Aġenda
Strasburgu
It-Tnejn, 23 ta' Ottubru 2017 - Il-Ħamis, 26 ta' Ottubru 2017 235k
Il-Ħamis, 26 ta' Ottubru 2017168kVerżjoni: L-Erbgħa, 25 ta' Ottubru 2017, 15:48
 Punti fuq l-aġenda
09:00 - 11:50   Dibattiti
12:00 - 14:00   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot
15:00 - 16:00   Interpellanzi maġġuri
 Ħin għad-diskorsi
 Skadenzi

09:00 - 11:50   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
58Skadenza pointMonitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE fl-2015
Rapport:  Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)
Rapport dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE fl-2015
[2017/2011(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
63 pointImplimentazzjoni tad-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà Ambjentali
Rapport:  Laura Ferrara (A8-0297/2017)
Rapport dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva 2004/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' April 2004 dwar ir-responsabbiltà ambjentali f'dak li għandu x'jaqsam mal-prevenzjoni u r-rimedju għal danni ambjentali (l-"ELD")
[2016/2251(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
12:00 - 14:00   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot      
71Skadenza voteL-elezzjoni ta' Viċi President tal-Parlament Ewropew
[2017/2901(RSO)]
63 voteImplimentazzjoni tad-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà Ambjentali
Rapport:  Laura Ferrara (A8-0297/2017)
Rapport dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva 2004/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' April 2004 dwar ir-responsabbiltà ambjentali f'dak li għandu x'jaqsam mal-prevenzjoni u r-rimedju għal danni ambjentali (l-"ELD")
[2016/2251(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
Dibattitu: Il-Ħamis, 26 ta' Ottubru 2017
10Skadenza***IvoteQafas għal titolizzazzjoni sempliċi, trasparenti u standardizzata
Rapport:  Paul Tang (A8-0387/2016)
Rapport dwar il-Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli komuni dwar it-titolizzazzjoni u li joħloq qafas Ewropew għal titolizzazzjoni sempliċi, trasparenti u standardizzata u li jemenda d-Direttivi 2009/65/KE, 2009/138/KE, 2011/61/UE u r-Regolamenti (KE) 1060/2009 u (UE) Nru 648/2012
[COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
Dibattitu: L-Erbgħa, 25 ta' Ottubru 2017
11Skadenza***IvoteRekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-ditti ta' investiment
Rapport:  Othmar Karas (A8-0388/2016)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 575/2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u għad-ditti ta' investiment
[COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
Dibattitu: L-Erbgħa, 25 ta' Ottubru 2017
77***IvoteIr-rispett għall-ħajja privata u l-protezzjoni ta' data personali f'komunikazzjoni elettronika u t-tħassir tad-Direttiva 2002/58/KE (Regolament dwar il-Privatezza u l-Komunikazzjoni Elettronika)
Rapport:  Marju Lauristin (A8-0324/2017)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward ir-rispett għall-ħajja privata u l-protezzjoni ta' data personali f'komunikazzjoni elettronika u t-tħassir tad-Direttiva 2002/58/KE (Regolament dwar il-Privatezza u l-Komunikazzjoni Elettronika)
[COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
Deċiżjoni tal-Kumitat għal dħul f'negozjati - Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura
67Skadenza voteIl-ġlieda kontra l-fastidju u l-abbuż sesswali fl-UE
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2017/2897(RSP)]
RC-B8-0576/2017, B8-0576/2017, B8-0577/2017, B8-0578/2017, B8-0579/2017, B8-0580/2017, B8-0581/2017, B8-0582/2017
Dibattitu: L-Erbgħa, 25 ta' Ottubru 2017
52Skadenza voteIl-politiki ekonomiċi taż-żona tal-euro
Rapport:  Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)
Rapport dwar il-politiki ekonomiċi taż-żona tal-euro
[2017/2114(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
Dibattitu: L-Erbgħa, 25 ta' Ottubru 2017
56Skadenza voteIl-mandat ta' negozjar għal negozjati kummerċjali mal-Awstralja
Rapport:  Daniel Caspary (A8-0311/2017)
Rapport dwar Rakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar il-mandat ta' negozjar propost għal negozjati kummerċjali mal-Awstralja
[2017/2192(INI)]
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
Dibattitu: L-Erbgħa, 25 ta' Ottubru 2017
57Skadenza voteIl-mandat ta' negozjar għal negozjati kummerċjali ma' New Zealand
Rapport:  Daniel Caspary (A8-0312/2017)
Rapport dwar Rakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar il-mandat ta' negozjar propost għal negozjati kummerċjali ma' New Zealand
[2017/2193(INI)]
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
Dibattitu: L-Erbgħa, 25 ta' Ottubru 2017
58Skadenza voteMonitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE fl-2015
Rapport:  Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)
Rapport dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE fl-2015
[2017/2011(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
Dibattitu: Il-Ħamis, 26 ta' Ottubru 2017
15:00 - 16:00   Interpellanzi maġġuri       Ħin għad-diskorsi
  pointInterpellanzi maġġuri (Artikolu 130b tar-Regoli ta' Proċedura)
76 -O-000074/2017
B8-0603/2017
[2017/2867(RSP)]
09:00 - 11:50   Dibattiti     item on the agenda
Kummissjoni (bit-tweġibiet)10'
Rapporteurs   (2x6') 12'
Rapporteurs għal opinjoni   (3x1') 3'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Membri89'
PPE22'30S&D20'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'30ENF5'30NI3'30
15:00 - 16:00   Interpellanzi maġġuri     item on the agenda
Kummissjoni (bit-tweġibiet)5'
Awtur (grupp politiku)2'
"Catch the eye"5'
Membri30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'GUE/NGL3'Verts/ALE3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
58item on the agendapointMonitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE fl-2015
Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017
  -EmendiL-Erbgħa, 18 ta' Ottubru 2017, 13:00
71item on the agendapointL-elezzjoni ta' Viċi President tal-Parlament Ewropew
  -In-nomini għall-ewwel skrutinju għandhom jiġu ppreżentati lill-Viċi Segretarju Ġenerali (Bini Louise Weiss, Uffiċċju R00.101)It-Tlieta, 24 ta' Ottubru 2017, 18:00
10item on the agendapointQafas għal titolizzazzjoni sempliċi, trasparenti u standardizzata
Paul Tang (A8-0387/2016
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 18 ta' Ottubru 2017, 13:00
11item on the agendapointRekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-ditti ta' investiment
Othmar Karas (A8-0388/2016
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 18 ta' Ottubru 2017, 13:00
67item on the agendapointIl-ġlieda kontra l-fastidju u l-abbuż sesswali fl-UE
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tlieta, 24 ta' Ottubru 2017, 13:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaL-Erbgħa, 25 ta' Ottubru 2017, 13:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaL-Erbgħa, 25 ta' Ottubru 2017, 14:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 25 ta' Ottubru 2017, 19:00
52item on the agendapointIl-politiki ekonomiċi taż-żona tal-euro
Gunnar Hökmark (A8-0310/2017
  -Emendi tar-rapporteur, minimu ta' 76 Membru tal-PE; Mozzjonijiet alternattivi għal riżoluzzjoniIl-Ħamis, 19 ta' Ottubru 2017, 19:00
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunti alternattiviIt-Tnejn, 23 ta' Ottubru 2017, 19:00
56item on the agendapointIl-mandat ta' negozjar għal negozjati kummerċjali mal-Awstralja
Daniel Caspary (A8-0311/2017
  -EmendiL-Erbgħa, 18 ta' Ottubru 2017, 13:00
57item on the agendapointIl-mandat ta' negozjar għal negozjati kummerċjali ma' New Zealand
Daniel Caspary (A8-0312/2017
  -EmendiL-Erbgħa, 18 ta' Ottubru 2017, 13:00
Voti separati - Voti maqsuma - Voti permezz ta' sejħa tal-ismijiet
Testi mressqa għall-votazzjoni tat-TlietaIl-Ġimgħa, 20 ta' Ottubru 2017, 12:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ErbgħaIt-Tnejn, 23 ta' Ottubru 2017, 19:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ĦamisIt-Tlieta, 24 ta' Ottubru 2017, 19:00
Avviż legali - Politika tal-privatezza