Dnevni red
Bruselj
Sreda, 28. februar 2018 - Četrtek, 1. marec 2018 193k
Četrtek, 1. marec 2018166kRazličica: Sreda, 28. februar 2018, 16:38
 Točke na dnevnem redu
08:30 - 11:20   Razprave
11:30   Nagovor komisarja Sveta Evrope za človekove pravice Nilsa Muižnieksa
11:30 - 13:30   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
 Čas za govor
 Roki

08:30 - 11:20   Razprave       Čas za govor
4Rok pointBančna unija – letno poročilo za leto 2017
Poročilo:  Sander Loones (A8-0019/2018)
Poročilo o bančni uniji – letno poročilo za leto 2017
[2017/2072(INI)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
14Rok*pointObvezna avtomatična izmenjava informacij na področju obdavčevanja
Poročilo:  Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)
Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave informacij na področju obdavčevanja v zvezi s čezmejnimi aranžmaji, o katerih se poroča
[COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
16Rok pointUstavitev finančnih virov džihadistov – ukrepanje zoper financiranje terorizma
Poročilo:  Javier Nart (A8-0035/2018)
Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o ustavitvi finančnih virov džihadistov – ukrepanje zoper financiranje terorizma
[2017/2203(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
5Rok pointPrednostne naloge EU za 62. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk
Poročilo:  Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina (A8-0022/2018)
Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu o prednostnih nalogah EU za 62. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk
[2017/2194(INI)]
Odbor za pravice žensk in enakost spolov
11:30   Nagovor komisarja Sveta Evrope za človekove pravice Nilsa Muižnieksa      
43 point(Nagovor komisarja Sveta Evrope za človekove pravice Nilsa Muižnieksa)
11:30 - 13:30   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja      
37Rok voteIzvolitev podpredsednika Evropskega parlamenta (za nadomestitev Ryszarda Czarneckega)
[2018/2578(RSO)]
18***IvoteDistribucija zavarovalnih produktov: datum začetka uporabe ukrepov za prenos v državah članicah
Poročilo:  Werner Langen (A8-0024/2018)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2016/97 v zvezi z datumom začetka uporabe ukrepov za prenos v državah članicah
[COM(2017)0792 - C8-0449/2017 - 2017/0350(COD)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
15***voteDvostranski sporazum med EU in ZDA o bonitetnih ukrepih v zvezi z zavarovanjem in pozavarovanjem
Priporočilo:  Roberto Gualtieri (A8-0008/2018)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Dvostranskega sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o bonitetnih ukrepih v zvezi z zavarovanjem in pozavarovanjem
[08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
27*voteImenovanje članice Računskega sodišča – Annemie Turtelboom
Poročilo:  Indrek Tarand (A8-0027/2018)
Poročilo o imenovanju Annemie Turtelboom za članico Računskega sodišča
[05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE)]
Odbor za proračunski nadzor
40*voteImenovanje člana Enotnega odbora za reševanje
Poročilo:  Roberto Gualtieri (A8-0030/2018)
Poročilo o priporočilu Komisije o imenovanju člana Enotnega odbora za reševanje
[N8-0052/2018 - C8-0036/2018 - 2018/0901(NLE)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
36Rok voteUstanovitev posebnega odbora za finančni kriminal, davčno utajo in izogibanje davkom, njegove pristojnosti, številčna sestava in mandat
[2018/2574(RSO)]
B8-0125/2018
28Rok***IvoteOpredelitev, predstavitev in označevanje žganih pijač ter zaščita njihovih geografskih označb
Poročilo:  Pilar Ayuso (A8-0021/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi, predstavitvi in označevanju žganih pijač, uporabi imen žganih pijač pri predstavitvi in označevanju drugih živil ter zaščiti geografskih označb žganih pijač
[COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Razprava: Sreda, 28. februar 2018
14Rok*voteObvezna avtomatična izmenjava informacij na področju obdavčevanja
Poročilo:  Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)
Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave informacij na področju obdavčevanja v zvezi s čezmejnimi aranžmaji, o katerih se poroča
[COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Razprava: Četrtek, 1. marec 2018
38Rok voteNasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: odobritev gensko spremenjene koruze 59122 (DAS-59122-7)
Predlog resolucije
[2018/2568(RSP)]
B8-0122/2018
39Rok voteNasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: odobritev gensko spremenjene koruze MON 87427 × MON 89034 × NK603 in in gensko spremenjene koruze s kombinacijo dveh transformacij MON 87427, MON 89034 in NK603
Predlog resolucije
[2018/2569(RSP)]
B8-0124/2018
20Rok voteUporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2017/006 ES/Galicia apparel
Poročilo:  Esteban González Pons (A8-0033/2018)
Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga, ki jo je podala Španija – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel)
[COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD)]
Odbor za proračun
21Rok voteUporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2017/007 SE/Ericsson
Poročilo:  Urmas Paet (A8-0032/2018)
Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Švedske – EGF/2017/007 SE/Ericsson
[COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD)]
Odbor za proračun
33Rok voteSklep Komisije o uporabi člena 7(1) PEU glede razmer na Poljskem
Predlogi resolucij
[2018/2541(RSP)]
B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018
Razprava: Sreda, 28. februar 2018
11Rok voteRazmere na področju temeljnih pravic v EU v letu 2016
Poročilo:  Frank Engel (A8-0025/2018)
Poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v EU v letu 2016
[2017/2125(INI)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Razprava: Sreda, 28. februar 2018
19Rok voteMožnosti in izzivi za čebelarski sektor EU
Poročilo:  Norbert Erdős (A8-0014/2018)
Poročilo o možnostih in izzivih za čebelarski sektor EU
[2017/2115(INI)]
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
Razprava: Sreda, 28. februar 2018
4Rok voteBančna unija – letno poročilo za leto 2017
Poročilo:  Sander Loones (A8-0019/2018)
Poročilo o bančni uniji – letno poročilo za leto 2017
[2017/2072(INI)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Razprava: Četrtek, 1. marec 2018
16Rok voteUstavitev finančnih virov džihadistov – ukrepanje zoper financiranje terorizma
Poročilo:  Javier Nart (A8-0035/2018)
Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o ustavitvi finančnih virov džihadistov – ukrepanje zoper financiranje terorizma
[2017/2203(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
Razprava: Četrtek, 1. marec 2018
5Rok votePrednostne naloge EU za 62. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk
Poročilo:  Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina (A8-0022/2018)
Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu o prednostnih nalogah EU za 62. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk
[2017/2194(INI)]
Odbor za pravice žensk in enakost spolov
Razprava: Četrtek, 1. marec 2018
08:30 - 11:20   Razprave     item on the agenda
Komisija (vključno z odgovori)20'
Poročevalci   (5x6') 30'
Razprava brez seznama govornikov   (4x5') 20'
Poslanci60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
4item on the agendapointBančna unija – letno poročilo za leto 2017
Sander Loones (A8-0019/2018
  -Predlogi spremembSreda, 21. februar 2018, 13:00
14item on the agendapointObvezna avtomatična izmenjava informacij na področju obdavčevanja
Emmanuel Maurel (A8-0016/2018
  -Predlogi spremembSreda, 21. februar 2018, 13:00
16item on the agendapointUstavitev finančnih virov džihadistov – ukrepanje zoper financiranje terorizma
Javier Nart (A8-0035/2018
  -Predlogi spremembPonedeljek, 26. februar 2018, 13:00
5item on the agendapointPrednostne naloge EU za 62. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk
Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina (A8-0022/2018
  -Predlogi spremembPonedeljek, 26. februar 2018, 13:00
37item on the agendapointIzvolitev podpredsednika Evropskega parlamenta (za nadomestitev Ryszarda Czarneckega)
  -Kandidature za prvi krog volitev se predložijo namestniku generalnega sekretarja (stavba Paul-Henri Spaak, pisarna PHS 07B003)Torek, 27. februar 2018, 20:00
36item on the agendapointUstanovitev posebnega odbora za finančni kriminal, davčno utajo in izogibanje davkom, njegove pristojnosti, številčna sestava in mandat
  -Predlogi spremembPonedeljek, 26. februar 2018, 13:00
28item on the agendapointOpredelitev, predstavitev in označevanje žganih pijač ter zaščita njihovih geografskih označb
Pilar Ayuso (A8-0021/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 21. februar 2018, 13:00
38item on the agendapointNasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: odobritev gensko spremenjene koruze 59122 (DAS-59122-7)
  -Predlogi spremembTorek, 27. februar 2018, 13:00
39item on the agendapointNasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: odobritev gensko spremenjene koruze MON 87427 × MON 89034 × NK603 in in gensko spremenjene koruze s kombinacijo dveh transformacij MON 87427, MON 89034 in NK603
  -Predlogi spremembTorek, 27. februar 2018, 13:00
20item on the agendapointUporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2017/006 ES/Galicia apparel
Esteban González Pons (A8-0033/2018
  -Predlogi spremembPonedeljek, 26. februar 2018, 13:00
21item on the agendapointUporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2017/007 SE/Ericsson
Urmas Paet (A8-0032/2018
  -Predlogi spremembPonedeljek, 26. februar 2018, 13:00
33item on the agendapointSklep Komisije o uporabi člena 7(1) PEU glede razmer na Poljskem
  -Predlogi resolucijSreda, 21. februar 2018, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 26. februar 2018, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijPonedeljek, 26. februar 2018, 14:00
11item on the agendapointRazmere na področju temeljnih pravic v EU v letu 2016
Frank Engel (A8-0025/2018
  -Predlogi spremembSreda, 21. februar 2018, 13:00
19item on the agendapointMožnosti in izzivi za čebelarski sektor EU
Norbert Erdős (A8-0014/2018
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 21. februar 2018, 13:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 27. februar 2018, 19:00
Zadnja posodobitev: 26. marec 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov