Darbotvarkė
Briuselis
Trečiadienis, 2016 m. gegužės 25 d. - Ketvirtadienis, 2016 m. gegužės 26 d. 192k
Trečiadienis, 2016 m. gegužės 25 d.157kVersija: Ketvirtadienis, 2016 m. gegužės 26 d., 09:38
 Darbotvarkės klausimai
15:00 - 24:00   Diskusijos
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

15:00 - 24:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
1  pointSesijos atnaujinimas
45 voteOficialus plenarinis posėdis. Jo Didenybės Nyderlandų Karaliaus Willemo-Alexanderio kalba
46  pointDarbotvarkė
17 pointSprendimas, priimtas dėl bendrosios skaitmeninės rinkos dokumentų rinkinio
Komisijos pareiškimas
[2016/2587(RSP)]
16 pointPasirengimas G7 aukščiausiojo lygio susitikimui
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2016/2586(RSP)]
51Galutinis terminas pointTransatlantiniai duomenų srautai
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2016/2727(RSP)]
56Galutinis terminas pointEndokrininę sistemą ardančios cheminės medžiagos: padėtis po 2015 m. gruodžio 16 d. Bendrojo Teismo sprendimo
Komisijos pareiškimas
[2016/2747(RSP)]
Balsavimas vyks per pirmąją birželio mėn. sesiją.
47 pointTarpvalstybinių elektroninės atpažinties priemonių ir interneto paslaugų užtikrinimas
Komisijos pareiškimas
[2016/2706(RSP)]
  pointBendros diskusijos - Svarbiausias dėmesys piliečiams energetikos sąjungoje ir kova su energijos nepritekliumi
37Galutinis terminas -Naujų galimybių energijos vartotojams teikiančių priemonių rinkinio įgyvendinimas
Pranešimas:  Theresa Griffin (A8-0161/2016)
Pranešimas dėl naujų galimybių energijos vartotojams teikiančių priemonių rinkinio įgyvendinimo

[2015/2323(INI)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
48 -Kova su energijos nepritekliumi energetikos sąjungoje
Komisijos pareiškimas

[2016/2707(RSP)]
  pointTrumpas šių pranešimų pristatymas:
26Galutinis terminas -Skurdas: lyčių aspektas
Pranešimas:  Maria Arena (A8-0153/2016)
Pranešimas „Skurdas: lyčių aspektas“

[2015/2228(INI)]
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
25Galutinis terminas -Netarifinės kliūtys bendrojoje rinkoje
Pranešimas:  Daniel Dalton (A8-0160/2016)
Pranešimas dėl netarifinių kliūčių bendrojoje rinkoje

[2015/2346(INI)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
5 -Virtualiosios valiutos
Pranešimas:  Jakob von Weizsäcker (A8-0168/2016)
Pranešimas dėl virtualiųjų valiutų

[2016/2007(INI)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
2  pointVienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)
15:00 - 24:00   Diskusijos     item on the agenda
Taryba (kartu su atsakymais)20'
Komisija (kartu su atsakymais)75'
Pranešėjas6'
Pranešėjai (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnio 2 dalis)   (3x4') 12'
Nuomonės referentas1'
Parlamento nariai164'
PPE44'S&D39'ECR16'30ALDE15'30GUE/NGL12'Verts/ALE12'EFDD11'ENF9'30NI5'
Procedūra „prašau žodžio“   (9x5') 45'
51item on the agendapointTransatlantiniai duomenų srautai
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2016 m. gegužės 23 d., 18:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Antradienis, 2016 m. gegužės 24 d., 17:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiAntradienis, 2016 m. gegužės 24 d., 18:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2016 m. gegužės 25 d., 16:00
56item on the agendapointEndokrininę sistemą ardančios cheminės medžiagos: padėtis po 2015 m. gruodžio 16 d. Bendrojo Teismo sprendimo
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2016 m. birželio 1 d., 12:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, 2016 m. birželio 6 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiPirmadienis, 2016 m. birželio 6 d., 20:00
37item on the agendapointNaujų galimybių energijos vartotojams teikiančių priemonių rinkinio įgyvendinimas
Theresa Griffin (A8-0161/2016
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2016 m. gegužės 18 d., 12:00
26item on the agendapointSkurdas: lyčių aspektas
Maria Arena (A8-0153/2016
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2016 m. gegužės 18 d., 12:00
25item on the agendapointNetarifinės kliūtys bendrojoje rinkoje
Daniel Dalton (A8-0160/2016
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2016 m. gegužės 18 d., 12:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2016 m. gegužės 24 d., 19:00
Teisinė informacija - Privatumo politika