Föredragningslista
Strasbourg
Måndagen den 9 februari 2015 - Torsdagen den 12 februari 2015 233k
Måndagen den 9 februari 2015174kUtgåva: Onsdagen den 11 februari 2015, 15:03
 Punkter på föredragningslistan
17:00 - 22:00   Debatt
 Talartid
 Tidsfrister

17:00 - 22:00   Debatt       Talartid
1  pointÅterupptagande av sessionen samt arbetsplan
39 pointKommissionens expertgrupp om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter
Muntlig fråga - [2014/2972(RSP)]
     
Pavel Svoboda, Jean-Marie Cavada, Angel Dzhambazki (O-000001/2015 - B8-0102/2015)
Utskottet för rättsliga frågor
Europakommissionen
Kommissionens expertgrupp om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter
61Tidsfrist pointFörlängningen av mandatet för Forumet för förvaltning av internet
Uttalande av kommissionen
[2015/2526(RSP)]
23Tidsfrist pointUrsprungslandsmärkning av kött i bearbetade livsmedel
Muntlig fråga - [2014/2875(RSP)]
     
Giovanni La Via (O-000091/2014 - B8-0101/2015)
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Europakommissionen
Ursprungslandsmärkning av kött i bearbetade livsmedel
2  pointAnföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)
17:00 - 22:00   Debatt     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)20'
Frågeställare   (2x5') 10'
Ledamöter135'
PPE36'30S&D32'30ECR13'30ALDE13'GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD9'30NI10'
Ögonkontaktsförfarandet   (3x5') 15'
61item on the agendapointFörlängningen av mandatet för Forumet för förvaltning av internet
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 4 februari 2015, 12:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 9 februari 2015, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 9 februari 2015, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 10 februari 2015, 16:00
23item on the agendapointUrsprungslandsmärkning av kött i bearbetade livsmedel
(O-000091/2014 - B8-0101/2015) 
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 4 februari 2015, 12:00
  -ÄndringsförslagMåndagen den 9 februari 2015, 19:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 10 februari 2015, 16:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 6 februari 2015, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 9 februari 2015, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 10 februari 2015, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 11 februari 2015, 19:00
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy