Ordinea de zi
Strasbourg
Luni, 5 februarie 2018 - Joi, 8 februarie 2018 225k
Luni, 5 februarie 2018159kVersiune: Miercuri, 7 februarie 2018, 15:53
 Puncte de pe ordinea de zi
17:00 - 23:00   Dezbateri
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

17:00 - 23:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
1  pointReluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor
29Termen pointRaportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2016
Raport  Jonás Fernández (A8-0383/2017)
Raport referitor la Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2016
[2017/2124(INI)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
În prezenţa dlui Mario Draghi, Preşedintele BCE
65 pointManipularea cercetărilor științifice de către companiile multinaționale în cadrul testelor de emisii efectuate pe maimuțe și pe oameni de către industria germană de automobile
Declarație a Comisiei
[2018/2565(RSP)]
17Termen***IpointGeoblocarea și alte forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților
Raport  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea geoblocării și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE
[2016/0152(COD)]
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
41 pointDecizie adoptată cu privire la pachetul privind impozitarea echitabilă II și III
Declarație a Comisiei
[2017/2857(RSP)]
16Termen***IpointRentabilizarea reducerii emisiilor de dioxid de carbon și sporirea investițiilor în acest domeniu
Raport  Julie Girling (A8-0003/2017)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu
[2015/0148(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
40Termen pointAccelerarea inovării în domeniul energiei curate
Raport  Jerzy Buzek (A8-0005/2018)
Raport privind accelerarea inovării în domeniul energiei curate
[2017/2084(INI)]
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
58Termen pointAdăugarea țărilor Sri Lanka, Trinidad și Tobago și Tunisia pe lista țărilor terțe cu grad înalt de risc
Obiecție prezentată în temeiul articolului 105 alineatul (3) din Regulamentul de procedură
[2017/3020(DEA)]
Votarea va avea loc miercuri
2  pointIntervenţii cu durata de un minut (articolul 163 din Regulamentul de procedură)
17:00 - 23:00   Dezbateri     item on the agenda
Comisia (inclusiv răspunsurile)45'
Preşedintele Băncii Centrale Europene (inclusiv răspunsurile)10'
Raportori   (4x6') 24'
Raportori pentru aviz   (8x1') 8'
Autorul (grupul politic)2'
„Catch the eye”   (7x5') 35'
Deputaţi105'
PPE27'S&D24'ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD7'ENF6'30NI4'
29item on the agendapointRaportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2016
Jonás Fernández (A8-0383/2017
  -AmendamenteMiercuri, 31 ianuarie 2018, 13:00
17item on the agendapointGeoblocarea și alte forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017
  -Amendamente; respingereMiercuri, 31 ianuarie 2018, 13:00
16item on the agendapointRentabilizarea reducerii emisiilor de dioxid de carbon și sporirea investițiilor în acest domeniu
Julie Girling (A8-0003/2017
  -Amendamente; respingereMiercuri, 31 ianuarie 2018, 13:00
40item on the agendapointAccelerarea inovării în domeniul energiei curate
Jerzy Buzek (A8-0005/2018
  -Amendamente ale raportorului, cel puţin 76 de deputaţi; propuneri alternative de rezoluţieMiercuri, 31 ianuarie 2018, 13:00
58item on the agendapointAdăugarea țărilor Sri Lanka, Trinidad și Tobago și Tunisia pe lista țărilor terțe cu grad înalt de risc
  -AmendamenteLuni, 5 februarie 2018, 19:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 6 februarie 2018, 16:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot marţiVineri, 2 februarie 2018, 12:00
Texte supuse la vot miercuriLuni, 5 februarie 2018, 19:00
Texte supuse la vot joiMarţi, 6 februarie 2018, 19:00
Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 7 februarie 2018, 19:00
Ultima actualizare: 28 martie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate