Ordinea de zi
Strasbourg
Luni, 11 decembrie 2017 - Joi, 14 decembrie 2017 228k
Luni, 11 decembrie 2017157kVersiune: Miercuri, 13 decembrie 2017, 16:06
 Puncte de pe ordinea de zi
17:00 - 23:00   Dezbateri
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

17:00 - 23:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
1  pointReluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor
69Termen***IpointModificări ale mai multor regulamente din domeniul agriculturii și dezvoltării rurale
Raport  Albert Deß (A8-0380/2017)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului referitor la normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013, (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1308/2013 și (UE) nr. 652/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului
[2016/0282B(COD)]
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
12Termen***IIpointGestionarea sustenabilă a flotelor de pescuit externe
Recomandare pentru a doua lectură :  Linnéa Engström (A8-0374/2017)
Proiect de recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și Consiliului privind gestionarea sustenabilă a flotelor de pescuit externe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1006/2008 al Consiliului

[2015/0289(COD)]
Comisia pentru pescuit
41Termen***IpointSchema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS): menținerea actualelor limitări ale domeniului de aplicare pentru activitățile din sectorul aviației și în vederea pregătirii punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață începând din 2021
Raport  Julie Girling (A8-0258/2017)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea menținerii actualelor limitări ale domeniului de aplicare pentru activitățile din sectorul aviației și în vederea pregătirii punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață începând din 2021
[2017/0017(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
21Termen pointRaport privind cetățenia UE în 2017: consolidarea drepturilor cetățenilor într-o Uniune a schimbărilor democratice
Raport  Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)
Raport referitor la raportul privind cetățenia UE în 2017: consolidarea drepturilor cetățenilor într-o Uniune a schimbărilor democratice
[2017/2069(INI)]
Comisia pentru petiții
  pointDezbatere comună - Acordul de parteneriat UE-Kazahstan
51***-Acordul de parteneriat și cooperare consolidat UE-Kazahstan (aprobare)
Recomandare  Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii a Acordului de parteneriat și cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Kazahstan, pe de altă parte

[2016/0166(NLE)]
Comisia pentru afaceri externe
50 -Acordul de parteneriat și cooperare consolidat UE-Kazahstan (rezoluție)
Raport  Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)
Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii a Acordului de parteneriat și cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Kazahstan, pe de altă parte

[2017/2035(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
  pointPrezentare succintă a următorului raport:
20Termen -Către o strategie în domeniul comerțului digital
Raport  Marietje Schaake (A8-0384/2017)
Raportul referitor la tema „Către o strategie în domeniul comerțului digital”

[2017/2065(INI)]
Comisia pentru comerț internațional
2  pointIntervenţii cu durata de un minut (articolul 163 din Regulamentul de procedură)
17:00 - 23:00   Dezbateri     item on the agenda
Comisia (inclusiv răspunsurile)30'
Raportori   (5x6') 30'
Raportori pentru aviz   (7x1') 7'
Raportor [articolul 52 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]4'
„Catch the eye”   (6x5') 30'
Deputaţi119'
PPE31'30S&D27'30ECR12'ALDE11'GUE/NGL9'Verts/ALE9'EFDD8'ENF7'NI4'30
69item on the agendapointModificări ale mai multor regulamente din domeniul agriculturii și dezvoltării rurale
Albert Deß (A8-0380/2017
  -Amendamente; respingereJoi, 7 decembrie 2017, 13:00
12item on the agendapointGestionarea sustenabilă a flotelor de pescuit externe
Linnéa Engström (A8-0374/2017
  -Amendamente; respingereMiercuri, 6 decembrie 2017, 13:00
41item on the agendapointSchema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS): menținerea actualelor limitări ale domeniului de aplicare pentru activitățile din sectorul aviației și în vederea pregătirii punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață începând din 2021
Julie Girling (A8-0258/2017
  -Amendamente; respingereMiercuri, 6 decembrie 2017, 13:00
21item on the agendapointRaport privind cetățenia UE în 2017: consolidarea drepturilor cetățenilor într-o Uniune a schimbărilor democratice
Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017
  -Amendamente ale raportorului, cel puţin 76 de deputaţi; propuneri alternative de rezoluţieMiercuri, 6 decembrie 2017, 13:00
20item on the agendapointCătre o strategie în domeniul comerțului digital
Marietje Schaake (A8-0384/2017
  -Amendamente ale raportorului, cel puţin 76 de deputaţi; propuneri alternative de rezoluţieVineri, 8 decembrie 2017, 13:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Luni, 11 decembrie 2017, 19:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot marţiVineri, 8 decembrie 2017, 12:00
Texte supuse la vot miercuriLuni, 11 decembrie 2017, 19:00
Texte supuse la vot joiMarţi, 12 decembrie 2017, 19:00
Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 13 decembrie 2017, 19:00
Aviz juridic - Politica de confidențialitate