Dagsorden
Strasbourg
Mandag den 9. februar 2015 - Torsdag den 12. februar 2015 238k
Onsdag den 11. februar 2015195kUdgave: Onsdag den 11. februar 2015, 14:57
 Punkter på dagsordenen
09:00 - 11:50   PRIORITERET FORHANDLING
12:00 - 14:00   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer
15:00 - 23:00   Forhandling
 Taletid
 Frister

09:00 - 11:50   PRIORITERET FORHANDLING       Taletid
17 pointForberedelse af stats- og regeringschefernes uformelle møde (12. februar 2015)
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2014/2940(RSP)]
12:00 - 14:00   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer      
30***IvoteBeskyttelsesforanstaltninger i overenskomsten med Island
Betænkning:  Andrzej Duda (A8-0031/2014)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de i overenskomsten mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og Republikken Island fastsatte beskyttelsesforanstaltninger (kodifikation)
[COM(2014)0308 - C8-0011/2014 - 2014/0160(COD)]
Retsudvalget
29***IvoteForanstaltninger vedrørende antidumping- og antisubsidieforanstaltninger
Betænkning:  Andrzej Duda (A8-0033/2014)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de foranstaltninger, Unionen kan træffe på grundlag af en rapport vedtaget af WTO's Tvistbilæggelsesorgan vedrørende antidumping- og antisubsidieforanstaltninger (kodifikation)
[COM(2014)0317 - C8-0017/2014 - 2014/0163(COD)]
Retsudvalget
28***IvoteDen kombinerede virkning af antidumping- eller antisubsidieforanstaltninger sammen med beskyttelsesforanstaltninger
Betænkning:  Andrzej Duda (A8-0032/2014)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de foranstaltninger, Unionen kan træffe med hensyn til den kombinerede virkning af antidumping- eller antisubsidieforanstaltninger sammen med beskyttelsesforanstaltninger (kodifikation)
[COM(2014)0318 - C8-0016/2014 - 2014/0164(COD)]
Retsudvalget
27***IvoteFælles ordninger for indførsel
Betænkning:  Andrzej Duda (A8-0040/2014)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles ordninger for indførsel (kodifikation)
[COM(2014)0321 - C8-0012/2014 - 2014/0166(COD)]
Retsudvalget
26***IvoteFælles ordninger for udførsel
Betænkning:  Andrzej Duda (A8-0035/2014)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles ordninger for udførsel (kodifikation)
[COM(2014)0322 - C8-0013/2014 - 2014/0167(COD)]
Retsudvalget
40*voteGabons tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser
Betænkning:  Heidi Hautala (A8-0007/2015)
Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om medlemsstaternes erklæring om accept i Den Europæiske Unions interesse af Gabons tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser
[COM(2011)0904 -  - 2011/0441(NLE)]
Retsudvalget
Forhandling: Tirsdag den 10. februar 2015
41*voteAndorras tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser
Betænkning:  Heidi Hautala (A8-0004/2015)
Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om medlemsstaternes erklæring om accept i Den Europæiske Unions interesse af Andorras tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser
[COM(2011)0908 -  - 2011/0443(NLE)]
Retsudvalget
Forhandling: Tirsdag den 10. februar 2015
42*voteSeychellernes tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser
Betænkning:  Heidi Hautala (A8-0006/2015)
Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om medlemsstaternes erklæring om accept i Den Europæiske Unions interesse af Seychellernes tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser
[COM(2011)0909 -  - 2011/0444(NLE)]
Retsudvalget
Forhandling: Tirsdag den 10. februar 2015
43*voteRuslands tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser
Betænkning:  Heidi Hautala (A8-0008/2015)
Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om medlemsstaternes erklæring om accept i Den Europæiske Unions interesse af Den Russiske Føderations tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser
[COM(2011)0911 -  - 2011/0447(NLE)]
Retsudvalget
Forhandling: Tirsdag den 10. februar 2015
44*voteAlbaniens tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser
Betænkning:  Heidi Hautala (A8-0002/2015)
Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om medlemsstaternes erklæring om accept i Den Europæiske Unions interesse af Albaniens tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser
[COM(2011)0912 -  - 2011/0448(NLE)]
Retsudvalget
Forhandling: Tirsdag den 10. februar 2015
45*voteSingapores tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser
Betænkning:  Heidi Hautala (A8-0003/2015)
Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om medlemsstaternes erklæring om accept i Den Europæiske Unions interesse af Singapores tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser
[COM(2011)0915 -  - 2011/0450(NLE)]
Retsudvalget
Forhandling: Tirsdag den 10. februar 2015
46*voteMarokkos tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser
Betænkning:  Heidi Hautala (A8-0005/2015)
Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om medlemsstaternes erklæring om accept i Den Europæiske Unions interesse af Marokkos tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser
[COM(2011)0916 -  - 2011/0451(NLE)]
Retsudvalget
Forhandling: Tirsdag den 10. februar 2015
47*voteArmeniens tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser
Betænkning:  Heidi Hautala (A8-0009/2015)
Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om medlemsstaternes erklæring om accept i Den Europæiske Unions interesse af Armeniens tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser
[COM(2011)0917 -  - 2011/0452(NLE)]
Retsudvalget
Forhandling: Tirsdag den 10. februar 2015
62 voteValgs prøvelse
Betænkning:  Pavel Svoboda (A8-0013/2015)
Betænkning om valgs prøvelse
[2014/2165(REG)]
Retsudvalget
Forretningsordenens artikel 3
38Frist***IvoteGrænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser
Betænkning:  Inés Ayala Sender (A8-0001/2015)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser
[COM(2014)0476 - C8-0113/2014 - 2014/0218(COD)]
Transport- og Turismeudvalget
Forhandling: Tirsdag den 10. februar 2015
19***votePartnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Republikken Senegal
Henstilling:  Norica Nicolai (A8-0010/2015)
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Senegal med tilhørende gennemførelsesprotokol
[12812/2014 - C8-0276/2014 - 2014/0238(NLE)]
Fiskeriudvalget
24Frist voteDet amerikanske Senats rapport om CIA's anvendelse af tortur
Forslag til beslutning
[2014/2997(RSP)]
B8-0098/2015, RC-B8-0123/2015, B8-0123/2015, B8-0133/2015
Forhandling: Onsdag den 17. december 2014
63Frist voteForanstaltninger til bekæmpelse af terrorisme
Forslag til beslutning
[2015/2530(RSP)]
B8-0100/2015, RC-B8-0122/2015, B8-0122/2015, B8-0124/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015, B8-0132/2015
Forhandling: Onsdag den 28. januar 2015
61Frist voteFornyelse af mandatet til Internet Governance Forum
[2015/2526(RSP)]
RC-B8-0099/2015, B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015, B8-0131/2015
Forhandling: Mandag den 9. februar 2015
23Frist voteForslag til beslutning - Mærkning af oprindelsesland for kød i forarbejdede fødevarer
[2014/2875(RSP)]
B8-0097/2015
Forhandling: Mandag den 9. februar 2015
36Frist voteArbejdet i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU
Betænkning:  Charles Goerens (A8-0012/2015)
Betænkning om arbejdet i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU
[2014/2154(INI)]
Udviklingsudvalget
Forhandling: Tirsdag den 10. februar 2015
15:00 - 23:00   Forhandling       Taletid
75Frist pointDen humanitære krise i Irak og Syrien, især i forbindelse med IS
Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
[2015/2559(RSP)]
71 pointSituationen i Yemen
Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
[2015/2557(RSP)]
72 pointEU-ramme for demokrati, retsstat og grundlæggende retttigheder
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2015/2558(RSP)]
60 pointVejen frem for Frontex og Det Europæiske Asylstøttekontor
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2015/2527(RSP)]
59 pointAdgang til lægemidler i EU
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2015/2528(RSP)]
09:00 - 11:50   PRIORITERET FORHANDLING     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)10'
Kommissionen (inkl. svar)10'
Medlemmer89'
PPE23'30S&D21'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'30NI7'
Catch-the-eye5'
15:00 - 23:00   Forhandling     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)30'
Næstformand i Kommissionen/Højtstående repræsentant (inkl. svar)20'
Kommissionen (inkl. svar)30'
Medlemmer255'
PPE71'30S&D63'ECR25'ALDE23'30GUE/NGL18'30Verts/ALE18'EFDD17'NI18'30
Catch-the-eye   (5x5') 25'
38item on the agendapointGrænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser
Inés Ayala Sender (A8-0001/2015
  -ÆndringsforslagOnsdag den 4. februar 2015, 12:00
24item on the agendapointDet amerikanske Senats rapport om CIA's anvendelse af tortur
  -Forslag til beslutningOnsdag den 4. februar 2015, 12:00
  -Ændringsforslag og fælles beslutningsforslagMandag den 9. februar 2015, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagMandag den 9. februar 2015, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 10. februar 2015, 16:00
63item on the agendapointForanstaltninger til bekæmpelse af terrorisme
  -Forslag til beslutningOnsdag den 4. februar 2015, 12:00
  -Ændringsforslag og fælles beslutningsforslagTirsdag den 10. februar 2015, 11:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagTirsdag den 10. februar 2015, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 10. februar 2015, 19:00
61item on the agendapointFornyelse af mandatet til Internet Governance Forum
  -Forslag til beslutningOnsdag den 4. februar 2015, 12:00
  -Ændringsforslag og fælles beslutningsforslagMandag den 9. februar 2015, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagMandag den 9. februar 2015, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 10. februar 2015, 16:00
23item on the agendapointMærkning af oprindelsesland for kød i forarbejdede fødevarer
(O-000091/2014 - B8-0101/2015) 
  -Forslag til beslutningOnsdag den 4. februar 2015, 12:00
  -ÆndringsforslagMandag den 9. februar 2015, 19:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 10. februar 2015, 16:00
36item on the agendapointArbejdet i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU
Charles Goerens (A8-0012/2015
  -ÆndringsforslagOnsdag den 4. februar 2015, 12:00
75item on the agendapointDen humanitære krise i Irak og Syrien, især i forbindelse med IS
  -Forslag til beslutningMandag den 9. februar 2015, 20:00
  -Ændringsforslag og fælles beslutningsforslagOnsdag den 11. februar 2015, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagOnsdag den 11. februar 2015, 14:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 11. februar 2015, 19:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning tirsdagFredag den 6. februar 2015, 12:00
Tekster, der sættes under afstemning onsdagMandag den 9. februar 2015, 19:00
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 10. februar 2015, 19:00
Forslag til beslutning vedrørende debatten om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 11. februar 2015, 19:00
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik