Program
Štrasburg
Pondelok, 5. februára 2018 - Štvrtok, 8. februára 2018 227k
Pondelok, 5. februára 2018165kVerzia: Streda, 7. februára 2018, 15:53
 Body programu
17:00 - 23:00   Rozpravy
 Rečnícky čas
 Lehoty

17:00 - 23:00   Rozpravy       Rečnícky čas
1  pointPokračovanie schôdze a program práce
29Termín pointVýročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2016
Správa:  Jonás Fernández (A8-0383/2017)
Správa o výročnej správe Európskej centrálnej banky za rok 2016
[2017/2124(INI)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
Za prítomnosti prezidenta ECB Maria Draghiho
65 pointManipulácia vedeckého výskumu nadnárodnými spoločnosťami v súvislosti s testovaním vplyvu emisií na opice a na ľudí zo strany nemeckého automobilového priemyslu
Vyhlásenie Komisie
[2018/2565(RSP)]
17Termín***IpointGeografické blokovanie a iné formy diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla
Správa:  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o riešení geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla na vnútornom trhu, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES
[2016/0152(COD)]
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
41 pointRozhodnutie prijaté v súvislosti s balíkom opatrení pre spravodlivé zdaňovanie II a III
Vyhlásenie Komisie
[2017/2857(RSP)]
16Termín***IpointNákladovo efektívne zníženie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií
Správa:  Julie Girling (A8-0003/2017)
Správa k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť nákladovo efektívne zníženie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií
[2015/0148(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
40Termín pointUrýchlenie inovácií v oblasti čistej energie
Správa:  Jerzy Buzek (A8-0005/2018)
Správa o urýchlení inovácií v oblasti čistej energie
[2017/2084(INI)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
58Termín pointPridanie Srí Lanky, Trinidadu a Tobaga a Tuniska do zoznamu vysokorizikových tretích krajín
Námietka podľa článku 105 ods. 3
[2017/3020(DEA)]
Hlasovanie sa uskutoční v stredu
2  pointJednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)
17:00 - 23:00   Rozpravy     item on the agenda
Komisia (vrátane odpovedí)45'
Prezident Európskej centrálnej banky (vrátane odpovedí)10'
Spravodajcovia   (4x6') 24'
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko   (8x1') 8'
Autor (politická skupina)2'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (7x5') 35'
Poslanci105'
PPE27'S&D24'ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD7'ENF6'30NI4'
29item on the agendapointVýročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2016
Jonás Fernández (A8-0383/2017
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 31. januára 2018, 13:00
17item on the agendapointGeografické blokovanie a iné formy diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 31. januára 2018, 13:00
16item on the agendapointNákladovo efektívne zníženie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií
Julie Girling (A8-0003/2017
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 31. januára 2018, 13:00
40item on the agendapointUrýchlenie inovácií v oblasti čistej energie
Jerzy Buzek (A8-0005/2018
  -Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseníStreda, 31. januára 2018, 13:00
58item on the agendapointPridanie Srí Lanky, Trinidadu a Tobaga a Tuniska do zoznamu vysokorizikových tretích krajín
  -Pozmeňujúce návrhyPondelok, 5. februára 2018, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienUtorok, 6. februára 2018, 16:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie v utorokPiatok, 2. februára 2018, 12:00
Texty predložené na hlasovanie v streduPondelok, 5. februára 2018, 19:00
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 6. februára 2018, 19:00
Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 7. februára 2018, 19:00
Posledná úprava: 28. marca 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia