Darbotvarkė
Strasbūras
Pirmadienis, 2017 m. spalio 23 d. - Ketvirtadienis, 2017 m. spalio 26 d. 231k
Ketvirtadienis, 2017 m. spalio 26 d.162kVersija: Trečiadienis, 2017 m. spalio 25 d., 15:46
 Darbotvarkės klausimai
09:00 - 11:50   Diskusijos
12:00 - 14:00   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
15:00 - 16:00   Platesnės apimties klausimai
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

09:00 - 11:50   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
58Galutinis terminas pointES teisės taikymo stebėjimo ataskaita (2015 m.)
Pranešimas:  Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)
Pranešimas dėl ES teisės taikymo stebėjimo ataskaitos (2015 m.)
[2017/2011(INI)]
Teisės reikalų komitetas
63 pointDirektyvos dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą įgyvendinimas
Pranešimas:  Laura Ferrara (A8-0297/2017)
Pranešimas dėl 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti) (Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyva) taikymo
[2016/2251(INI)]
Teisės reikalų komitetas
12:00 - 14:00   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo      
71Galutinis terminas voteEuropos Parlamento pirmininko pavaduotojo rinkimai
[2017/2901(RSO)]
63 voteDirektyvos dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą įgyvendinimas
Pranešimas:  Laura Ferrara (A8-0297/2017)
Pranešimas dėl 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti) (Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyva) taikymo
[2016/2251(INI)]
Teisės reikalų komitetas
Diskusijos: Ketvirtadienis, 2017 m. spalio 26 d.
10Galutinis terminas***IvotePaprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sistema
Pranešimas:  Paul Tang (A8-0387/2016)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos bendros pakeitimo vertybiniais popieriais taisyklės ir sukuriama paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais Europos sistema ir iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB, 2009/138/EB, 2011/61/ES bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 648/2012
[COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2017 m. spalio 25 d.
11Galutinis terminas***IvotePrudenciniai reikalavimai kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms
Pranešimas:  Othmar Karas (A8-0388/2016)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms
[COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2017 m. spalio 25 d.
77***IvoteTeisė į privatų gyvenimą ir asmens duomenų apsauga elektroninių ryšių sektoriuje ir Direktyvos 2002/58/EB panaikinimas (Reglamentas dėl privatumo ir elektroninių ryšių)
Pranešimas:  Marju Lauristin (A8-0324/2017)

[COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Komiteto sprendimas pradėti derybas - 69c straipsnis
67Galutinis terminas voteKova su seksualiniu priekabiavimu ir prievarta ES
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2017/2897(RSP)]
RC-B8-0576/2017, B8-0576/2017, B8-0577/2017, B8-0578/2017, B8-0579/2017, B8-0580/2017, B8-0581/2017, B8-0582/2017
Diskusijos: Trečiadienis, 2017 m. spalio 25 d.
52Galutinis terminas voteEuro zonos ekonominė politika
Pranešimas:  Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)
Pranešimas dėl euro zonos ekonominės politikos
[2017/2114(INI)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2017 m. spalio 25 d.
56Galutinis terminas voteDerybų įgaliojimai prekybos deryboms su Australija
Pranešimas:  Daniel Caspary (A8-0311/2017)
Pranešimas dėl rekomendacijos Tarybai dėl siūlomų prekybos derybų su Australija įgaliojimų
[2017/2192(INI)]
Tarptautinės prekybos komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2017 m. spalio 25 d.
57Galutinis terminas voteDerybų įgaliojimai prekybos deryboms su Naująja Zelandija
Pranešimas:  Daniel Caspary (A8-0312/2017)
Pranešimas Rekomendacija Tarybai dėl siūlomų prekybos derybų su Naująja Zelandija įgaliojimų
[2017/2193(INI)]
Tarptautinės prekybos komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2017 m. spalio 25 d.
58Galutinis terminas voteES teisės taikymo stebėjimo ataskaita (2015 m.)
Pranešimas:  Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)
Pranešimas dėl ES teisės taikymo stebėjimo ataskaitos (2015 m.)
[2017/2011(INI)]
Teisės reikalų komitetas
Diskusijos: Ketvirtadienis, 2017 m. spalio 26 d.
15:00 - 16:00   Platesnės apimties klausimai       Kalbėjimo laikas
  pointPlatesnės apimties klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis)
76 -O-000074/2017
B8-0603/2017
[2017/2867(RSP)]
09:00 - 11:50   Diskusijos     item on the agenda
Komisija (kartu su atsakymais)10'
Pranešėjai   (2x6') 12'
Nuomonės referentai   (3x1') 3'
Procedūra „prašau žodžio“   (2x5') 10'
Parlamento nariai89'
PPE22'30S&D20'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'30ENF5'30NI3'30
15:00 - 16:00   Platesnės apimties klausimai     item on the agenda
Komisija (kartu su atsakymais)5'
Klausimo teikėjas (frakcija)2'
Procedūra „prašau žodžio“5'
Parlamento nariai30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'GUE/NGL3'Verts/ALE3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
58item on the agendapointES teisės taikymo stebėjimo ataskaita (2015 m.)
Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2017 m. spalio 18 d., 13:00
71item on the agendapointEuropos Parlamento pirmininko pavaduotojo rinkimai
  -Kandidatūras pirmajam balsavimui reikėtų pateikti generalinio sekretoriaus pavaduotojui (Louise Weiss pastato R00.101 kabinetas)Antradienis, 2017 m. spalio 24 d., 18:00
10item on the agendapointPaprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sistema
Paul Tang (A8-0387/2016
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2017 m. spalio 18 d., 13:00
11item on the agendapointPrudenciniai reikalavimai kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms
Othmar Karas (A8-0388/2016
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2017 m. spalio 18 d., 13:00
67item on the agendapointKova su seksualiniu priekabiavimu ir prievarta ES
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųAntradienis, 2017 m. spalio 24 d., 13:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Trečiadienis, 2017 m. spalio 25 d., 13:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiTrečiadienis, 2017 m. spalio 25 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2017 m. spalio 25 d., 19:00
52item on the agendapointEuro zonos ekonominė politika
Gunnar Hökmark (A8-0310/2017
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųKetvirtadienis, 2017 m. spalio 19 d., 19:00
  -Bendri alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2017 m. spalio 23 d., 19:00
56item on the agendapointDerybų įgaliojimai prekybos deryboms su Australija
Daniel Caspary (A8-0311/2017
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2017 m. spalio 18 d., 13:00
57item on the agendapointDerybų įgaliojimai prekybos deryboms su Naująja Zelandija
Daniel Caspary (A8-0312/2017
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2017 m. spalio 18 d., 13:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti antradienįPenktadienis, 2017 m. spalio 20 d., 12:00
Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienįPirmadienis, 2017 m. spalio 23 d., 19:00
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2017 m. spalio 24 d., 19:00
Teisinė informacija - Privatumo politika