Ordinea de zi
Strasbourg
Luni, 9 februarie 2015 - Joi, 12 februarie 2015 235k
Luni, 9 februarie 2015172kVersiune: Miercuri, 11 februarie 2015, 15:02
 Puncte de pe ordinea de zi
17:00 - 22:00   Dezbateri
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

17:00 - 22:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
1  pointReluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor
39 pointGrupul de experți al Comisiei pentru aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală
Întrebare cu solicitare de răspuns oral - [2014/2972(RSP)]
     
Pavel Svoboda, Jean-Marie Cavada, Angel Dzhambazki (O-000001/2015 - B8-0102/2015)
Comisia pentru afaceri juridice
Comisia europeană
Grupul de experți al Comisiei pentru aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală
61Termen pointReînnoirea mandatului Forumului pentru guvernanța internetului
Declaraţie a Comisiei
[2015/2526(RSP)]
23Termen pointIndicarea pe etichetă a țării de origine a ingredientelor din carne folosite în alimentele prelucrate
Întrebare cu solicitare de răspuns oral - [2014/2875(RSP)]
     
Giovanni La Via (O-000091/2014 - B8-0101/2015)
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Comisia europeană
Indicarea pe etichetă a țării de origine a ingredientelor din carne folosite în alimentele prelucrate
2  pointIntervenţii cu durata de un minut (articolul 163 din Regulamentul de procedură)
17:00 - 22:00   Dezbateri     item on the agenda
Comisia (inclusiv răspunsurile)20'
Autori   (2x5') 10'
Deputaţi135'
PPE36'30S&D32'30ECR13'30ALDE13'GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD9'30NI10'
„Catch the eye”   (3x5') 15'
61item on the agendapointReînnoirea mandatului Forumului pentru guvernanța internetului
  -Propuneri de rezoluţieMiercuri, 4 februarie 2015, 12:00
  -Amendamente şi propuneri comune de rezoluţieLuni, 9 februarie 2015, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieLuni, 9 februarie 2015, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 10 februarie 2015, 16:00
23item on the agendapointIndicarea pe etichetă a țării de origine a ingredientelor din carne folosite în alimentele prelucrate
(O-000091/2014 - B8-0101/2015) 
  -Propuneri de rezoluţieMiercuri, 4 februarie 2015, 12:00
  -AmendamenteLuni, 9 februarie 2015, 19:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 10 februarie 2015, 16:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot marţiVineri, 6 februarie 2015, 12:00
Texte supuse la vot miercuriLuni, 9 februarie 2015, 19:00
Texte supuse la vot joiMarţi, 10 februarie 2015, 19:00
Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 11 februarie 2015, 19:00
Aviz juridic - Politica de confidențialitate