Dagsorden
Strasbourg
Mandag den 23. oktober 2017 - Torsdag den 26. oktober 2017 232k
Torsdag den 26. oktober 2017165kUdgave: Onsdag den 25. oktober 2017, 19:34
 Punkter på dagsordenen
09:00 - 11:50   Forhandling
12:00 - 14:00   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer
15:00 - 16:00   Større forespørgsler
 Taletid
 Frister

09:00 - 11:50   Forhandling       Taletid
58Frist pointTilsyn med anvendelsen af EU-retten 2015
Betænkning:  Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)
Betænkning om tilsyn med anvendelsen af EU-retten 2015
[2017/2011(INI)]
Retsudvalget
63 pointGennemførelse af miljøansvarsdirektivet
Betænkning:  Laura Ferrara (A8-0297/2017)
Betænkning om anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader ("miljøansvarsdirektivet")
[2016/2251(INI)]
Retsudvalget
12:00 - 14:00   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer      
71Frist voteValg af en næstformand i Europa-Parlamentet
[2017/2901(RSO)]
63 voteGennemførelse af miljøansvarsdirektivet
Betænkning:  Laura Ferrara (A8-0297/2017)
Betænkning om anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader ("miljøansvarsdirektivet")
[2016/2251(INI)]
Retsudvalget
Forhandling: Torsdag den 26. oktober 2017
10Frist***IvoteRamme for simpel, transparent og standardiseret securitisering
Betænkning:  Paul Tang (A8-0387/2016)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for securitisering og om oprettelse af en europæisk ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering og om ændring af direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF og 2011/61/EU og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 648/2012
[COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD)]
Økonomi- og Valutaudvalget
Forhandling: Onsdag den 25. oktober 2017
11Frist***IvoteTilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber
Betænkning:  Othmar Karas (A8-0388/2016)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber
[COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD)]
Økonomi- og Valutaudvalget
Forhandling: Onsdag den 25. oktober 2017
77***IvoteRespekt for privatliv og beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med elektronisk kommunikation og ophævelse af direktiv 2002/58/EF (forordning om databeskyttelse og elektronisk kommunikation)
Betænkning:  Marju Lauristin (A8-0324/2017)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om respekt for privatliv og beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med elektronisk kommunikation og om ophævelse af direktiv 2002/58/EF (forordning om databeskyttelse og elektronisk kommunikation)
[COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Et udvalgs afgørelse om at indlede forhandlinger - Artikel 69c
67Frist voteBekæmpelse af seksuel chikane og seksuelle overgreb i EU
Forslag til beslutning
[2017/2897(RSP)]
RC-B8-0576/2017, B8-0576/2017, B8-0577/2017, B8-0578/2017, B8-0579/2017, B8-0580/2017, B8-0581/2017, B8-0582/2017
Forhandling: Onsdag den 25. oktober 2017
52Frist voteDen økonomiske politik i euroområdet
Betænkning:  Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)
Betænkning om den økonomiske politik i euroområdet
[2017/2114(INI)]
Økonomi- og Valutaudvalget
Forhandling: Onsdag den 25. oktober 2017
56Frist voteForhandlingsmandat for handelsforhandlingerne med Australien
Betænkning:  Daniel Caspary (A8-0311/2017)
Betænkning om henstilling til Rådet om forslag til forhandlingsmandatet for handelsforhandlingerne mellem EU og Australien
[2017/2192(INI)]
Udvalget om International Handel
Forhandling: Onsdag den 25. oktober 2017
57Frist voteForhandlingsmandat for handelsforhandlingerne med New Zealand
Betænkning:  Daniel Caspary (A8-0312/2017)
Betænkning om henstilling til Rådet om forslag til forhandlingsmandatet for handelsforhandlingerne mellem EU og New Zealand
[2017/2193(INI)]
Udvalget om International Handel
Forhandling: Onsdag den 25. oktober 2017
58Frist voteTilsyn med anvendelsen af EU-retten 2015
Betænkning:  Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)
Betænkning om tilsyn med anvendelsen af EU-retten 2015
[2017/2011(INI)]
Retsudvalget
Forhandling: Torsdag den 26. oktober 2017
15:00 - 16:00   Større forespørgsler       Taletid
  pointStørre forespørgsler (forreningsordenens artikel 130b)
76 -O-000074/2017
B8-0603/2017
[2017/2867(RSP)]
09:00 - 11:50   Forhandling     item on the agenda
Kommissionen (inkl. svar)10'
Ordførere   (2x6') 12'
Ordførere for udtalelser   (3x1') 3'
Catch-the-eye   (2x5') 10'
Medlemmer89'
PPE22'30S&D20'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'30ENF5'30NI3'30
15:00 - 16:00   Større forespørgsler     item on the agenda
Kommissionen (inkl. svar)5'
Forespørger (politisk gruppe)2'
Catch-the-eye5'
Medlemmer30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'GUE/NGL3'Verts/ALE3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
58item on the agendapointTilsyn med anvendelsen af EU-retten 2015
Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017
  -ÆndringsforslagOnsdag den 18. oktober 2017, 13:00
71item on the agendapointValg af en næstformand i Europa-Parlamentet
  -Kandidaturer til første runde indsendes til vicegeneralsekretæren (Louise Weiss-Bygningen, kontor R00.101) Tirsdag den 24. oktober 2017, 18:00
10item on the agendapointRamme for simpel, transparent og standardiseret securitisering
Paul Tang (A8-0387/2016
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 18. oktober 2017, 13:00
11item on the agendapointTilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber
Othmar Karas (A8-0388/2016
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 18. oktober 2017, 13:00
67item on the agendapointBekæmpelse af seksuel chikane og seksuelle overgreb i EU
  -Forslag til beslutningTirsdag den 24. oktober 2017, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagOnsdag den 25. oktober 2017, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagOnsdag den 25. oktober 2017, 14:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 25. oktober 2017, 19:00
52item on the agendapointDen økonomiske politik i euroområdet
Gunnar Hökmark (A8-0310/2017
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 76 medlemmer; alternative beslutningsforslagTorsdag den 19. oktober 2017, 19:00
  -Alternative fælles beslutningsforslagMandag den 23. oktober 2017, 19:00
56item on the agendapointForhandlingsmandat for handelsforhandlingerne med Australien
Daniel Caspary (A8-0311/2017
  -ÆndringsforslagOnsdag den 18. oktober 2017, 13:00
57item on the agendapointForhandlingsmandat for handelsforhandlingerne med New Zealand
Daniel Caspary (A8-0312/2017
  -ÆndringsforslagOnsdag den 18. oktober 2017, 13:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning tirsdagFredag den 20. oktober 2017, 12:00
Tekster, der sættes under afstemning onsdagMandag den 23. oktober 2017, 19:00
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 24. oktober 2017, 19:00
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik