Napirend
Strasbourg
2017. október 23., Hétfő - 2017. október 26., Csütörtök 230k
2017. október 26., csütörtök164kVáltozat: 2017. október 25., szerda, 15:44
 Napirendi pontok
09:00 - 11:50   Viták
12:00 - 14:00   SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
15:00 - 16:00   Fontos interpellációk
 Felszólalási idő
 Előterjesztési határidők

09:00 - 11:50   Viták       Felszólalási  idő
58Határidő pointAz uniós jog alkalmazásának ellenőrzése (2015)
Jelentés:  Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)
Jelentés az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről (2015)
[2017/2011(INI)]
Jogi Bizottság
63 pointA környezeti felelősségről szóló irányelv alkalmazása
Jelentés:  Laura Ferrara (A8-0297/2017)
Jelentés a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló 2004. április 21-i 2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (környezeti felelősségről szóló irányelv) alkalmazásáról
[2016/2251(INI)]
Jogi Bizottság
12:00 - 14:00   SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása      
71Határidő voteAz Európai Parlament egy alelnökének megválasztása
[2017/2901(RSO)]
63 voteA környezeti felelősségről szóló irányelv alkalmazása
Jelentés:  Laura Ferrara (A8-0297/2017)
Jelentés a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló 2004. április 21-i 2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (környezeti felelősségről szóló irányelv) alkalmazásáról
[2016/2251(INI)]
Jogi Bizottság
Vita: 2017. október 26., csütörtök
10Határidő***IvoteAz egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítás európai kerete
Jelentés:  Paul Tang (A8-0387/2016)
Jelentés az értékpapírosítás közös szabályainak meghatározásáról, az egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítás európai keretrendszerének létrehozásáról, valamint a 2009/65/EK, a 2009/138/EK és a 2011/61/EU irányelv és az 1060/2009/EK és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
Vita: 2017. október 25., szerda
11Határidő***IvoteA hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelmények
Jelentés:  Othmar Karas (A8-0388/2016)
Jelentés a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 575/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
Vita: 2017. október 25., szerda
77***IvoteAz elektronikus hírközlés során a magánélet tiszteletben tartása és a személyes adatok védelme, valamint a 2002/58/EK irányelv hatályon kívül helyezése (elektronikus hírközlési adatvédelmi rendelet)
Jelentés:  Marju Lauristin (A8-0324/2017)

[COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Bizottsági határozat tárgyalások megkezdéséről - 69c. cikk
67Határidő voteA szexuális zaklatás és bántalmazás elleni küzdelem az Unióban
Állásfoglalási indítványok
[2017/2897(RSP)]
RC-B8-0576/2017, B8-0576/2017, B8-0577/2017, B8-0578/2017, B8-0579/2017, B8-0580/2017, B8-0581/2017, B8-0582/2017
Vita: 2017. október 25., szerda
52Határidő voteAz euróövezet gazdaságpolitikája
Jelentés:  Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)
Jelentés az euróövezet gazdaságpolitikájáról
[2017/2114(INI)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
Vita: 2017. október 25., szerda
56Határidő voteAz Ausztráliával folytatandó kereskedelmi tárgyalásokra irányuló tárgyalási megbízatás
Jelentés:  Daniel Caspary (A8-0311/2017)
Jelentés – Ajánlás a Tanácsnak az Ausztráliával folytatandó kereskedelmi tárgyalásokra vonatkozóan javasolt tárgyalási meghatalmazásról
[2017/2192(INI)]
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
Vita: 2017. október 25., szerda
57Határidő voteAz Új-Zélanddal folytatandó kereskedelmi tárgyalásokra irányuló tárgyalási megbízatás
Jelentés:  Daniel Caspary (A8-0312/2017)
Jelentés – Ajánlás a Tanácsnak az Új-Zélanddal folytatandó kereskedelmi tárgyalásokra vonatkozóan javasolt tárgyalási meghatalmazásról
[2017/2193(INI)]
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
Vita: 2017. október 25., szerda
58Határidő voteAz uniós jog alkalmazásának ellenőrzése (2015)
Jelentés:  Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)
Jelentés az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről (2015)
[2017/2011(INI)]
Jogi Bizottság
Vita: 2017. október 26., csütörtök
15:00 - 16:00   Fontos interpellációk       Felszólalási  idő
  pointNagyobb interpellációk (az eljárási szabályzat 130b. cikke)
76 -O-000074/2017
B8-0603/2017
[2017/2867(RSP)]
09:00 - 11:50   Viták     item on the agenda
Bizottság (válaszokkal együtt)10'
Előadók   (2x6') 12'
A vélemény előadói   (3x1') 3'
„Catch the eye”   (2x5') 10'
Képviselők89'
PPE22'30S&D20'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'30ENF5'30NI3'30
15:00 - 16:00   Fontos interpellációk     item on the agenda
Bizottság (válaszokkal együtt)5'
Szerző (képviselőcsoport)2'
„Catch the eye”5'
Képviselők30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'GUE/NGL3'Verts/ALE3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
58item on the agendapointAz uniós jog alkalmazásának ellenőrzése (2015)
Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017
  -Módosítások2017. október 18., szerda, 13:00
71item on the agendapointAz Európai Parlament egy alelnökének megválasztása
  -Az első szavazási fordulóra a jelöléseket a főtitkárhelyettesnek kell benyújtani (Louise Weiss épület, R00.101)2017. október 24., kedd, 18:00
10item on the agendapointAz egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítás európai kerete
Paul Tang (A8-0387/2016
  -Módosítások; elutasítás2017. október 18., szerda, 13:00
11item on the agendapointA hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelmények
Othmar Karas (A8-0388/2016
  -Módosítások; elutasítás2017. október 18., szerda, 13:00
67item on the agendapointA szexuális zaklatás és bántalmazás elleni küzdelem az Unióban
  -Állásfoglalási indítványok2017. október 24., kedd, 13:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2017. október 25., szerda, 13:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2017. október 25., szerda, 14:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2017. október 25., szerda, 19:00
52item on the agendapointAz euróövezet gazdaságpolitikája
Gunnar Hökmark (A8-0310/2017
  -Az előadó módosításai, legalább 76 képviselő; alternatív állásfoglalási indítványok2017. október 19., csütörtök, 19:00
  -Alternatív közös állásfoglalási indítványok2017. október 23., hétfő, 19:00
56item on the agendapointAz Ausztráliával folytatandó kereskedelmi tárgyalásokra irányuló tárgyalási megbízatás
Daniel Caspary (A8-0311/2017
  -Módosítások2017. október 18., szerda, 13:00
57item on the agendapointAz Új-Zélanddal folytatandó kereskedelmi tárgyalásokra irányuló tárgyalási megbízatás
Daniel Caspary (A8-0312/2017
  -Módosítások2017. október 18., szerda, 13:00
Külön szavazás – részenkénti szavazás – névszerinti szavazás
Kedden szavazásra kerülő szövegek2017. október 20., péntek, 12:00
Szerdán szavazásra kerülő szövegek2017. október 23., hétfő, 19:00
Csütörtökön szavazásra kerülő szövegek2017. október 24., kedd, 19:00
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat