Aġenda
Strasburgu
It-Tnejn, 9 ta' Frar 2015 - Il-Ħamis, 12 ta' Frar 2015 243k
It-Tnejn, 9 ta' Frar 2015175kVerżjoni: L-Erbgħa, 11 ta' Frar 2015, 15:01
 Punti fuq l-aġenda
17:00 - 22:00   Dibattiti
 Ħin għad-diskorsi
 Skadenzi

17:00 - 22:00   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
1  pointTkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma
39 pointGrupp ta' esperti tal-Kummissjoni dwar l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali
Mistoqsija orali - [2014/2972(RSP)]
     
Pavel Svoboda, Jean-Marie Cavada, Angel Dzhambazki (O-000001/2015 - B8-0102/2015)
Kumitat għall-Affarijiet Legali
Kummissjoni Ewropea
Grupp ta' esperti tal-Kummissjoni għall-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali
61Skadenza pointTiġdid tal-mandat tal-Forum dwar il-Governanza tal-Internet
Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni
[2015/2526(RSP)]
23Skadenza pointIt-tikkettar tal-pajjiż tal-oriġni għal-laħam f'ikel ipproċessat
Mistoqsija orali - [2014/2875(RSP)]
     
Giovanni La Via (O-000091/2014 - B8-0101/2015)
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
Kummissjoni Ewropea
It-tikkettar tal-pajjiż ta' oriġini għall-ingredjenti tal-laħam fl-ikel ipproċessat
2  pointDiskorsi ta' minuta (Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura)
17:00 - 22:00   Dibattiti     item on the agenda
Kummissjoni (bit-tweġibiet)20'
Awturi   (2x5') 10'
Membri135'
PPE36'30S&D32'30ECR13'30ALDE13'GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD9'30NI10'
"Catch the eye"   (3x5') 15'
61item on the agendapointTiġdid tal-mandat tal-Forum dwar il-Governanza tal-Internet
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijietL-Erbgħa, 4 ta' Frar 2015, 12:00
  -Emendi u mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet konġuntiIt-Tnejn, 9 ta' Frar 2015, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet konġuntiIt-Tnejn, 9 ta' Frar 2015, 20:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 10 ta' Frar 2015, 16:00
23item on the agendapointIt-tikkettar tal-pajjiż tal-oriġni għal-laħam f'ikel ipproċessat
(O-000091/2014 - B8-0101/2015) 
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijietL-Erbgħa, 4 ta' Frar 2015, 12:00
  -EmendiIt-Tnejn, 9 ta' Frar 2015, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 10 ta' Frar 2015, 16:00
Voti separati - Voti maqsuma - Voti permezz ta' sejħa tal-ismijiet
Testi mressqa għall-votazzjoni tat-TlietaIl-Ġimgħa, 6 ta' Frar 2015, 12:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ErbgħaIt-Tnejn, 9 ta' Frar 2015, 19:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ĦamisIt-Tlieta, 10 ta' Frar 2015, 19:00
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)L-Erbgħa, 11 ta' Frar 2015, 19:00
Avviż legali - Politika tal-privatezza