Darba kārtība
Strasbūra
Pirmdiena, 2018. gada 5. februāris - Ceturtdiena, 2018. gada 8. februāris 224k
Pirmdiena, 2018. gada 5. februāris158kVersija: Trešdiena, 2018. gada 7. februāris, 15:51
 Darba kārtības punkti
17:00 - 23:00   Debates
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

17:00 - 23:00   Debates       Uzstāšanās laiks
1  pointSesijas atsākšana un darba kārtība
29Termiņi pointEiropas Centrālās bankas 2016. gada pārskats
Ziņojums:  Jonás Fernández (A8-0383/2017)
Ziņojums par Eiropas Centrālās bankas 2016. gada pārskatu
[2017/2124(INI)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
Klātesot ECB priekšsēdētājam Mario Draghi
65 pointStarptautisku uzņēmumu manipulācijas ar zinātnisko izpēti pēc Vācijas mašīnbūves nozares veiktajiem emisiju testiem uz pērtiķiem un cilvēkiem
Komisijas paziņojums
[2018/2565(RSP)]
17Termiņi***IpointKlientu valstspiederības, dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ īstenota ģeogrāfiskā bloķēšana un cita veida diskriminācija
Ziņojums:  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko novērš ģeogrāfisko bloķēšanu un cita veida diskrimināciju klientu valstspiederības, dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ iekšējā tirgū un groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK
[2016/0152(COD)]
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
41 pointLēmums, kas pieņemts par taisnīgas nodokļu politikas paketi II un III
Komisijas paziņojums
[2017/2857(RSP)]
16Termiņi***IpointEmisiju izmaksefektīva samazināšana un investīcijas mazoglekļa risinājumos
Ziņojums:  Julie Girling (A8-0003/2017)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai sekmētu emisiju izmaksefektīvu samazināšanu un investīcijas mazoglekļa risinājumos
[2015/0148(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
40Termiņi pointInovācijas paātrināšana tīras enerģijas jomā
Ziņojums:  Jerzy Buzek (A8-0005/2018)
Ziņojums par inovācijas paātrināšanu tīras enerģijas jomā
[2017/2084(INI)]
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
58Termiņi pointŠrilankas, Trinidādas un Tobāgo un Tunisijas iekļaušana augsta riska trešo valstu sarakstā
Iebildums saskaņā ar Reglamenta 105. panta 3. punktu
[2017/3020(DEA)]
Balsošana notiks trešdien
2  pointVienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 163. pants)
17:00 - 23:00   Debates     item on the agenda
Komisija (ieskaitot atbildes)45'
Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētājs (ieskaitot atbildes)10'
Referenti   (4x6') 24'
Atzinumu sagatavotāji   (8x1') 8'
Autors (politiskā grupa)2'
Brīvā mikrofona procedūra   (7x5') 35'
Deputāti 105'
PPE27'S&D24'ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD7'ENF6'30NI4'
29item on the agendapointEiropas Centrālās bankas 2016. gada pārskats
Jonás Fernández (A8-0383/2017
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 31. janvāris, 13:00
17item on the agendapointKlientu valstspiederības, dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ īstenota ģeogrāfiskā bloķēšana un cita veida diskriminācija
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2018. gada 31. janvāris, 13:00
16item on the agendapointEmisiju izmaksefektīva samazināšana un investīcijas mazoglekļa risinājumos
Julie Girling (A8-0003/2017
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2018. gada 31. janvāris, 13:00
40item on the agendapointInovācijas paātrināšana tīras enerģijas jomā
Jerzy Buzek (A8-0005/2018
  -Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2018. gada 31. janvāris, 13:00
58item on the agendapointŠrilankas, Trinidādas un Tobāgo un Tunisijas iekļaušana augsta riska trešo valstu sarakstā
  -GrozījumiPirmdiena, 2018. gada 5. februāris, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaOtrdiena, 2018. gada 6. februāris, 16:00
Atsevišķi balsojumi - Balsojumi pa daļām - Balsojumi pēc saraksta
Teksti, kas izvirzīti balsošanai otrdienPiektdiena, 2018. gada 2. februāris, 12:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai trešdienPirmdiena, 2018. gada 5. februāris, 19:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdienOtrdiena, 2018. gada 6. februāris, 19:00
Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2018. gada 7. februāris, 19:00
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 28. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika