Pořad jednání
Brusel
Středa, 28. února 2018 - Čtvrtek, 1. března 2018 200k
Středa, 28. února 2018160kVerze: Středa, 28. února 2018, 16:49
 Body k pořadu jednání
15:00 - 23:00   Rozpravy
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

15:00 - 23:00   Rozpravy       Řečnická doba
1  pointPokračování zasedání a plán práce
41 pointHumanitární situace v Sýrii, zejména v Ghútě
Prohlášení předsedy
[2018/2602(RSP)]
Za každou politickou skupinu vystoupí jeden řečník
35 pointNeformální zasedání Evropské rady dne 23. února 2018
[2018/2575(RSP)]
33Lhůta pointRozhodnutí Komise aktivovat čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU v souvislosti se situací v Polsku
Prohlášení Komise
[2018/2541(RSP)]
Za každou politickou skupinu vystoupí jeden řečník
42 pointPriority EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva
Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
[2018/2603(RSP)]
28Lhůta***IpointDefinice, obchodní úprava a označování lihovin a ochrana zeměpisných označení lihovin
Zpráva:  Pilar Ayuso (A8-0021/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o definici, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a označování jiných potravin a ochraně zeměpisných označení lihovin
[COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
11Lhůta pointVýroční zpráva o situaci v oblasti základních práv v Evropské unii v roce 2016
Zpráva:  Frank Engel (A8-0025/2018)
Zpráva o výroční zprávě o situaci v oblasti základních práv v Evropské unii v roce 2016
[2017/2125(INI)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
30 pointPráce a odkaz Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
Prohlášení Rady a Komise
[2018/2530(RSP)]
44 pointZakázaná lobbistická činnost bývalého předsedy Komise Barrosa, například setkání s komisařem Katainenem
Prohlášení Komise
[2018/2605(RSP)]
31 pointVynětí několika třetích zemí z unijního seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti
Prohlášení Rady a Komise
[2018/2564(RSP)]
19Lhůta pointVyhlídky a výzvy pro odvětví včelařství EU
Zpráva:  Norbert Erdős (A8-0014/2018)
Zpráva o vyhlídkách a výzvách pro odvětví včelařství EU
[2017/2115(INI)]
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
2  pointJednominutové projevy (článek 163 jednacího řádu)
15:00 - 23:00   Rozpravy     item on the agenda
Předseda Evropského parlamentu10'
Rada (včetně odpovědí)20'
Místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka (včetně odpovědí)10'
Komise (včetně odpovědí)65'
Zpravodajové   (3x6') 18'
Navrhovatelé   (2x1') 2'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (8x5') 40'
Poslanci149'
PPE40'S&D35'ECR15'ALDE14'GUE/NGL11'Verts/ALE11'EFDD9'30ENF8'30NI5'30
33item on the agendapointRozhodnutí Komise aktivovat čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU v souvislosti se situací v Polsku
  -Návrhy usneseníStředa, 21. února 2018, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníPondělí, 26. února 2018, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníPondělí, 26. února 2018, 14:00
28item on the agendapointDefinice, obchodní úprava a označování lihovin a ochrana zeměpisných označení lihovin
Pilar Ayuso (A8-0021/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 21. února 2018, 13:00
11item on the agendapointVýroční zpráva o situaci v oblasti základních práv v Evropské unii v roce 2016
Frank Engel (A8-0025/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 21. února 2018, 13:00
19item on the agendapointVyhlídky a výzvy pro odvětví včelařství EU
Norbert Erdős (A8-0014/2018
  -Pozměňovací návrhy zpravodajky, nejméně 76 poslanců; alternativní návrhy usneseníStředa, 21. února 2018, 13:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 27. února 2018, 19:00
Poslední aktualizace: 26. března 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí