Porządek obrad
Strasburg
Poniedziałek, 9 lutego 2015 r. - Czwartek, 12 lutego 2015 r. 237k
Poniedziałek, 9 lutego 2015176kWersja: Środa, 11 lutego 2015, 15:01
 Punkty porządku dziennego
17:00 - 22:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

17:00 - 22:00   Debaty       Czas wystąpień
1  pointWznowienie sesji i porządek prac
39 pointGrupa ekspertów Komisji ds. egzekwowania praw własności intelektualnej
Pytanie ustne - [2014/2972(RSP)]
     
Pavel Svoboda, Jean-Marie Cavada, Angel Dzhambazki (O-000001/2015 - B8-0102/2015)
Komisja Prawna
Komisja Europejska
Grupa ekspertów Komisji Europejskiej ds. egzekwowania praw własności intelektualnej
61Termin pointPrzedłużenie mandatu Forum Zarządzania Internetem
Oświadczenie Komisji
[2015/2526(RSP)]
23Termin pointOznaczenie kraju pochodzenia mięsa w przetworzonych produktach żywnościowych
Pytanie ustne - [2014/2875(RSP)]
     
Giovanni La Via (O-000091/2014 - B8-0101/2015)
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Komisja Europejska
Oznaczanie kraju pochodzenia składników mięsnych w przetworzonej żywności
2  pointWystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)
17:00 - 22:00   Debaty     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)20'
Autorzy   (2x5') 10'
Posłowie135'
PPE36'30S&D32'30ECR13'30ALDE13'GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD9'30NI10'
Procedura pytań z sali   (3x5') 15'
61item on the agendapointPrzedłużenie mandatu Forum Zarządzania Internetem
  -Projekty rezolucjiŚroda, 4 lutego 2015, 12:00
  -Poprawki i wspólne projekty rezolucjiPoniedziałek, 9 lutego 2015, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPoniedziałek, 9 lutego 2015, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 10 lutego 2015, 16:00
23item on the agendapointOznaczenie kraju pochodzenia mięsa w przetworzonych produktach żywnościowych
(O-000091/2014 - B8-0101/2015) 
  -Projekty rezolucjiŚroda, 4 lutego 2015, 12:00
  -PoprawkiPoniedziałek, 9 lutego 2015, 19:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 10 lutego 2015, 16:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 6 lutego 2015, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 9 lutego 2015, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 10 lutego 2015, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 11 lutego 2015, 19:00
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności