Dnevni red
Strasbourg
Ponedjeljak, 11. prosinca 2017. - Četvrtak, 14. prosinca 2017. 224k
ponedjeljak, 11. prosinca 2017.157kVerzija: srijeda, 13. prosinca 2017., 15:59
 Točke dnevnog reda
17:00 - 23:00   Rasprave
 Vrijeme za izlaganje
 Rokovi

17:00 - 23:00   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
1  pointNastavak zasjedanja i plan rada
69Rok***IpointIzmjene različitih uredbi u području poljoprivrede i ruralnog razvoja
Izvješće:  Albert Deß (A8-0380/2017)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013, (EU) br. 1307/2013, (EU) br. 1308/2013 i (EU) br. 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća
[2016/0282B(COD)]
Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj
12Rok***IIpointOdrživo upravljanje vanjskim ribarskim flotama
Preporuka za drugo čitanje:  Linnéa Engström (A8-0374/2017)
Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o održivom upravljanju vanjskim ribarskim flotama i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1006/2008
[2015/0289(COD)]
Odbor za ribarstvo
41Rok***IpointSustav EU-a za trgovanje emisijskim jedinicama (EU ETS): nastavak postojećih ograničenja područja primjene za zrakoplovne djelatnosti i priprema provedbe globalne tržišno utemeljene mjere od 2021.
Izvješće:  Julie Girling (A8-0258/2017)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2003/87/EZ kako bi se nastavila postojeća ograničenja područja primjene za zrakoplovne djelatnosti i pripremila provedba globalne tržišno utemeljene mjere od 2021.
[2017/0017(COD)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
21Rok pointIzvješće o građanstvu EU-a za 2017.: Jačanje prava građana u Uniji demokratskih promjena
Izvješće:  Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)
Izvješće o Izvješću o građanstvu EU-a za 2017.: Jačanje prava građana u Uniji demokratskih promjena
[2017/2069(INI)]
Odbor za predstavke
  pointZajednička rasprava - Sporazum o partnerstvu između EU-a i Kazahstana
51***-Sporazum o pojačanom partnerstvu i suradnji između EU-a i Kazahstana (Suglasnost)
Preporuka:  Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)
Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o pojačanom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Kazahstana, s druge strane

[2016/0166(NLE)]
Odbor za vanjske poslove
50 -Sporazum o pojačanom partnerstvu i suradnji između EU-a i Kazahstana (Rezolucija)
Izvješće:  Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)
Izvješće koje sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o pojačanom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Kazahstana, s druge strane

[2017/2035(INI)]
Odbor za vanjske poslove
  pointKratko predstavljanje sljedećeg izvješća:
20Rok -Ususret strategiji digitalne trgovine
Izvješće:  Marietje Schaake (A8-0384/2017)
Izvješće o temi „Ususret strategiji digitalne trgovine”

[2017/2065(INI)]
Odbor za međunarodnu trgovinu
2  pointJednominutni govori (članak 163. Poslovnika)
17:00 - 23:00   Rasprave     item on the agenda
Komisija (uključujući odgovore)30'
Izvjestitelji   (5x6') 30'
Izvjestitelji za mišljenje   (7x1') 7'
Izvjestitelj (članak 52. stavak 2.)4'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)   (6x5') 30'
Zastupnici119'
PPE31'30S&D27'30ECR12'ALDE11'GUE/NGL9'Verts/ALE9'EFDD8'ENF7'NI4'30
69item on the agendapointIzmjene različitih uredbi u području poljoprivrede i ruralnog razvoja
Albert Deß (A8-0380/2017
  -Amandmani; odbijanječetvrtak, 7. prosinca 2017., 13:00
12item on the agendapointOdrživo upravljanje vanjskim ribarskim flotama
Linnéa Engström (A8-0374/2017
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 6. prosinca 2017., 13:00
41item on the agendapointSustav EU-a za trgovanje emisijskim jedinicama (EU ETS): nastavak postojećih ograničenja područja primjene za zrakoplovne djelatnosti i priprema provedbe globalne tržišno utemeljene mjere od 2021.
Julie Girling (A8-0258/2017
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 6. prosinca 2017., 13:00
21item on the agendapointIzvješće o građanstvu EU-a za 2017.: Jačanje prava građana u Uniji demokratskih promjena
Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017
  -Amandmani izvjestitelja, najmanje 76 zastupnika; alternativni prijedlozi rezolucijasrijeda, 6. prosinca 2017., 13:00
20item on the agendapointUsusret strategiji digitalne trgovine
Marietje Schaake (A8-0384/2017
  -Amandmani izvjestitelja, najmanje 76 zastupnika; alternativni prijedlozi rezolucijapetak, 8. prosinca 2017., 13:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeponedjeljak, 11. prosinca 2017., 19:00
Odvojena glasovanja - Glasovanja po dijelovima - Poimenična glasovanja
Tekstovi o kojima se glasuje u utorakpetak, 8. prosinca 2017., 12:00
Tekstovi o kojima se glasuje u srijeduponedjeljak, 11. prosinca 2017., 19:00
Tekstovi o kojima se glasuje u četvrtakutorak, 12. prosinca 2017., 19:00
Prijedlozi rezolucija u vezi s raspravama o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 135. Poslovnika)srijeda, 13. prosinca 2017., 19:00
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti