Dnevni red
Strasbourg
Ponedjeljak, 23. listopada 2017. - Četvrtak, 26. listopada 2017. 229k
četvrtak, 26. listopada 2017.162kVerzija: srijeda, 25. listopada 2017., 15:43
 Točke dnevnog reda
09:00 - 11:50   Rasprave
12:00 - 14:00   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja
15:00 - 16:00   Dulja zastupnička pitanja
 Vrijeme za izlaganje
 Rokovi

09:00 - 11:50   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
58Rok pointPraćenje primjene prava EU-a tijekom 2015.
Izvješće:  Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)
Izvješće o praćenju primjene prava EU-a tijekom 2015.
[2017/2011(INI)]
Odbor za pravna pitanja
63 pointProvedba Direktive o odgovornosti za okoliš
Izvješće:  Laura Ferrara (A8-0297/2017)
Izvješće o provedbi Direktive 2004/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o odgovornosti za okoliš u pogledu sprečavanja i otklanjanja štete u okolišu (Direktiva o odgovornosti za okoliš)
[2016/2251(INI)]
Odbor za pravna pitanja
12:00 - 14:00   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja      
71Rok voteIzbor potpredsjednika Europskog parlamenta
[2017/2901(RSO)]
63 voteProvedba Direktive o odgovornosti za okoliš
Izvješće:  Laura Ferrara (A8-0297/2017)
Izvješće o provedbi Direktive 2004/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o odgovornosti za okoliš u pogledu sprečavanja i otklanjanja štete u okolišu (Direktiva o odgovornosti za okoliš)
[2016/2251(INI)]
Odbor za pravna pitanja
Rasprava: četvrtak, 26. listopada 2017.
10Rok***IvoteOkvir za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju
Izvješće:  Paul Tang (A8-0387/2016)
Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih pravila o sekuritizaciji i uspostavi europskog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju i izmjeni direktiva 2009/65/EZ, 2009/138/EZ, 2011/61/EU i uredaba (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 648/201


[COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
Rasprava: srijeda, 25. listopada 2017.
11Rok***IvoteBonitetni zahtjevi za kreditne institucije i investicijska društva
Izvješće:  Othmar Karas (A8-0388/2016)
Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva
[COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
Rasprava: srijeda, 25. listopada 2017.
77***IvotePoštovanje privatnog života i zaštita osobnih podataka u elektroničkim komunikacijama te stavljanje izvan snage Direktive 2002/58/EZ (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama)
Izvješće:  Marju Lauristin (A8-0324/2017)

[COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
Odluka odbora o stupanju u pregovore - Članak 69.c
67Rok voteBorba protiv seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja u EU-u
Prijedlozi rezolucija
[2017/2897(RSP)]
RC-B8-0576/2017, B8-0576/2017, B8-0577/2017, B8-0578/2017, B8-0579/2017, B8-0580/2017, B8-0581/2017, B8-0582/2017
Rasprava: srijeda, 25. listopada 2017.
52Rok voteEkonomske politike europodručja
Izvješće:  Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)
Izvješće o ekonomskim politikama europodručja
[2017/2114(INI)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
Rasprava: srijeda, 25. listopada 2017.
56Rok votePregovarački mandat za trgovinske pregovore s Australijom
Izvješće:  Daniel Caspary (A8-0311/2017)
Izvješće o preporuci Vijeću o predloženom pregovaračkom mandatu za trgovinske pregovore s Australijom


[2017/2192(INI)]
Odbor za međunarodnu trgovinu
Rasprava: srijeda, 25. listopada 2017.
57Rok votePregovarački mandat za trgovinske pregovore s Novim Zelandom
Izvješće:  Daniel Caspary (A8-0312/2017)
Izvješće o preporuci Vijeću o predloženom pregovaračkom mandatu za trgovinske pregovore s Novim Zelandom


[2017/2193(INI)]
Odbor za međunarodnu trgovinu
Rasprava: srijeda, 25. listopada 2017.
58Rok votePraćenje primjene prava EU-a tijekom 2015.
Izvješće:  Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)
Izvješće o praćenju primjene prava EU-a tijekom 2015.
[2017/2011(INI)]
Odbor za pravna pitanja
Rasprava: četvrtak, 26. listopada 2017.
15:00 - 16:00   Dulja zastupnička pitanja       Vrijeme za izlaganje
  pointDulja zastupnička pitanja (članak 130.b Poslovnika)
76 -O-000074/2017
B8-0603/2017
[2017/2867(RSP)]
09:00 - 11:50   Rasprave     item on the agenda
Komisija (uključujući odgovore)10'
Izvjestitelji   (2x6') 12'
Izvjestitelji za mišljenje   (3x1') 3'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)   (2x5') 10'
Zastupnici89'
PPE22'30S&D20'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'30ENF5'30NI3'30
15:00 - 16:00   Dulja zastupnička pitanja     item on the agenda
Komisija (uključujući odgovore)5'
Podnositelj (klub zastupnika)2'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)5'
Zastupnici30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'GUE/NGL3'Verts/ALE3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
58item on the agendapointPraćenje primjene prava EU-a tijekom 2015.
Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017
  -Amandmani srijeda, 18. listopada 2017., 13:00
71item on the agendapointIzbor potpredsjednika Europskog parlamenta
  -utorak, 24. listopada 2017., 18:00
10item on the agendapointOkvir za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju
Paul Tang (A8-0387/2016
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 18. listopada 2017., 13:00
11item on the agendapointBonitetni zahtjevi za kreditne institucije i investicijska društva
Othmar Karas (A8-0388/2016
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 18. listopada 2017., 13:00
67item on the agendapointBorba protiv seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja u EU-u
  -Prijedlozi rezolucijautorak, 24. listopada 2017., 13:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijasrijeda, 25. listopada 2017., 13:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijasrijeda, 25. listopada 2017., 14:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjesrijeda, 25. listopada 2017., 19:00
52item on the agendapointEkonomske politike europodručja
Gunnar Hökmark (A8-0310/2017
  -Amandmani izvjestitelja, najmanje 76 zastupnika; alternativni prijedlozi rezolucijačetvrtak, 19. listopada 2017., 19:00
  -Zajednički alternativni prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 23. listopada 2017., 19:00
56item on the agendapointPregovarački mandat za trgovinske pregovore s Australijom
Daniel Caspary (A8-0311/2017
  -Amandmani srijeda, 18. listopada 2017., 13:00
57item on the agendapointPregovarački mandat za trgovinske pregovore s Novim Zelandom
Daniel Caspary (A8-0312/2017
  -Amandmani srijeda, 18. listopada 2017., 13:00
Odvojena glasovanja - Glasovanja po dijelovima - Poimenična glasovanja
Tekstovi o kojima se glasuje u utorakpetak, 20. listopada 2017., 12:00
Tekstovi o kojima se glasuje u srijeduponedjeljak, 23. listopada 2017., 19:00
Tekstovi o kojima se glasuje u četvrtakutorak, 24. listopada 2017., 19:00
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti