Aġenda
Strasburgu
It-Tnejn, 9 ta' Frar 2015 - Il-Ħamis, 12 ta' Frar 2015 243k
L-Erbgħa, 11 ta' Frar 2015202kVerżjoni: L-Erbgħa, 11 ta' Frar 2015, 15:01
 Punti fuq l-aġenda
09:00 - 11:50   DIBATTITU TA' PRIJORITÀ
12:00 - 14:00   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot
15:00 - 23:00   Dibattiti
 Ħin għad-diskorsi
 Skadenzi

09:00 - 11:50   DIBATTITU TA' PRIJORITÀ       Ħin għad-diskorsi
17 pointTħejjija tal-laqgħa informali tal-Kapijiet tal-Istat jew tal-Gvern (12 ta' Frar 2015)
Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni
[2014/2940(RSP)]
12:00 - 14:00   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot      
30***IvoteMiżuri ta' salvagwardja previsti fil-Ftehim mal-Islanda
Rapport:  Andrzej Duda (A8-0031/2014)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-miżuri ta' salvagwardja previsti fil-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika tal-Islanda (test kodifikat)
[COM(2014)0308 - C8-0011/2014 - 2014/0160(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
29***IvoteMiżuri dwar kwistjonijiet ta' anti-dumping u anti-sussidji
Rapport:  Andrzej Duda (A8-0033/2014)
Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-miżuri li jistgħu jittieħdu mill-Unjoni wara rapport adottat mill-Korp għall-Ftehim fuq Tilwim tal-WTO dwar kwistjonijiet ta' anti-dumping u anti-sussidji (test kodifikat)
[COM(2014)0317 - C8-0017/2014 - 2014/0163(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
28***IvoteL-effett ikkombinat ta' miżuri kontra d-dumping u kontra s-sussidji mal-miżuri ta' salvagwardjar
Rapport:  Andrzej Duda (A8-0032/2014)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-miżuri li l-Unjoni tista' tadotta relatati mal-effett ikkombinat ta' miżuri kontra d-dumping u kontra s-sussidji ma' miżuri ta' salvagwardjar (test kodifikat)
[COM(2014)0318 - C8-0016/2014 - 2014/0164(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
27***IvoteRegoli komuni għall-importazzjonijiet
Rapport:  Andrzej Duda (A8-0040/2014)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli komuni għall-importazzjonijiet (test kodifikat)
[COM(2014)0321 - C8-0012/2014 - 2014/0166(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
26***IvoteRegoli komuni għall-esportazzjoni
Rapport:  Andrzej Duda (A8-0035/2014)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għall-esportazzjoni (test kodifikat)
[COM(2014)0322 - C8-0013/2014 - 2014/0167(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
40*voteL-adeżjoni tal-Gabon għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal
Rapport:  Heidi Hautala (A8-0007/2015)
Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill fuq id-dikjarazzjoni ta' aċċettazzjoni mill-Istati Membri, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, tal-adeżjoni tal-Gabon għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal
[COM(2011)0904 -  - 2011/0441(NLE)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
Dibattitu: It-Tlieta, 10 ta' Frar 2015
41*voteL-adeżjoni ta' Andorra għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal
Rapport:  Heidi Hautala (A8-0004/2015)
Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill fuq id-dikjarazzjoni ta' aċċettazzjoni mill-Istati Membri, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, tal-adeżjoni tal-Andorra għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal
[COM(2011)0908 -  - 2011/0443(NLE)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
Dibattitu: It-Tlieta, 10 ta' Frar 2015
42*voteL-adeżjoni tas-Seychelles għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal
Rapport:  Heidi Hautala (A8-0006/2015)
Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill fuq id-dikjarazzjoni ta' aċċettazzjoni mill-Istati Membri, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, tal-adeżjoni tas-Seychelles għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal
[COM(2011)0909 -  - 2011/0444(NLE)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
Dibattitu: It-Tlieta, 10 ta' Frar 2015
43*voteL-adeżjoni tar-Russja għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal
Rapport:  Heidi Hautala (A8-0008/2015)
Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill fuq id-dikjarazzjoni ta' aċċettazzjoni mill-Istati Membri, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, tal-adeżjoni tal-Federazzjoni Russa għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal
[COM(2011)0911 -  - 2011/0447(NLE)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
Dibattitu: It-Tlieta, 10 ta' Frar 2015
44*voteL-adeżjoni tal-Albanija għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal
Rapport:  Heidi Hautala (A8-0002/2015)
Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill fuq id-dikjarazzjoni ta' aċċettazzjoni mill-Istati Membri, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, tal-adeżjoni tal-Albanija għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal
[COM(2011)0912 -  - 2011/0448(NLE)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
Dibattitu: It-Tlieta, 10 ta' Frar 2015
45*voteL-adeżjoni ta' Singapor għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal
Rapport:  Heidi Hautala (A8-0003/2015)
Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill fuq id-dikjarazzjoni ta' aċċettazzjoni mill-Istati Membri, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, tal-adeżjoni ta’ Singapor għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal
[COM(2011)0915 -  - 2011/0450(NLE)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
Dibattitu: It-Tlieta, 10 ta' Frar 2015
46*voteL-adeżjoni tal-Marokk għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal
Rapport:  Heidi Hautala (A8-0005/2015)
Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill fuq id-dikjarazzjoni ta' aċċettazzjoni mill-Istati Membri, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, tal-adeżjoni tal-Marokk għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal
[COM(2011)0916 -  - 2011/0451(NLE)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
Dibattitu: It-Tlieta, 10 ta' Frar 2015
47*voteL-adeżjoni tal-Armenja għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal
Rapport:  Heidi Hautala (A8-0009/2015)
Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill fuq id-dikjarazzjoni ta' aċċettazzjoni mill-Istati Membri, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, tal-adeżjoni tal-Armenja għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal
[COM(2011)0917 -  - 2011/0452(NLE)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
Dibattitu: It-Tlieta, 10 ta' Frar 2015
62 voteVerifika tal-kredenzjali
Rapport:  Pavel Svoboda (A8-0013/2015)
Rapport dwar il-verifika tal-kredenzjali
[2014/2165(REG)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
Artikolu 3 tar-Regoli ta' Proċedura
38Skadenza***IvoteL-iskambju transfruntier ta' informazzjoni fir-rigward ta' reati tat-traffiku relatati mas-sikurezza fit-toroq
Rapport:  Inés Ayala Sender (A8-0001/2015)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iffaċilitar taL-iskambju transfruntier ta' informazzjoni fir-rigward ta' reati tat-traffiku relatati mas-sikurezza fit-toroq
[COM(2014)0476 - C8-0113/2014 - 2014/0218(COD)]
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
Dibattitu: It-Tlieta, 10 ta' Frar 2015
19***voteFtehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-UE u s-Senegal
Rakkomandazzjoni:  Norica Nicolai (A8-0010/2015)
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tas-Senegal u tal-Protokoll ta’ Implimentazzjoni tiegħu
[12812/2014 - C8-0276/2014 - 2014/0238(NLE)]
Kumitat għas-Sajd
24Skadenza voteRapport tas-Senat Amerikan dwar l-użu tat-tortura mis-CIA
Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet
[2014/2997(RSP)]
B8-0098/2015, RC-B8-0123/2015, B8-0123/2015, B8-0133/2015
Dibattitu: L-Erbgħa, 17 ta' Diċembru 2014
63Skadenza voteMiżuri kontra t-terroriżmu
Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet
[2015/2530(RSP)]
B8-0100/2015, RC-B8-0122/2015, B8-0122/2015, B8-0124/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015, B8-0132/2015
Dibattitu: L-Erbgħa, 28 ta' Jannar 2015
61Skadenza voteTiġdid tal-mandat tal-Forum dwar il-Governanza tal-Internet
[2015/2526(RSP)]
RC-B8-0099/2015, B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015, B8-0131/2015
Dibattitu: It-Tnejn, 9 ta' Frar 2015
23Skadenza voteMozzjonijiet għal riżoluzzjoni - It-tikkettar tal-pajjiż tal-oriġni għal-laħam f'ikel ipproċessat
[2014/2875(RSP)]
B8-0097/2015
Dibattitu: It-Tnejn, 9 ta' Frar 2015
36Skadenza voteIl-ħidma tal-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE
Rapport:  Charles Goerens (A8-0012/2015)
Rapport dwar il-ħidma tal-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE
[2014/2154(INI)]
Kumitat għall-Iżvilupp
Dibattitu: It-Tlieta, 10 ta' Frar 2015
15:00 - 23:00   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
75Skadenza pointIl-kriżi umanitarja fl-Iraq u fis-Sirja, b'mod partikolari fil-kuntest tal-IS
Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà
[2015/2559(RSP)]
71 pointIs-sitwazzjoni fil-Jemen
Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà
[2015/2557(RSP)]
72 pointQafas tal-UE għad-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali
Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni
[2015/2558(RSP)]
60 pointIt-triq 'il quddiem għall-Frontex u għall-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil
Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni
[2015/2527(RSP)]
59 pointL-aċċess għall-mediċini fl-UE
Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni
[2015/2528(RSP)]
09:00 - 11:50   DIBATTITU TA' PRIJORITÀ     item on the agenda
Kunsill (bit-tweġibiet)10'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)10'
Membri89'
PPE23'30S&D21'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'30NI7'
"Catch the eye"5'
15:00 - 23:00   Dibattiti     item on the agenda
Kunsill (bit-tweġibiet)30'
Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli (bit-tweġibiet)20'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)30'
Membri255'
PPE71'30S&D63'ECR25'ALDE23'30GUE/NGL18'30Verts/ALE18'EFDD17'NI18'30
"Catch the eye"   (5x5') 25'
38item on the agendapointL-iskambju transfruntier ta' informazzjoni fir-rigward ta' reati tat-traffiku relatati mas-sikurezza fit-toroq
Inés Ayala Sender (A8-0001/2015
  -EmendiL-Erbgħa, 4 ta' Frar 2015, 12:00
24item on the agendapointRapport tas-Senat Amerikan dwar l-użu tat-tortura mis-CIA
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijietL-Erbgħa, 4 ta' Frar 2015, 12:00
  -Emendi u mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet konġuntiIt-Tnejn, 9 ta' Frar 2015, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet konġuntiIt-Tnejn, 9 ta' Frar 2015, 20:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 10 ta' Frar 2015, 16:00
63item on the agendapointMiżuri kontra t-terroriżmu
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijietL-Erbgħa, 4 ta' Frar 2015, 12:00
  -Emendi u mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet konġuntiIt-Tlieta, 10 ta' Frar 2015, 11:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet konġuntiIt-Tlieta, 10 ta' Frar 2015, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 10 ta' Frar 2015, 19:00
61item on the agendapointTiġdid tal-mandat tal-Forum dwar il-Governanza tal-Internet
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijietL-Erbgħa, 4 ta' Frar 2015, 12:00
  -Emendi u mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet konġuntiIt-Tnejn, 9 ta' Frar 2015, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet konġuntiIt-Tnejn, 9 ta' Frar 2015, 20:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 10 ta' Frar 2015, 16:00
23item on the agendapointIt-tikkettar tal-pajjiż tal-oriġni għal-laħam f'ikel ipproċessat
(O-000091/2014 - B8-0101/2015) 
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijietL-Erbgħa, 4 ta' Frar 2015, 12:00
  -EmendiIt-Tnejn, 9 ta' Frar 2015, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 10 ta' Frar 2015, 16:00
36item on the agendapointIl-ħidma tal-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE
Charles Goerens (A8-0012/2015
  -EmendiL-Erbgħa, 4 ta' Frar 2015, 12:00
75item on the agendapointIl-kriżi umanitarja fl-Iraq u fis-Sirja, b'mod partikolari fil-kuntest tal-IS
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijietIt-Tnejn, 9 ta' Frar 2015, 20:00
  -Emendi u mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet konġuntiL-Erbgħa, 11 ta' Frar 2015, 13:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet konġuntiL-Erbgħa, 11 ta' Frar 2015, 14:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 11 ta' Frar 2015, 19:00
Voti separati - Voti maqsuma - Voti permezz ta' sejħa tal-ismijiet
Testi mressqa għall-votazzjoni tat-TlietaIl-Ġimgħa, 6 ta' Frar 2015, 12:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ErbgħaIt-Tnejn, 9 ta' Frar 2015, 19:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ĦamisIt-Tlieta, 10 ta' Frar 2015, 19:00
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)L-Erbgħa, 11 ta' Frar 2015, 19:00
Avviż legali - Politika tal-privatezza