Dagsorden
Strasbourg
Mandag den 9. februar 2015 - Torsdag den 12. februar 2015 238k
Mandag den 9. februar 2015173kUdgave: Onsdag den 11. februar 2015, 14:57
 Punkter på dagsordenen
17:00 - 22:00   Forhandling
 Taletid
 Frister

17:00 - 22:00   Forhandling       Taletid
1  pointGenoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen
39 pointKommissionens ekspertgruppe om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder
Mundtlig forespørgsel  - [2014/2972(RSP)]
     
Pavel Svoboda, Jean-Marie Cavada, Angel Dzhambazki (O-000001/2015 - B8-0102/2015)
Retsudvalget
Europa-Kommissionen
Kommissionens ekspertgruppe om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder
61Frist pointFornyelse af mandatet til Internet Governance Forum
Redegørelse ved Kommissionen
[2015/2526(RSP)]
23Frist pointMærkning af oprindelsesland for kød i forarbejdede fødevarer
Mundtlig forespørgsel  - [2014/2875(RSP)]
     
Giovanni La Via (O-000091/2014 - B8-0101/2015)
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Europa-Kommissionen
Mærkning af oprindelsesland for kød i forarbejdede fødevarer
2  pointIndlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 163)
17:00 - 22:00   Forhandling     item on the agenda
Kommissionen (inkl. svar)20'
Forespørgere   (2x5') 10'
Medlemmer135'
PPE36'30S&D32'30ECR13'30ALDE13'GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD9'30NI10'
Catch-the-eye   (3x5') 15'
61item on the agendapointFornyelse af mandatet til Internet Governance Forum
  -Forslag til beslutningOnsdag den 4. februar 2015, 12:00
  -Ændringsforslag og fælles beslutningsforslagMandag den 9. februar 2015, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagMandag den 9. februar 2015, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 10. februar 2015, 16:00
23item on the agendapointMærkning af oprindelsesland for kød i forarbejdede fødevarer
(O-000091/2014 - B8-0101/2015) 
  -Forslag til beslutningOnsdag den 4. februar 2015, 12:00
  -ÆndringsforslagMandag den 9. februar 2015, 19:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 10. februar 2015, 16:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning tirsdagFredag den 6. februar 2015, 12:00
Tekster, der sættes under afstemning onsdagMandag den 9. februar 2015, 19:00
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 10. februar 2015, 19:00
Forslag til beslutning vedrørende debatten om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 11. februar 2015, 19:00
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik