Ημερήσια διάταξη
Βρυξέλλες
Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015 197k
Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015174kΈκδοση: Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015, 16:02
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
15:00 - 22:00   Συζητήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

15:00 - 22:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
13 voteΕπανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών
17 pointΑπόφαση που εγκρίθηκε σχετικά με την κατάρτιση στρατηγικού πλαισίου για την ενεργειακή ένωση
Δήλωση της Επιτροπής
[2015/2565(RSP)]
9 pointΈκθεση σχετικά με την άτυπη σύνοδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στις 12 Φεβρουαρίου 2015
Δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2014/2942(RSP)]
2Προθεσμία pointΕτήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2013
Έκθεση:  Pablo Zalba Bidegain (A8-0011/2015)
Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2013
[2014/2157(INI)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Παρουσία του Mario Draghi, Προέδρου της ΕΚΤ
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί το Μάρτιο
18Προθεσμία pointΗ κατάσταση στη Βενεζουέλα
Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Υπάτης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
[2015/2582(RSP)]
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί τον Μάρτιο
14  pointΠαρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 163 του Κανονισμού)
15:00 - 22:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)25'
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Εισηγητής6'
Συντάκτης γνωμοδότησης1'
Βουλευτές210'
PPE58'30S&D51'30ECR20'30ALDE19'30GUE/NGL15'30Verts/ALE15'EFDD14'NI15'30
"Catch the eye"   (4x5') 20'
2item on the agendapointΕτήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2013
Pablo Zalba Bidegain (A8-0011/2015
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 4 Μαρτίου 2015, 12:00
18item on the agendapointΗ κατάσταση στη Βενεζουέλα
  -Προτάσεις ψηφίσματος Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015, 12:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 9 Μαρτίου 2015, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 9 Μαρτίου 2015, 20:00
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου