Agenda
Straatsburg
Maandag 5 februari 2018 - Donderdag 8 februari 2018 220k
Maandag 5 februari 2018160kVersie: Woensdag 7 februari 2018, 15:52
 Agendapunten
17:00 - 23:00   Debatten
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

17:00 - 23:00   Debatten       Spreektijd
1  pointHervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden
29Deadline pointJaarverslag 2016 van de Europese Centrale Bank
Verslag:  Jonás Fernández (A8-0383/2017)
Verslag over het jaarverslag 2016 van de Europese Centrale Bank
[2017/2124(INI)]
Commissie economische en monetaire zaken
In aanwezigheid van Mario Draghi, president van de ECB
65 pointManipulatie van wetenschappelijk onderzoek door multinationals in de nasleep van de emissietests op apen en mensen door de Duitse auto-industrie
Verklaring van de Commissie
[2018/2565(RSP)]
17Deadline***IpointGeoblocking en andere vormen van discriminatie van klanten op basis van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging
Verslag:  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de aanpak van geoblocking en andere vormen van discriminatie van klanten op basis van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging in de interne markt en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG
[2016/0152(COD)]
Commissie interne markt en consumentenbescherming
41 pointVastgesteld besluit over het pakket eerlijke belastingen II en III
Verklaring van de Commissie
[2017/2857(RSP)]
16Deadline***IpointKosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen
Verslag:  Julie Girling (A8-0003/2017)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen
[2015/0148(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
40Deadline pointVersnelling van de innovatie op het gebied van schone energie
Verslag:  Jerzy Buzek (A8-0005/2018)
Verslag over versnelling van innovatie op het gebied van schone energie
[2017/2084(INI)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
58Deadline pointToevoeging van Sri Lanka, Trinidad en Tobago en Tunesië aan delijst van derde landen met een hoog risico
Bezwaar op grond van artikel 105, lid 3
[2017/3020(DEA)]
De stemming vindt op woensdag plaats
2  pointSpreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)
17:00 - 23:00   Debatten     item on the agenda
Commissie (inclusief antwoorden)45'
President van de Europese Centrale Bank (inclusief antwoorden)10'
Rapporteurs   (4x6') 24'
Rapporteurs voor advies   (8x1') 8'
Vraagsteller (fractie)2'
"Catch the eye"   (7x5') 35'
Leden105'
PPE27'S&D24'ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD7'ENF6'30NI4'
29item on the agendapointJaarverslag 2016 van de Europese Centrale Bank
Jonás Fernández (A8-0383/2017
  -AmendementenWoensdag 31 januari 2018, 13:00
17item on the agendapointGeoblocking en andere vormen van discriminatie van klanten op basis van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 31 januari 2018, 13:00
16item on the agendapointKosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen
Julie Girling (A8-0003/2017
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 31 januari 2018, 13:00
40item on the agendapointVersnelling van de innovatie op het gebied van schone energie
Jerzy Buzek (A8-0005/2018
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 31 januari 2018, 13:00
58item on the agendapointToevoeging van Sri Lanka, Trinidad en Tobago en Tunesië aan delijst van derde landen met een hoog risico
  -AmendementenMaandag 5 februari 2018, 19:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 6 februari 2018, 16:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die dinsdag in stemming worden gebrachtVrijdag 2 februari 2018, 12:00
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 5 februari 2018, 19:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 6 februari 2018, 19:00
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 7 februari 2018, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 28 maart 2018Juridische mededeling - Privacybeleid