Esityslista
Strasbourg
Maanantai 11. joulukuuta 2017 - Torstai 14. joulukuuta 2017 221k
Maanantai 11. joulukuuta 2017150kVersio: Keskiviikko 13. joulukuuta 2017, 15:58
 Esityslistan kohdat
17:00 - 23:00   Keskustelut
 Puheajat
 Määräajat

17:00 - 23:00   Keskustelut       Puheajat
1  pointIstuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys
69Määräaika***IpointUseisiin maatalouden ja maaseudun kehittämisen alaa koskeviin asetuksiin tehtävät muutokset
Mietintö:  Albert Deß (A8-0380/2017)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1305/2013, (EU) N:o 1306/2013, (EU) N:o 1307/2013, (EU) N:o 1308/2013 ja (EU) N:o 652/2014 muuttamisesta
[2016/0282B(COD)]
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
12Määräaika***IIpointUlkoisten kalastuslaivastojen kestävä hallinnointi
Suositus toiseen käsittelyyn:  Linnéa Engström (A8-0374/2017)
Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi ulkoisten kalastuslaivastojen kestävästä hallinnoinnista ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1006/2008 kumoamisesta
[2015/0289(COD)]
Kalatalousvaliokunta
41Määräaika***IpointEU:n päästökauppajärjestelmä: voimassa olevan ilmailutoimintaa koskevan rajoitetun soveltamisen jatkaminen ja maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen vuonna 2021 alkavan täytäntöönpanon valmisteleminen
Mietintö:  Julie Girling (A8-0258/2017)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta voimassa olevan ilmailutoimintaa koskevan rajoitetun soveltamisen jatkamiseksi ja maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen vuonna 2021 alkavan täytäntöönpanon valmistelemiseksi
[2017/0017(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
21Määräaika pointKatsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen 2017: kansalaisten oikeuksista vahvempia demokraattisen muutoksen unionissa
Mietintö:  Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)
Mietintö katsauksesta Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2017: kansalaisten oikeuksista vahvempia demokraattisen muutoksen unionissa


[2017/2069(INI)]
Vetoomusvaliokunta
  pointYhteiskeskustelu - EU:n ja Kazakstanin välinen kumppanuussopimus
51***-EU:n ja Kazakstanin tehostettu kumppanuus- ja yhteistyösopimus (hyväksyntä)
Suositus:  Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan tehostetun kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä unionin puolesta

[2016/0166(NLE)]
Ulkoasiainvaliokunta
50 -EU:n ja Kazakstanin tehostettu kumppanuus- ja yhteistyösopimus (päätöslauselma)
Mietintö:  Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)
Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan tehostetun kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä unionin puolesta

[2017/2035(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
  pointSeuraavan mietinnön lyhyt esittely:
20Määräaika -Kohti sähköisen kaupankäynnin strategiaa
Mietintö:  Marietje Schaake (A8-0384/2017)
Mietintö aiheesta ”Kohti sähköisen kaupankäynnin strategiaa”

[2017/2065(INI)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta
2  pointMinuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 163 artikla)
17:00 - 23:00   Keskustelut     item on the agenda
Komissio (vastauksineen)30'
Esittelijät   (5x6') 30'
Valmistelijat   (7x1') 7'
Esittelijä (työjärjestyksen 52 artiklan 2 kohta)4'
"Catch the eye"   (6x5') 30'
Jäsenet119'
PPE31'30S&D27'30ECR12'ALDE11'GUE/NGL9'Verts/ALE9'EFDD8'ENF7'NI4'30
69item on the agendapointUseisiin maatalouden ja maaseudun kehittämisen alaa koskeviin asetuksiin tehtävät muutokset
Albert Deß (A8-0380/2017
  -Tarkistukset; hylkääminenTorstai 7. joulukuuta 2017, 13:00
12item on the agendapointUlkoisten kalastuslaivastojen kestävä hallinnointi
Linnéa Engström (A8-0374/2017
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 6. joulukuuta 2017, 13:00
41item on the agendapointEU:n päästökauppajärjestelmä: voimassa olevan ilmailutoimintaa koskevan rajoitetun soveltamisen jatkaminen ja maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen vuonna 2021 alkavan täytäntöönpanon valmisteleminen
Julie Girling (A8-0258/2017
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 6. joulukuuta 2017, 13:00
21item on the agendapointKatsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen 2017: kansalaisten oikeuksista vahvempia demokraattisen muutoksen unionissa
Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017
  -Esittelijän tai vähintään 76 jäsenen jättämät tarkistukset; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 6. joulukuuta 2017, 13:00
20item on the agendapointKohti sähköisen kaupankäynnin strategiaa
Marietje Schaake (A8-0384/2017
  -Esittelijän tai vähintään 76 jäsenen jättämät tarkistukset; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetPerjantai 8. joulukuuta 2017, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 11. joulukuuta 2017, 19:00
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
Tekstit, joista äänestetään tiistainaPerjantai 8. joulukuuta 2017, 12:00
Tekstit, joista äänestetään keskiviikkonaMaanantai 11. joulukuuta 2017, 19:00
Tekstit, joista äänestetään torstainaTiistai 12. joulukuuta 2017, 19:00
Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 13. joulukuuta 2017, 19:00
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö