Päevakord
Strasbourg
Esmaspäev, 9. veebruar 2015 - Neljapäev, 12. veebruar 2015 229k
Esmaspäev, 9. veebruar 2015167kVersioon: Kolmapäev, 11. veebruar 2015, 14:58
 Päevakorra punktid
17:00 - 22:00   Arutelud
 Kõneaeg
 Tähtajad

17:00 - 22:00   Arutelud       Kõneaeg
1  pointIstungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine
39 pointKomisjoni intellektuaalomandi õiguste jõustamise tagamise eksperdirühm
Suuliselt vastatav küsimus - [2014/2972(RSP)]
     
Pavel Svoboda, Jean-Marie Cavada, Angel Dzhambazki (O-000001/2015 - B8-0102/2015)
Õiguskomisjon
Euroopa Ühenduste Komisjon
Intellektuaalomandiõiguste jõustamisega tegelev komisjoni eksperdirühm
61Tähtaeg pointInterneti Haldamise Foorumi volituste pikendamine
Komisjoni avaldus
[2015/2526(RSP)]
23Tähtaeg pointTöödeldud toitudes sisalduva liha päritoluriigi märkimine
Suuliselt vastatav küsimus - [2014/2875(RSP)]
     
Giovanni La Via (O-000091/2014 - B8-0101/2015)
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Euroopa Ühenduste Komisjon
Päritoluriigi märkimine töödeldud toiduainetes sisalduva liha puhul
2  pointÜheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)
17:00 - 22:00   Arutelud     item on the agenda
Komisjon (koos vastustega)20'
Koostajad   (2x5') 10'
Parlamendiliikmed135'
PPE36'30S&D32'30ECR13'30ALDE13'GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD9'30NI10'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (3x5') 15'
61item on the agendapointInterneti Haldamise Foorumi volituste pikendamine
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 4. veebruar 2015, 12:00
  -Muudatusettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanekudEsmaspäev, 9. veebruar 2015, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaEsmaspäev, 9. veebruar 2015, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 10. veebruar 2015, 16:00
23item on the agendapointTöödeldud toitudes sisalduva liha päritoluriigi märkimine
(O-000091/2014 - B8-0101/2015) 
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 4. veebruar 2015, 12:00
  -MuudatusettepanekudEsmaspäev, 9. veebruar 2015, 19:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 10. veebruar 2015, 16:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele teisipäevalReede, 6. veebruar 2015, 12:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele kolmapäevalEsmaspäev, 9. veebruar 2015, 19:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 10. veebruar 2015, 19:00
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 11. veebruar 2015, 19:00
Õigusteave - Privaatsuspoliitika