Dagsorden
Bruxelles
Onsdag den 28. februar 2018 - Torsdag den 1. marts 2018 199k
Onsdag den 28. februar 2018158kUdgave: Onsdag den 28. februar 2018, 17:00
 Punkter på dagsordenen
15:00 - 23:00   Forhandling
 Taletid
 Frister

15:00 - 23:00   Forhandling       Taletid
1  pointGenoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen
41 pointDen humanitære situation i Syrien, især i Ghouta
Erklæring fra formanden
[2018/2602(RSP)]
Talerrunde med de politiske gruppers ordførere
35 pointDet Europæiske Råds uformelle møde den 23. februar 2018
[2018/2575(RSP)]
33Frist pointKommissionens beslutning om at tage artikel 7, stk. 1, i TEU i anvendelse i forbindelse med situationen i Polen
Redegørelse ved Kommissionen
[2018/2541(RSP)]
Talerrunde med de politiske gruppers ordførere
42 pointEU's prioriteter for for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2018
Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
[2018/2603(RSP)]
28Frist***IpointDefinition, præsentation og mærkning af spiritus og beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus
Betænkning:  Pilar Ayuso (A8-0021/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om definition, præsentation og mærkning af spiritus, brugen af betegnelser for spiritus i præsentation og mærkning af andre fødevarer samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus
[COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
11Frist pointSituationen for de grundlæggende rettigheder i EU i 2016
Betænkning:  Frank Engel (A8-0025/2018)
Betænkning om årlig betænkning om situationen for de grundlæggende rettigheder i EU i 2016
[2017/2125(INI)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
30 pointArbejdet i og arven efter Det Internationale Krigsforbrydertribunal vedrørende det Tidligere Jugoslavien
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2018/2530(RSP)]
44 pointTidligere kommissionsformand Barrosos forbudte lobbyaktiviteter såsom mødet med kommissær Katainen
Redegørelse ved Kommissionen
[2018/2605(RSP)]
31 pointFjernelse af flere tredjelande fra EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2018/2564(RSP)]
19Frist pointFremtidsudsigter og problemer inden for biavlen i EU
Betænkning:  Norbert Erdős (A8-0014/2018)
Betænkning om fremtidsudsigter og problemer inden for biavlen i EU
[2017/2115(INI)]
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
2  pointIndlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 163)
15:00 - 23:00   Forhandling     item on the agenda
Europa-Parlamentets formand10'
Rådet (inkl. svar)20'
Næstformand for Kommissionen/Højtstående repræsentant (inkl. svar)10'
Kommissionen (inkl. svar)65'
Ordførere   (3x6') 18'
Ordførere for udtalelser   (2x1') 2'
Catch-the-eye   (8x5') 40'
Medlemmer149'
PPE40'S&D35'ECR15'ALDE14'GUE/NGL11'Verts/ALE11'EFDD9'30ENF8'30NI5'30
33item on the agendapointKommissionens beslutning om at tage artikel 7, stk. 1, i TEU i anvendelse i forbindelse med situationen i Polen
  -Forslag til beslutningOnsdag den 21. februar 2018, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagMandag den 26. februar 2018, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagMandag den 26. februar 2018, 14:00
28item on the agendapointDefinition, præsentation og mærkning af spiritus og beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus
Pilar Ayuso (A8-0021/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 21. februar 2018, 13:00
11item on the agendapointSituationen for de grundlæggende rettigheder i EU i 2016
Frank Engel (A8-0025/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 21. februar 2018, 13:00
19item on the agendapointFremtidsudsigter og problemer inden for biavlen i EU
Norbert Erdős (A8-0014/2018
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 76 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 21. februar 2018, 13:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 27. februar 2018, 19:00
Seneste opdatering: 26. marts 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik