Esityslista
Strasbourg
Maanantai 5. helmikuuta 2018 - Torstai 8. helmikuuta 2018 219k
Torstai 8. helmikuuta 2018157kVersio: Keskiviikko 7. helmikuuta 2018, 15:48
 Esityslistan kohdat
09:00 - 11:50   Keskustelut
12:00 - 14:00   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset
15:00 - 16:00   Keskustelut
 Puheajat
 Määräajat

09:00 - 11:50   Keskustelut       Puheajat
36Määräaika pointKesäaikasäännökset
Komission julkilausuma
[2017/2968(RSP)]
  pointKeskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (työjärjestyksen 135 artikla)
62Määräaika -Ojub Titijevin ja ihmisoikeusjärjestö Memorialin tapaus Venäjällä
[2018/2560(RSP)]
RC-B8-0096/2018, B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018, B8-0106/2018
63Määräaika -Teloitukset Egyptissä
[2018/2561(RSP)]
RC-B8-0109/2018, B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018, B8-0116/2018
64Määräaika -Lapsiorjuus Haitissa
[2018/2562(RSP)]
RC-B8-0100/2018, B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018, B8-0110/2018
12:00 - 14:00   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset      
9 votePäätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla)
50Määräaika voteTorjunta-aineiden lupamenettelyä unionissa käsittelevän erityisvaliokunnan kokoonpano
[2018/2535(RSO)]
71***IvoteUusien raskaiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen seuranta ja ilmoittaminen
Mietintö:  Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

[COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Valiokunnan päätös neuvottelujen aloittamisesta - 69 c artikla
72***IvoteKeskitetyn järjestelmän perustaminen sellaisten jäsenvaltioiden tunnistamiseksi, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden tuomioita koskevia tietoja eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS) täydentämiseksi ja tukemiseksi
Mietintö:  Daniel Dalton (A8-0018/2018)

[COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Valiokunnan päätös neuvottelujen aloittamisesta - 69 c artikla
23Määräaika***IvoteUlkosuhteisiin liittyvien hankkeiden takuurahasto
Mietintö:  Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi takuurahaston perustamisesta ulkosuhteisiin liittyville hankkeille annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 480/2009 muuttamisesta
[COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD)]
Budjettivaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 7. helmikuuta 2018
24Määräaika***IvoteEU:n takuu Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta
Mietintö:  Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi EU:n takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta annetun päätöksen N:o 466/2014/EU muuttamisesta
[COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD)]
Budjettivaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 7. helmikuuta 2018
27Määräaika voteVuosikertomus Euroopan investointipankin rahoitustoiminnasta
Mietintö:  Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)
Mietintö Euroopan investointipankin rahoitustoimintaa koskevasta vuosikertomuksesta
[2017/2071(INI)]
Budjettivaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 7. helmikuuta 2018
43Määräaika voteTurkin tämänhetkinen ihmisoikeustilanne
Päätöslauselmaesitykset
[2018/2527(RSP)]
B8-0079/2018, RC-B8-0082/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018, B8-0103/2018
Keskustelu: Tiistai 6. helmikuuta 2018
60Määräaika voteVenezuelan tilanne
Päätöslauselmaesitykset
[2018/2559(RSP)]
RC-B8-0078/2018, B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018, B8-0094/2018
Keskustelu: Tiistai 6. helmikuuta 2018
55Määräaika voteYK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön (UNRWA) tilanne
Päätöslauselmaesitykset
[2018/2553(RSP)]
RC-B8-0085/2018, B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018, B8-0093/2018
Keskustelu: Tiistai 6. helmikuuta 2018
36Määräaika voteKesäaikasäännökset
Päätöslauselmaesitykset
[2017/2968(RSP)]
B8-0070/2018, B8-0071/2018
Keskustelu: Torstai 8. helmikuuta 2018
15:00 - 16:00   Keskustelut       Puheajat
  pointEnsisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla)
69 -O-000086/2017
B8-0615/20017
[2017/3031(RSP)]
09:00 - 11:50   Keskustelut     item on the agenda
Komissio (vastauksineen)25'
Kunkin päätöslauselmaesityksen laatija (työjärjestyksen 135 artikla)1'
"Catch the eye"5'
"Catch the eye" (työjärjestyksen 135 artikla)   (3x2') 6'
Jäsenet60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
15:00 - 16:00   Keskustelut     item on the agenda
Komissio (vastauksineen)5'
Laatija (poliittinen ryhmä)2'
"Catch the eye"5'
Jäsenet30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'GUE/NGL3'Verts/ALE3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
36item on the agendapointKesäaikasäännökset
  -PäätöslauselmaesityksetKeskiviikko 31. tammikuuta 2018, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetMaanantai 5. helmikuuta 2018, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinMaanantai 5. helmikuuta 2018, 20:00
62item on the agendapointOjub Titijevin ja ihmisoikeusjärjestö Memorialin tapaus Venäjällä
  -Päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 135 artikla)Maanantai 5. helmikuuta 2018, 20:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 7. helmikuuta 2018, 13:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 7. helmikuuta 2018, 14:00
63item on the agendapointTeloitukset Egyptissä
  -Päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 135 artikla)Maanantai 5. helmikuuta 2018, 20:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 7. helmikuuta 2018, 13:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 7. helmikuuta 2018, 14:00
64item on the agendapointLapsiorjuus Haitissa
  -Päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 135 artikla)Maanantai 5. helmikuuta 2018, 20:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 7. helmikuuta 2018, 13:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 7. helmikuuta 2018, 14:00
50item on the agendapointTorjunta-aineiden lupamenettelyä unionissa käsittelevän erityisvaliokunnan kokoonpano
  -TarkistuksetKeskiviikko 7. helmikuuta 2018, 10:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 7. helmikuuta 2018, 19:00
23item on the agendapointUlkosuhteisiin liittyvien hankkeiden takuurahasto
Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 31. tammikuuta 2018, 13:00
24item on the agendapointEU:n takuu Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta
Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 31. tammikuuta 2018, 13:00
27item on the agendapointVuosikertomus Euroopan investointipankin rahoitustoiminnasta
Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018
  -TarkistuksetMaanantai 5. helmikuuta 2018, 19:00
43item on the agendapointTurkin tämänhetkinen ihmisoikeustilanne
  -PäätöslauselmaesityksetMaanantai 5. helmikuuta 2018, 19:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 7. helmikuuta 2018, 12:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinKeskiviikko 7. helmikuuta 2018, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 7. helmikuuta 2018, 19:00
60item on the agendapointVenezuelan tilanne
  -PäätöslauselmaesityksetMaanantai 5. helmikuuta 2018, 19:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 7. helmikuuta 2018, 13:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinKeskiviikko 7. helmikuuta 2018, 14:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 7. helmikuuta 2018, 19:00
55item on the agendapointYK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön (UNRWA) tilanne
  -PäätöslauselmaesityksetMaanantai 5. helmikuuta 2018, 19:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 7. helmikuuta 2018, 13:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinKeskiviikko 7. helmikuuta 2018, 14:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 7. helmikuuta 2018, 19:00
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
Tekstit, joista äänestetään tiistainaPerjantai 2. helmikuuta 2018, 12:00
Tekstit, joista äänestetään keskiviikkonaMaanantai 5. helmikuuta 2018, 19:00
Tekstit, joista äänestetään torstainaTiistai 6. helmikuuta 2018, 19:00
Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 7. helmikuuta 2018, 19:00
Päivitetty viimeksi: 28. maaliskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö