Darba kārtība
Strasbūra
Pirmdiena, 2017. gada 11. decembris - Ceturtdiena, 2017. gada 14. decembris 226k
Pirmdiena, 2017. gada 11. decembris156kVersija: Pirmdiena, 2017. gada 18. decembris, 10:39
 Darba kārtības punkti
17:00 - 23:00   Debates
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

17:00 - 23:00   Debates       Uzstāšanās laiks
1  pointSesijas atsākšana un darba kārtība
69Termiņi***IpointDažādu lauksaimniecības un lauku attīstības jomas regulu grozījumi
Ziņojums:  Albert Deß (A8-0380/2017)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1308/2013 un (ES) Nr. 652/2014
[2016/0282B(COD)]
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
12Termiņi***IIpointĀrējo zvejas flotu ilgtspējīga pārvaldība
Ieteikums otrajam lasījumam:  Linnéa Engström (A8-0374/2017)
Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par ārējo zvejas flotu ilgtspējīgu pārvaldību un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1006/2008
[2015/0289(COD)]
Zivsaimniecības komiteja
41Termiņi***IpointES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS): pašreizējo darbības jomas ierobežojumu saglabāšana attiecībā uz aviācijas darbības darbībām un sagatavošanās globālā tirgus pasākuma ieviešanai no 2021. gada
Ziņojums:  Julie Girling (A8-0258/2017)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK nolūkā saglabāt pašreizējo darbības jomas ierobežojumu attiecībā uz aviācijas darbības darbībām un sagatavoties globālā tirgus pasākuma ieviešanai no 2021. gada
[2017/0017(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
21Termiņi point2017. gada ziņojums par ES pilsonību: pilsoņu tiesību stiprināšana demokrātisku pārmaiņu Savienībā
Ziņojums:  Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)
Ziņojums par 2017. gada ziņojumu par ES pilsonību: pilsoņu tiesību stiprināšana demokrātisku pārmaiņu Savienībā
[2017/2069(INI)]
Lūgumrakstu komiteja
  pointKopīgās debates - ES un Kazahstānas partnerības nolīgums
51***-Padziļināts partnerības un sadarbības nolīgums starp ES un Kazahstānu
Ieteikums:  Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Padziļinātu partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kazahstānas Republiku, no otras puses

[2016/0166(NLE)]
Ārlietu komiteja
50 -Padziļināts partnerības un sadarbības nolīgums starp ES un Kazahstānu
Ziņojums:  Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)
Ziņojums ar priekšlikumu nenormatīvai rezolūcijai par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Padziļinātas partnerības un sadarbības nolīgumu starp ES un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kazahstānas Republiku, no otras puses

[2017/2035(INI)]
Ārlietu komiteja
  pointĪss turpmāk minētā ziņojuma izklāsts
20Termiņi -Virzība uz digitālās tirdzniecības stratēģiju
Ziņojums:  Marietje Schaake (A8-0384/2017)
Ziņojums par virzību uz digitālās tirdzniecības stratēģiju

[2017/2065(INI)]
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
2  pointVienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 163. pants)
17:00 - 23:00   Debates     item on the agenda
Komisija (ieskaitot atbildes)30'
Referenti   (5x6') 30'
Atzinumu sagatavotāji   (7x1') 7'
Referents (Reglamenta 52. panta 2. punkts)4'
Brīvā mikrofona procedūra   (6x5') 30'
Deputāti 119'
PPE31'30S&D27'30ECR12'ALDE11'GUE/NGL9'Verts/ALE9'EFDD8'ENF7'NI4'30
69item on the agendapointDažādu lauksaimniecības un lauku attīstības jomas regulu grozījumi
Albert Deß (A8-0380/2017
  -Grozījumi; noraidīšanaCeturtdiena, 2017. gada 7. decembris, 13:00
12item on the agendapointĀrējo zvejas flotu ilgtspējīga pārvaldība
Linnéa Engström (A8-0374/2017
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2017. gada 6. decembris, 13:00
41item on the agendapointES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS): pašreizējo darbības jomas ierobežojumu saglabāšana attiecībā uz aviācijas darbības darbībām un sagatavošanās globālā tirgus pasākuma ieviešanai no 2021. gada
Julie Girling (A8-0258/2017
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2017. gada 6. decembris, 13:00
21item on the agendapoint2017. gada ziņojums par ES pilsonību: pilsoņu tiesību stiprināšana demokrātisku pārmaiņu Savienībā
Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017
  -Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2017. gada 6. decembris, 13:00
20item on the agendapointVirzība uz digitālās tirdzniecības stratēģiju
Marietje Schaake (A8-0384/2017
  -Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiPiektdiena, 2017. gada 8. decembris, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaPirmdiena, 2017. gada 11. decembris, 19:00
Atsevišķi balsojumi - Balsojumi pa daļām - Balsojumi pēc saraksta
Teksti, kas izvirzīti balsošanai otrdienPiektdiena, 2017. gada 8. decembris, 12:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai trešdienPirmdiena, 2017. gada 11. decembris, 19:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdienOtrdiena, 2017. gada 12. decembris, 19:00
Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2017. gada 13. decembris, 19:00
Juridisks paziņojums - Privātuma politika