Aġenda
Strasburgu
It-Tnejn, 5 ta' Frar 2018 - Il-Ħamis, 8 ta' Frar 2018 229k
It-Tnejn, 5 ta' Frar 2018164kVerżjoni: L-Erbgħa, 7 ta' Frar 2018, 17:54
 Punti fuq l-aġenda
17:00 - 23:00   Dibattiti
 Ħin għad-diskorsi
 Skadenzi

17:00 - 23:00   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
1  pointTkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma
29Skadenza pointRapport Annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew għall-2016
Rapport:  Jonás Fernández (A8-0383/2017)
Rapport dwar ir-Rapport Annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew għall-2016
[2017/2124(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
Fil-preżenza ta' Mario Draghi, President tal-BĊE
65 pointIl-manipulazzjoni tar-riċerka xjentifika mill-kumpaniji multinazzjonali wara t-testijiet tal-emissjonijiet fuq ix-xadini u l-bnedmin mill-industrija awtomobilistika Ġermaniża
Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni
[2018/2565(RSP)]
17Skadenza***IpointL-imblukkar ġeografiku u forom oħrajn ta' diskriminazzjoni abbażi tan-nazzjonalità, tal-post tar-residenza jew tal-post tal-istabbiliment tal-konsumaturi
Rapport:  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-indirizzar tal-imblukkar ġeografiku u forom oħrajn ta' diskriminazzjoni abbażi tan-nazzjonalità, tal-post tar-residenza jew tal-post tal-istabbiliment tal-konsumaturi fi ħdan is-suq intern u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 u d-Direttiva 2009/22/KE
[2016/0152(COD)]
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
41 pointDeċiżjoni adottata dwar il-pakkett "Tassazzjoni Ġusta" II u III
Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni
[2017/2857(RSP)]
16Skadenza***IpointTnaqqis kosteffettiv tal-emissjonijiet u investimenti b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju
Rapport:  Julie Girling (A8-0003/2017)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/87/KE għat-tnaqqis kosteffettiv tal-emissjonijiet u investimenti b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju
[2015/0148(COD)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
40Skadenza pointL-aċellerazzjoni tal-innovazzjoni fil-qasam tal-enerġija nadifa
Rapport:  Jerzy Buzek (A8-0005/2018)
Rapport dwar l-aċċellerazzjoni tal-innovazzjoni fil-qasam tal-enerġija nadifa
[2017/2084(INI)]
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
58Skadenza pointIż-żieda tas-Sri Lanka, Trinidad u Tobago u t-Tuneżija fil-lista tal-pajjiżi terzi b'riskju kbir
Oġġezzjoni skont l-Artikolu 105(3)
[2017/3020(DEA)]
Il-votazzjoni se ssir l-Erbgħa
2  pointDiskorsi ta' minuta (Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura)
17:00 - 23:00   Dibattiti     item on the agenda
Kummissjoni (bit-tweġibiet)45'
President tal-Bank Ċentrali Ewropew (bit-tweġibiet)10'
Rapporteurs   (4x6') 24'
Rapporteurs għal opinjoni   (8x1') 8'
Awtur (grupp politiku)2'
"Catch the eye"   (7x5') 35'
Membri105'
PPE27'S&D24'ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD7'ENF6'30NI4'
29item on the agendapointRapport Annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew għall-2016
Jonás Fernández (A8-0383/2017
  -EmendiL-Erbgħa, 31 ta' Jannar 2018, 13:00
17item on the agendapointL-imblukkar ġeografiku u forom oħrajn ta' diskriminazzjoni abbażi tan-nazzjonalità, tal-post tar-residenza jew tal-post tal-istabbiliment tal-konsumaturi
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 31 ta' Jannar 2018, 13:00
16item on the agendapointTnaqqis kosteffettiv tal-emissjonijiet u investimenti b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju
Julie Girling (A8-0003/2017
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 31 ta' Jannar 2018, 13:00
40item on the agendapointL-aċellerazzjoni tal-innovazzjoni fil-qasam tal-enerġija nadifa
Jerzy Buzek (A8-0005/2018
  -Emendi tar-rapporteur, minimu ta' 76 Membru tal-PE; Mozzjonijiet alternattivi għal riżoluzzjoniL-Erbgħa, 31 ta' Jannar 2018, 13:00
58item on the agendapointIż-żieda tas-Sri Lanka, Trinidad u Tobago u t-Tuneżija fil-lista tal-pajjiżi terzi b'riskju kbir
  -EmendiIt-Tnejn, 5 ta' Frar 2018, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 6 ta' Frar 2018, 16:00
Voti separati - Voti maqsuma - Voti permezz ta' sejħa tal-ismijiet
Testi mressqa għall-votazzjoni tat-TlietaIl-Ġimgħa, 2 ta' Frar 2018, 12:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ErbgħaIt-Tnejn, 5 ta' Frar 2018, 19:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ĦamisIt-Tlieta, 6 ta' Frar 2018, 19:00
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)L-Erbgħa, 7 ta' Frar 2018, 19:00
Aġġornata l-aħħar: 28 ta' Marzu 2018Avviż legali - Politika tal-privatezza