Pořad jednání
Štrasburk
Pondělí, 23. října 2017 - Čtvrtek, 26. října 2017 232k
Čtvrtek, 26. října 2017166kVerze: Středa, 25. října 2017, 15:35
 Body k pořadu jednání
09:00 - 11:50   Rozpravy
12:00 - 14:00   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
15:00 - 16:00   Závažné interpelace
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

09:00 - 11:50   Rozpravy       Řečnická doba
58Lhůta pointKontrola uplatňování práva EU (2015)
Zpráva:  Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)
Zpráva o kontrole uplatňování práva EU (2015)
[2017/2011(INI)]
Výbor pro právní záležitosti
63 pointUplatňování směrnice o odpovědnosti za životní prostředí
Zpráva:  Laura Ferrara (A8-0297/2017)
Zpráva k uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí
[2016/2251(INI)]
Výbor pro právní záležitosti
12:00 - 14:00   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování      
71Lhůta voteVolba místopředsedy Evropského parlamentu
[2017/2901(RSO)]
63 voteUplatňování směrnice o odpovědnosti za životní prostředí
Zpráva:  Laura Ferrara (A8-0297/2017)
Zpráva k uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí
[2016/2251(INI)]
Výbor pro právní záležitosti
Rozprava: Čtvrtek, 26. října 2017
10Lhůta***IvoteRámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci
Zpráva:  Paul Tang (A8-0387/2016)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná pravidla pro sekuritizaci a vytváří se evropský rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012
[COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
Rozprava: Středa, 25. října 2017
11Lhůta***IvoteObezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky
Zpráva:  Othmar Karas (A8-0388/2016)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky
[COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
Rozprava: Středa, 25. října 2017
77***IvoteRespektování soukromí a ochrana osobních údajů v odvětví elektronických komunikací a zrušení směrnice 2002/58/ES (regulace soukromí a elektronické komunikace)
Zpráva:  Marju Lauristin (A8-0324/2017)

[COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Rozhodnutí výboru zahájit jednání – článek 69c jednacího řádu
67Lhůta voteBoj proti sexuálnímu obtěžování a zneužívání v EU
Návrhy usnesení
[2017/2897(RSP)]
RC-B8-0576/2017, B8-0576/2017, B8-0577/2017, B8-0578/2017, B8-0579/2017, B8-0580/2017, B8-0581/2017, B8-0582/2017
Rozprava: Středa, 25. října 2017
52Lhůta voteHospodářská politika eurozóny
Zpráva:  Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)
Zpráva o hospodářských politikách eurozóny
[2017/2114(INI)]
Hospodářský a měnový výbor
Rozprava: Středa, 25. října 2017
56Lhůta voteMandát k vyjednávání v souvislosti s obchodními jednáními s Austrálií
Zpráva:  Daniel Caspary (A8-0311/2017)
Zpráva Doporučení Radě týkající se navrhovaného mandátu k vyjednávání pro obchodní jednání s Austrálií
[2017/2192(INI)]
Výbor pro mezinárodní obchod
Rozprava: Středa, 25. října 2017
57Lhůta voteMandát k vyjednávání v souvislosti s obchodními jednáními s Novým Zélandem
Zpráva:  Daniel Caspary (A8-0312/2017)
Zpráva Doporučení Radě týkající se navrhovaného mandátu k vyjednávání pro obchodní jednání s Novým Zélandem
[2017/2193(INI)]
Výbor pro mezinárodní obchod
Rozprava: Středa, 25. října 2017
58Lhůta voteKontrola uplatňování práva EU (2015)
Zpráva:  Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)
Zpráva o kontrole uplatňování práva EU (2015)
[2017/2011(INI)]
Výbor pro právní záležitosti
Rozprava: Čtvrtek, 26. října 2017
15:00 - 16:00   Závažné interpelace       Řečnická doba
  pointZávažné interpelace (článek 130b jednacího řádu)
76 -O-000074/2017
B8-0603/2017
[2017/2867(RSP)]
09:00 - 11:50   Rozpravy     item on the agenda
Komise (včetně odpovědí)10'
Zpravodajové   (2x6') 12'
Navrhovatelé   (3x1') 3'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (2x5') 10'
Poslanci89'
PPE22'30S&D20'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'30ENF5'30NI3'30
15:00 - 16:00   Závažné interpelace     item on the agenda
Komise (včetně odpovědí)5'
Autor (politická skupina)2'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky5'
Poslanci30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'GUE/NGL3'Verts/ALE3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
58item on the agendapointKontrola uplatňování práva EU (2015)
Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017
  -Pozměňovací návrhyStředa, 18. října 2017, 13:00
71item on the agendapointVolba místopředsedy Evropského parlamentu
  -Jména kandidátů pro první kolo volby musí být předána zástupci generálního tajemníka (budova Louise Weiss, kancelář R00.101)Úterý, 24. října 2017, 18:00
10item on the agendapointRámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci
Paul Tang (A8-0387/2016
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 18. října 2017, 13:00
11item on the agendapointObezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky
Othmar Karas (A8-0388/2016
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 18. října 2017, 13:00
67item on the agendapointBoj proti sexuálnímu obtěžování a zneužívání v EU
  -Návrhy usneseníÚterý, 24. října 2017, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníStředa, 25. října 2017, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníStředa, 25. října 2017, 14:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 25. října 2017, 19:00
52item on the agendapointHospodářská politika eurozóny
Gunnar Hökmark (A8-0310/2017
  -Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 76 poslanců; alternativní návrhy usneseníČtvrtek, 19. října 2017, 19:00
  -Alternativní společné návrhy usneseníPondělí, 23. října 2017, 19:00
56item on the agendapointMandát k vyjednávání v souvislosti s obchodními jednáními s Austrálií
Daniel Caspary (A8-0311/2017
  -Pozměňovací návrhyStředa, 18. října 2017, 13:00
57item on the agendapointMandát k vyjednávání v souvislosti s obchodními jednáními s Novým Zélandem
Daniel Caspary (A8-0312/2017
  -Pozměňovací návrhyStředa, 18. října 2017, 13:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat v úterýPátek, 20. října 2017, 12:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve středuPondělí, 23. října 2017, 19:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 24. října 2017, 19:00
Právní upozornění - Ochrana soukromí