Esityslista
Strasbourg
Maanantai 5. helmikuuta 2018 - Torstai 8. helmikuuta 2018 219k
Maanantai 5. helmikuuta 2018152kVersio: Keskiviikko 7. helmikuuta 2018, 15:48
 Esityslistan kohdat
17:00 - 23:00   Keskustelut
 Puheajat
 Määräajat

17:00 - 23:00   Keskustelut       Puheajat
1  pointIstuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys
29Määräaika pointEuroopan keskuspankin vuosikertomus 2016
Mietintö:  Jonás Fernández (A8-0383/2017)
Mietintö Euroopan keskuspankin vuosikertomuksesta 2016
[2017/2124(INI)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
EKP:n pääjohtajan Mario Draghin läsnä ollessa
65 pointMonikansallisten yritysten harjoittama tieteellisen tutkimuksen manipulointi ja Saksan autoteollisuuden apinoilla ja ihmisillä tekemät päästötestit
Komission julkilausuma
[2018/2565(RSP)]
17Määräaika***IpointMaarajoitusten ja muiden asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjuminen
Mietintö:  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maarajoitusten ja muiden asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjumisesta sisämarkkinoilla ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta
[2016/0152(COD)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
41 pointPäätös oikeudenmukaista verotusta koskevista toisesta ja kolmannesta paketista
Komission julkilausuma
[2017/2857(RSP)]
16Määräaika***IpointKustannustehokkaat päästövähennykset ja vähähiilisyyttä edistävät investoinnit
Mietintö:  Julie Girling (A8-0003/2017)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kustannustehokkaiden päästövähennysten ja vähähiilisyyttä edistävien investointien edistämiseksi
[2015/0148(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
40Määräaika pointPuhtaan energian innovoinnin nopeuttaminen
Mietintö:  Jerzy Buzek (A8-0005/2018)
Mietintö puhtaan energian innovoinnin nopeuttamisesta
[2017/2084(INI)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
58Määräaika pointSri Lankan, Trinidad ja Tobagon sekä Tunisian lisääminen suuririskisten kolmansien maiden luetteloon
Työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukainen vastustaminen
[2017/3020(DEA)]
Äänestys toimitetaan keskiviikkona
2  pointMinuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 163 artikla)
17:00 - 23:00   Keskustelut     item on the agenda
Komissio (vastauksineen)45'
Euroopan keskuspankin puheenjohtaja (vastauksineen)10'
Esittelijät   (4x6') 24'
Valmistelijat   (8x1') 8'
Laatija (poliittinen ryhmä)2'
"Catch the eye"   (7x5') 35'
Jäsenet105'
PPE27'S&D24'ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD7'ENF6'30NI4'
29item on the agendapointEuroopan keskuspankin vuosikertomus 2016
Jonás Fernández (A8-0383/2017
  -TarkistuksetKeskiviikko 31. tammikuuta 2018, 13:00
17item on the agendapointMaarajoitusten ja muiden asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjuminen
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 31. tammikuuta 2018, 13:00
16item on the agendapointKustannustehokkaat päästövähennykset ja vähähiilisyyttä edistävät investoinnit
Julie Girling (A8-0003/2017
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 31. tammikuuta 2018, 13:00
40item on the agendapointPuhtaan energian innovoinnin nopeuttaminen
Jerzy Buzek (A8-0005/2018
  -Esittelijän tai vähintään 76 jäsenen jättämät tarkistukset; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 31. tammikuuta 2018, 13:00
58item on the agendapointSri Lankan, Trinidad ja Tobagon sekä Tunisian lisääminen suuririskisten kolmansien maiden luetteloon
  -TarkistuksetMaanantai 5. helmikuuta 2018, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 6. helmikuuta 2018, 16:00
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
Tekstit, joista äänestetään tiistainaPerjantai 2. helmikuuta 2018, 12:00
Tekstit, joista äänestetään keskiviikkonaMaanantai 5. helmikuuta 2018, 19:00
Tekstit, joista äänestetään torstainaTiistai 6. helmikuuta 2018, 19:00
Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 7. helmikuuta 2018, 19:00
Päivitetty viimeksi: 28. maaliskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö