Agenda
Straatsburg
Maandag 9 februari 2015 - Donderdag 12 februari 2015 233k
Maandag 9 februari 2015172kVersie: Woensdag 11 februari 2015, 15:01
 Agendapunten
17:00 - 22:00   Debatten
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

17:00 - 22:00   Debatten       Spreektijd
1  pointHervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden
39 pointDeskundigengroep van de Commissie inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten
Mondelinge vraag - [2014/2972(RSP)]
     
Pavel Svoboda, Jean-Marie Cavada, Angel Dzhambazki (O-000001/2015 - B8-0102/2015)
Commissie juridische zaken
De Europese Commissie
Deskundigengroep van de Commissie inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten
61Deadline pointVerlenging van het mandaat van het Forum voor internetbeheer
Verklaring van de Commissie
[2015/2526(RSP)]
23Deadline pointVermelding van het land van oorsprong van vlees op het etiket van bereide levensmiddelen
Mondelinge vraag - [2014/2875(RSP)]
     
Giovanni La Via (O-000091/2014 - B8-0101/2015)
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
De Europese Commissie
Vermelding van het land van oorsprong van vlees op het etiket van bereide levensmiddelen
2  pointSpreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)
17:00 - 22:00   Debatten     item on the agenda
Commissie (inclusief antwoorden)20'
Vraagstellers   (2x5') 10'
Leden135'
PPE36'30S&D32'30ECR13'30ALDE13'GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD9'30NI10'
"Catch the eye"   (3x5') 15'
61item on the agendapointVerlenging van het mandaat van het Forum voor internetbeheer
  -OntwerpresolutiesWoensdag 4 februari 2015, 12:00
  -Amendementen en gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 9 februari 2015, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 9 februari 2015, 20:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 10 februari 2015, 16:00
23item on the agendapointVermelding van het land van oorsprong van vlees op het etiket van bereide levensmiddelen
(O-000091/2014 - B8-0101/2015) 
  -OntwerpresolutiesWoensdag 4 februari 2015, 12:00
  -AmendementenMaandag 9 februari 2015, 19:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 10 februari 2015, 16:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die dinsdag in stemming worden gebrachtVrijdag 6 februari 2015, 12:00
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 9 februari 2015, 19:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 10 februari 2015, 19:00
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 11 februari 2015, 19:00
Juridische mededeling - Privacybeleid