Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 5 lutego 2018 r. - Czwartek, 8 lutego 2018 r. 226k
Czwartek, 8 lutego 2018168kWersja: Środa, 7 lutego 2018, 15:52
 Punkty porządku dziennego
09:00 - 11:50   Debaty
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
15:00 - 16:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

09:00 - 11:50   Debaty       Czas wystąpień
36Termin pointUstalenia dotyczące czasu letniego
Oświadczenie Komisji
[2017/2968(RSP)]
  pointDebaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)
62Termin -Rosja – sprawa Ojuba Titiewa i Centrum Praw Człowieka „Memoriał”
[2018/2560(RSP)]
RC-B8-0096/2018, B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018, B8-0106/2018
63Termin -Egzekucje w Egipcie
[2018/2561(RSP)]
RC-B8-0109/2018, B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018, B8-0116/2018
64Termin -Niewolnictwo dzieci na Haiti
[2018/2562(RSP)]
RC-B8-0100/2018, B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018, B8-0110/2018
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania      
9 voteProjekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)
50Termin voteSkład osobowy komisji specjalnej ds. unijnej procedury wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu
[2018/2535(RSO)]
71***IvoteMonitorowanie i raportowanie emisji CO2 i zużycia paliwa przez nowe pojazdy ciężkie
Sprawozdanie:  Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

[COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Decyzja komisji o przystąpieniu do negocjacji - Artykuł 69c
72***IvoteUstanowienie scentralizowanego systemu identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców na potrzeby uzupełnienia i wsparcia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (systemu ECRIS-TCN)
Sprawozdanie:  Daniel Dalton (A8-0018/2018)

[COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Decyzja komisji o przystąpieniu do negocjacji - Artykuł 69c
23Termin***IvoteFundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych
Sprawozdanie:  Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 480/2009 ustanawiające Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych
[COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD)]
Komisja Budżetowa
Debata: Środa, 7 lutego 2018
24Termin***IvoteGwarancja UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii
Sprawozdanie:  Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 466/2014/UE w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii
[COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD)]
Komisja Budżetowa
Debata: Środa, 7 lutego 2018
27Termin voteSprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego
Sprawozdanie:  Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)
Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego
[2017/2071(INI)]
Komisja Budżetowa
Debata: Środa, 7 lutego 2018
43Termin voteObecna sytuacja w zakresie praw człowieka w Turcji
Projekty rezolucji
[2018/2527(RSP)]
B8-0079/2018, RC-B8-0082/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018, B8-0103/2018
Debata: Wtorek, 6 lutego 2018
60Termin voteSytuacja w Wenezueli
Projekty rezolucji
[2018/2559(RSP)]
RC-B8-0078/2018, B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018, B8-0094/2018
Debata: Wtorek, 6 lutego 2018
55Termin voteSytuacja UNRWA
Projekty rezolucji
[2018/2553(RSP)]
RC-B8-0085/2018, B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018, B8-0093/2018
Debata: Wtorek, 6 lutego 2018
36Termin voteUstalenia dotyczące czasu letniego
Projekty rezolucji
[2017/2968(RSP)]
B8-0070/2018, B8-0071/2018
Debata: Czwartek, 8 lutego 2018
15:00 - 16:00   Debaty       Czas wystąpień
  pointInterpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130b)
69 -O-000086/2017
B8-0615/20017
[2017/3031(RSP)]
09:00 - 11:50   Debaty     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)25'
Autor każdego projektu rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)1'
Procedura pytań z sali5'
Procedura pytań z sali (art. 135 Regulaminu PE)   (3x2') 6'
Posłowie60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
15:00 - 16:00   Debaty     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)5'
Autor (grupa polityczna)2'
Procedura pytań z sali5'
Posłowie30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'GUE/NGL3'Verts/ALE3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
36item on the agendapointUstalenia dotyczące czasu letniego
  -Projekty rezolucjiŚroda, 31 stycznia 2018, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiPoniedziałek, 5 lutego 2018, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPoniedziałek, 5 lutego 2018, 20:00
62item on the agendapointRosja – sprawa Ojuba Titiewa i Centrum Praw Człowieka „Memoriał”
  -Projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Poniedziałek, 5 lutego 2018, 20:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 7 lutego 2018, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucji (art.135 Regulaminu PE)Środa, 7 lutego 2018, 14:00
63item on the agendapointEgzekucje w Egipcie
  -Projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Poniedziałek, 5 lutego 2018, 20:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 7 lutego 2018, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucji (art.135 Regulaminu PE)Środa, 7 lutego 2018, 14:00
64item on the agendapointNiewolnictwo dzieci na Haiti
  -Projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Poniedziałek, 5 lutego 2018, 20:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 7 lutego 2018, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucji (art.135 Regulaminu PE)Środa, 7 lutego 2018, 14:00
50item on the agendapointSkład osobowy komisji specjalnej ds. unijnej procedury wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu
  -PoprawkiŚroda, 7 lutego 2018, 10:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 7 lutego 2018, 19:00
23item on the agendapointFundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych
Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 31 stycznia 2018, 13:00
24item on the agendapointGwarancja UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii
Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 31 stycznia 2018, 13:00
27item on the agendapointSprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego
Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018
  -PoprawkiPoniedziałek, 5 lutego 2018, 19:00
43item on the agendapointObecna sytuacja w zakresie praw człowieka w Turcji
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 5 lutego 2018, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiŚroda, 7 lutego 2018, 12:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiŚroda, 7 lutego 2018, 13:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 7 lutego 2018, 19:00
60item on the agendapointSytuacja w Wenezueli
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 5 lutego 2018, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiŚroda, 7 lutego 2018, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiŚroda, 7 lutego 2018, 14:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 7 lutego 2018, 19:00
55item on the agendapointSytuacja UNRWA
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 5 lutego 2018, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiŚroda, 7 lutego 2018, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiŚroda, 7 lutego 2018, 14:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 7 lutego 2018, 19:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 2 lutego 2018, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 5 lutego 2018, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 6 lutego 2018, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 7 lutego 2018, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 28 marca 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności