Dagsorden
Strasbourg
Mandag den 11. december 2017 - Torsdag den 14. december 2017 229k
Onsdag den 13. december 2017170kUdgave: Onsdag den 13. december 2017, 15:55
 Punkter på dagsordenen
09:00 - 11:50   PRIORITERET FORHANDLING
12:00 - 12:30   Overrækkelse af Sakharov-prisen
12:30 - 14:30   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer
15:00 - 23:00   Forhandling
 Taletid
 Frister

09:00 - 11:50   PRIORITERET FORHANDLING       Taletid
  pointForhandling under ét - Forberedelse af Det Euroopæiske Råds møde
11 -Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 14.-15. december 2017
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2017/2858(RSP)]
54Frist -Status i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige
[2017/2964(RSP)]
12:00 - 12:30   Overrækkelse af Sakharov-prisen      
81 pointOverrækkelse af Sakharov-prisen
Tildeling af Sakharovprisen 2017 til Den demokratiske opposition i Venezuela: Nationalforsamlingen repræsenteret ved dens formand, Julio Borges, og alle politiske fanger, som er oplistet af Foro Penal Venezolano, repræsenteret ved Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos og Andrea González
12:30 - 14:30   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer      
54Frist voteStatus i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige
Forslag til beslutning
[2017/2964(RSP)]
B8-0676/2017, B8-0677/2017
Forhandling: Onsdag den 13. december 2017
66Frist voteAnvendelse af phosphorsyre — phosphater — di-, tri- og polyphosphater (E 338-452) i frosne lodrette kødspyd
Indsigelse jf. artikel 106
[2017/2920(RPS)]
B8-0666/2017
Forhandling: Tirsdag den 12. december 2017
10Frist voteUdkast til henstillinger på baggrund af undersøgelsen vedrørende hvidvaskning af penge, skatteundgåelse og skatteunddragelse
[2016/3044(RSP)]
B8-0660/2017
Forretningsordenens artikel 198
30Frist voteÅrsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik
Betænkning:  Michael Gahler (A8-0351/2017)
Betænkning om årsrapporten om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik
[2017/2123(INI)]
Udenrigsudvalget
Forhandling: Tirsdag den 12. december 2017
15Frist voteÅrsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik
Betænkning:  David McAllister (A8-0350/2017)
Betænkning om årsrapporten om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik
[2017/2121(INI)]
Udenrigsudvalget
Forhandling: Tirsdag den 12. december 2017
31Frist voteÅrsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2016 og Den Europæiske Unions politik på området
Betænkning:  Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)
Betænkning om årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2016 og Den Europæiske Unions politik på området
[2017/2122(INI)]
Udenrigsudvalget
Forhandling: Tirsdag den 12. december 2017
34Frist voteHong Kong, 20 år efter overdragelsen
Betænkning:  Alyn Smith (A8-0382/2017)
Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformand for Kommissionen / Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Hong Kong, 20 år efter overdragelsen
[2017/2204(INI)]
Udenrigsudvalget
Forretningsordenens artikel 113
Forhandling: Tirsdag den 12. december 2017
15:00 - 23:00   Forhandling       Taletid
79 pointUdvidelse og styrkelse af Schengenområdet: Bulgarien, Rumænien og Kroatien
Forhandling om et aktuelt spørgsmål (forretningsordenens artikel 153a)
[2017/3009(RSP)]
59 pointGennemførelsen af den sociale søjle
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2017/2974(RSP)]
77 pointAgenda 2030 og Eurostats rapport om "Overvågning af fremskridt hen imod målene for bæredygtig udvikling i EU"
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2017/3006(RSP)]
76 pointDen Europæiske Unions civilbeskyttelsesordning med egen operationel kapacitet
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2017/2975(RSP)]
78 pointForbud i hele EU mod nazistiske og fascistiske symboler og slogans
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2017/3007(RSP)]
75 pointEuropa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse
Mundtlige forespørgsler - [2017/2993(RSP)]
     
Danuta Maria Hübner (O-000089/2017 - B8-0613/2017)
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
Rådet
Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse
     
Danuta Maria Hübner (O-000090/2017 - B8-0614/2017)
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
Kommissionen
Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse
55Frist pointGennemførelse af direktivet om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi
Betænkning:  Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)
Rapport om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/93/EU af 13. december 2011 om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi
[2015/2129(INI)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
09:00 - 11:50   PRIORITERET FORHANDLING     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)15'
Kommissionen (inkl. svar)15'
Catch-the-eye5'
Medlemmer90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'30ENF5'30NI3'30
15:00 - 23:00   Forhandling     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)50'
Kommissionen (inkl. svar)55'
Ordfører6'
Ordførere for udtalelser   (2x1') 2'
Forespørger (udvalg)5'
Taler i forbindelse med debat om et aktuelt spørgsmål4'
Catch-the-eye   (6x5') 30'
Medlemmer210'
PPE57'30S&D50'30ECR21'ALDE19'30GUE/NGL15'30Verts/ALE15'EFDD13'30ENF11'30NI6'30
54item on the agendapointStatus i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige
  -Forslag til beslutningMandag den 11. december 2017, 19:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagTirsdag den 12. december 2017, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagTirsdag den 12. december 2017, 14:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 12. december 2017, 19:00
66item on the agendapointAnvendelse af phosphorsyre — phosphater — di-, tri- og polyphosphater (E 338-452) i frosne lodrette kødspyd
  -ÆndringsforslagFredag den 8. december 2017, 13:00
10item on the agendapointUdkast til henstillinger på baggrund af undersøgelsen vedrørende hvidvaskning af penge, skatteundgåelse og skatteunddragelse
  -ÆndringsforslagOnsdag den 6. december 2017, 13:00
30item on the agendapointÅrsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik
Michael Gahler (A8-0351/2017
  -ÆndringsforslagOnsdag den 6. december 2017, 13:00
15item on the agendapointÅrsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik
David McAllister (A8-0350/2017
  -ÆndringsforslagOnsdag den 6. december 2017, 13:00
31item on the agendapointÅrsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2016 og Den Europæiske Unions politik på området
Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017
  -ÆndringsforslagOnsdag den 6. december 2017, 13:00
34item on the agendapointHong Kong, 20 år efter overdragelsen
Alyn Smith (A8-0382/2017
  -ÆndringsforslagFredag den 8. december 2017, 13:00
55item on the agendapointGennemførelse af direktivet om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi
Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017
  -ÆndringsforslagMandag den 11. december 2017, 19:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning tirsdagFredag den 8. december 2017, 12:00
Tekster, der sættes under afstemning onsdagMandag den 11. december 2017, 19:00
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 12. december 2017, 19:00
Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 13. december 2017, 19:00
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik