Dnevni red
Strasbourg
Ponedeljek, 9. februar 2015 - Četrtek, 12. februar 2015 229k
Ponedeljek, 9. februar 2015171kRazličica: Sreda, 11. februar 2015, 15:03
 Točke na dnevnem redu
17:00 - 22:00   Razprave
 Čas za govor
 Roki

17:00 - 22:00   Razprave       Čas za govor
1  pointPonovna otvoritev zasedanja in razpored dela
39 pointSkupina strokovnjakov Komisije za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine
Vprašanje za ustni odgovor z razpravo - [2014/2972(RSP)]
     
Pavel Svoboda, Jean-Marie Cavada, Angel Dzhambazki (O-000001/2015 - B8-0102/2015)
Odbor za pravne zadeve
Evropska komisija
Skupina strokovnjakov Komisije za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine
61Rok pointPodaljšanje mandata foruma o upravljanju interneta
Izjava Komisije
[2015/2526(RSP)]
23Rok pointOznačevanje države izvora mesnih sestavin v predelanih živilih
Vprašanje za ustni odgovor z razpravo - [2014/2875(RSP)]
     
Giovanni La Via (O-000091/2014 - B8-0101/2015)
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Evropska komisija
Označevanje države izvora mesnih sestavin v predelanih živilih
2  pointEnominutni govori (člen 163 Poslovnika)
17:00 - 22:00   Razprave     item on the agenda
Komisija (vključno z odgovori)20'
Avtorji vprašanj   (2x5') 10'
Poslanci135'
PPE36'30S&D32'30ECR13'30ALDE13'GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD9'30NI10'
"Catch the eye"   (3x5') 15'
61item on the agendapointPodaljšanje mandata foruma o upravljanju interneta
  -Predlogi resolucijSreda, 4. februar 2015, 12:00
  -Predlogi sprememb in predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 9. februar 2015, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijPonedeljek, 9. februar 2015, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 10. februar 2015, 16:00
23item on the agendapointOznačevanje države izvora mesnih sestavin v predelanih živilih
(O-000091/2014 - B8-0101/2015) 
  -Predlogi resolucijSreda, 4. februar 2015, 12:00
  -Predlogi spremembPonedeljek, 9. februar 2015, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 10. februar 2015, 16:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekPetek, 6. februar 2015, 12:00
Besedila, dana na glasovanje v sredoPonedeljek, 9. februar 2015, 19:00
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 10. februar 2015, 19:00
Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)Sreda, 11. februar 2015, 19:00
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov