strategice
Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei
[2015/2522(RSP)]
13 pointFoaia de parcurs pentru un nou acord internațional de la Paris în domeniul mediului
Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei
[2015/2521(RSP)]
11  pointIntervenţii cu durata de un minut (articolul 163 din Regulamentul de procedură)
15:00 - 20:00   Dezbateri     item on the agenda
Consiliul (inclusiv răspunsurile)20'
Comisia (inclusiv răspunsurile)30'
Deputaţi120'
PPE32'30S&D28'30ECR12'ALDE11'30GUE/NGL9'Verts/ALE9'EFDD8'30NI9'
„Catch the eye”   (3x5') 15'
14item on the agendapointMăsurile antiterorism
  -Propuneri de rezoluţieMiercuri, 4 februarie 2015, 12:00
  -Amendamente şi propuneri comune de rezoluţieLuni, 9 februarie 2015, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieLuni, 9 februarie 2015, 20:00
Aviz juridic - Politica de confidențialitate