Ημερήσια διάταξη
Στρασβούργο
Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015 - Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2015 262k
Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015172kΈκδοση: Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015, 17:11
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
17:00 - 22:00   Συζητήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

17:00 - 22:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
1  pointΕπανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών
39 pointΟμάδα εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
Προφορική ερώτηση - [2014/2972(RSP)]
     
Pavel Svoboda, Jean-Marie Cavada, Angel Dzhambazki (O-000001/2015 - B8-0102/2015)
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Ευρωπαίκή Επιτροπή
Ομάδα εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
61Προθεσμία pointΑνανέωση της εντολής του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου
Δήλωση της Επιτροπής
[2015/2526(RSP)]
23Προθεσμία pointΕπισήμανση της χώρας προέλευσης για κρέας σε επεξεργασμένα τρόφιμα
Προφορική ερώτηση - [2014/2875(RSP)]
     
Giovanni La Via (O-000091/2014 - B8-0101/2015)
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Ευρωπαίκή Επιτροπή
Επισήμανση της χώρας καταγωγής συστατικών από κρέας στα επεξεργασμένα τρόφιμα
2  pointΠαρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 163 του Κανονισμού)
17:00 - 22:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)20'
Συντάκτες   (2x5') 10'
Βουλευτές135'
PPE36'30S&D32'30ECR13'30ALDE13'GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD9'30NI10'
"Catch the eye"   (3x5') 15'
61item on the agendapointΑνανέωση της εντολής του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου
  -Προτάσεις ψηφίσματος Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2015, 12:00
  -Τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015, 20:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015, 16:00
23item on the agendapointΕπισήμανση της χώρας προέλευσης για κρέας σε επεξεργασμένα τρόφιμα
(O-000091/2014 - B8-0101/2015) 
  -Προτάσεις ψηφίσματος Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2015, 12:00
  -ΤροπολογίεςΔευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015, 19:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015, 16:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤρίτηΠαρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015, 12:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015, 19:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015, 19:00
Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού) Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015, 19:00
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου