Porządek obrad
Strasburg
Poniedziałek, 5 lutego 2018 r. - Czwartek, 8 lutego 2018 r. 226k
Poniedziałek, 5 lutego 2018164kWersja: Środa, 7 lutego 2018, 15:52
 Punkty porządku dziennego
17:00 - 23:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

17:00 - 23:00   Debaty       Czas wystąpień
1  pointWznowienie sesji i porządek prac
29Termin pointRaport roczny Europejskiego Banku Centralnego za 2016 r.
Sprawozdanie:  Jonás Fernández (A8-0383/2017)
Sprawozdanie w sprawie raportu rocznego Europejskiego Banku Centralnego za rok 2016
[2017/2124(INI)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
Z udziałem Mario Draghiego, prezesa EBC
65 pointManipulowanie badaniami naukowymi przez korporacje wielonarodowe w następstwie badań emisji przeprowadzonych na małpach i ludziach przez niemiecki przemysł motoryzacyjny
Oświadczenie Komisji
[2018/2565(RSP)]
17Termin***IpointBlokowanie geograficzne oraz inne formy dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności
Sprawozdanie:  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE
[2016/0152(COD)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
41 pointDecyzja podjęta w sprawie pakietu dotyczącego sprawiedliwego opodatkowania (II I III)
Oświadczenie Komisji
[2017/2857(RSP)]
16Termin***IpointRacjonalne pod względem kosztów redukcje emisji oraz inwestycje niskoemisyjne
Sprawozdanie:  Julie Girling (A8-0003/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu wzmocnienia racjonalnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych
[2015/0148(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
40Termin pointPrzyspieszenie innowacji w dziedzinie czystej energii
Sprawozdanie:  Jerzy Buzek (A8-0005/2018)
Sprawozdanie w sprawie przyspieszenia innowacji w dziedzinie czystej energii
[2017/2084(INI)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
58Termin pointDodanie Sri Lanki, Trynidadu i Tobago oraz Tunezji do wykazu krajów trzecich wysokiego ryzyka
Sprzeciw na podstawie art. 105 ust. 3 Regulaminu
[2017/3020(DEA)]
Głosowanie odbędzie się w środę
2  pointWystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)
17:00 - 23:00   Debaty     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)45'
Prezes Europejskiego Banku Centralnego (łącznie z odpowiedziami)10'
Sprawozdawcy   (4x6') 24'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (8x1') 8'
Autor (grupa polityczna)2'
Procedura pytań z sali   (7x5') 35'
Posłowie105'
PPE27'S&D24'ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD7'ENF6'30NI4'
29item on the agendapointRaport roczny Europejskiego Banku Centralnego za 2016 r.
Jonás Fernández (A8-0383/2017
  -PoprawkiŚroda, 31 stycznia 2018, 13:00
17item on the agendapointBlokowanie geograficzne oraz inne formy dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 31 stycznia 2018, 13:00
16item on the agendapointRacjonalne pod względem kosztów redukcje emisji oraz inwestycje niskoemisyjne
Julie Girling (A8-0003/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 31 stycznia 2018, 13:00
40item on the agendapointPrzyspieszenie innowacji w dziedzinie czystej energii
Jerzy Buzek (A8-0005/2018
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów. Alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 31 stycznia 2018, 13:00
58item on the agendapointDodanie Sri Lanki, Trynidadu i Tobago oraz Tunezji do wykazu krajów trzecich wysokiego ryzyka
  -PoprawkiPoniedziałek, 5 lutego 2018, 19:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 6 lutego 2018, 16:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 2 lutego 2018, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 5 lutego 2018, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 6 lutego 2018, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 7 lutego 2018, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 28 marca 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności