Dnevni red
Strasbourg
Ponedeljek, 10. september 2018 - Četrtek, 13. september 2018 225k
Sreda, 12. september 2018166kRazličica: Sreda, 12. september 2018, 15:49
 Točke na dnevnem redu
09:00 - 11:50   PREDNOSTNA RAZPRAVA
12:30 - 14:30   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
15:00 - 23:00   Razprave
 Čas za govor
 Roki

09:00 - 11:50   PREDNOSTNA RAZPRAVA       Čas za govor
43 pointStanje v Uniji
Izjava predsednika Komisije
[2018/2736(RSP)]
12:30 - 14:30   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja      
84***IvoteNazivne količine za dajanje enojno destiliranega žganja šoču na trg Unije
Poročilo:  Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 110/2008 v zvezi z nazivnimi količinami za dajanje enojno destiliranega žganja šoču, ki se proizvaja v kotlu in stekleniči na Japonskem, na trg Unije
[COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
26***voteSprememba Memoranduma o sodelovanju med ZDA in EU (uvedba sistemov upravljanja zračnega prometa)
Priporočilo:  Rolandas Paksas (A8-0214/2018)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Spremembe 1 Memoranduma o sodelovanju NAT-I-9406 med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo
[05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)]
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
18***voteSporazum o zračnem prevozu med Kanado in EU (pristop Hrvaške)
Priporočilo:  Francisco Assis (A8-0256/2018)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Sporazuma o zračnem prometu med Kanado ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji v imenu Unije in njenih držav članic
[12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)]
Odbor za promet in turizem
88Rok***IvoteAvtorske pravice na enotnem digitalnem trgu
Poročilo:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu
[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]
Odbor za pravne zadeve
Razprava: Torek, 11. september 2018
52Rok***IvoteKontrola gotovine, ki se vnaša v Unijo ali iznaša iz nje
Poročilo:  Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o kontroli gotovine, ki se vnaša v Unijo ali iznaša iz nje, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1889/2005
[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Razprava: Torek, 11. september 2018
53Rok***IvoteBoj proti pranju denarja s kazenskopravnimi sredstvi
Poročilo:  Ignazio Corrao (A8-0405/2017)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti pranju denarja s kazenskopravnimi sredstvi
[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Razprava: Torek, 11. september 2018
19Rok voteRazmere na Madžarskem
Poročilo:  Judith Sargentini (A8-0250/2018)
Poročilo o predlogu, s katerim se Svet poziva, naj v skladu s členom 7(1) Pogodbe o Evropski uniji ugotovi obstoj očitnega tveganja, da bi Madžarska lahko huje kršila temeljne vrednote Unije
[2017/2131(INL)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Razprava: Torek, 11. september 2018
86Rok voteAvtonomni orožni sistemi
Predlogi resolucij
[2018/2752(RSP)]
RC-B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018, B8-0362/2018
Razprava: Torek, 11. september 2018
34Rok voteStanje odnosov med EU in ZDA
Poročilo:  Elmar Brok (A8-0251/2018)
Poročilo o stanju odnosov med EU in ZDA
[2017/2271(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
Razprava: Torek, 11. september 2018
28Rok voteStanje odnosov med EU in Kitajsko
Poročilo:  Bas Belder (A8-0252/2018)
Poročilo o stanju odnosov med EU in Kitajsko
[2017/2274(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
Razprava: Torek, 11. september 2018
15:00 - 23:00   Razprave       Čas za govor
91 pointPrihodnost pokojnin: boj proti privatizaciji in krepitev javnih in splošnih sistemov socialne varnosti
Tematska razprava (člen 153a Poslovnika)
[2018/2843(RSP)]
44 pointPredstavitev stališča Sveta o predlogu splošnega proračuna - proračunsko leto 2019
[2018/2737(RSP)]
16Rok***IpointVarstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in prosti pretok takih podatkov
Poročilo:  Cornelia Ernst (A8-0313/2017)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES
[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
  pointSkupna razprava - Strategija za plastiko in zakonodaja o kemikalijah, proizvodih in odpadkih
32Rok -Evropska strategija za plastiko v krožnem gospodarstvu
Poročilo:  Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)
Poročilo o evropski strategiji za plastiko v krožnem gospodarstvu

[2018/2035(INI)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
70Rok -Možnosti za rešitev vprašanja stičišča med zakonodajo o kemikalijah, proizvodih in odpadkih
Vprašanja za ustni odgovor
 - [2018/2589(RSP)]
     
 Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000063/2018 - B8-0036/2018)
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Svet
Možnosti za rešitev vprašanja stičišča med zakonodajo o kemikalijah, proizvodih in odpadkih
     
 Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000064/2018 - B8-0037/2018)
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Komisija
Možnosti za rešitev vprašanja stičišča med zakonodajo o kemikalijah, proizvodih in odpadkih
24Rok pointEvropski akcijski načrt „eno zdravje“ zoper odpornost proti antimikrobikom
Poročilo:  Karin Kadenbach (A8-0257/2018)
Poročilo o Evropskem akcijskem načrtu „eno zdravje“ zoper odpornost proti antimikrobikom
[2017/2254(INI)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
55Rok***IpointEnotni digitalni portal
Poročilo:  Marlene Mizzi (A8-0054/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi enotnega digitalnega portala za zagotavljanje informacij in postopkov ter služb za pomoč in reševanje težav ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012
[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
49Rok pointEvropa v gibanju: agenda za prihodnost mobilnosti v EU
Poročilo:  István Ujhelyi (A8-0241/2018)
Poročilo o Evropi v gibanju: agenda za prihodnost mobilnosti v EU
[2017/2257(INI)]
Odbor za promet in turizem
09:00 - 11:50   PREDNOSTNA RAZPRAVA     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)5'
Predsednik Komisije (vključno z odgovori)40'
Razprava brez seznama govornikov5'
Poslanci75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 23:00   Razprave     item on the agenda
Govornik za tematsko razpravo4'
Svet (vključno z odgovori)20'
Komisija (vključno z odgovori)35'
Predsednik Odbora za proračun3'
Poročevalci   (5x6') 30'
Poročevalci za proračun   (2x3') 6'
Avtor (odbor)5'
Pripravljavci mnenja   (5x1') 5'
Razprava brez seznama govornikov   (5x5') 25'
Poslanci239'
PPE66'30S&D58'ECR23'30ALDE22'Verts/ALE17'30GUE/NGL17'EFDD14'30ENF12'30NI8'
88item on the agendapointAvtorske pravice na enotnem digitalnem trgu
Axel Voss (A8-0245/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 5. september 2018, 13:00
52item on the agendapointKontrola gotovine, ki se vnaša v Unijo ali iznaša iz nje
Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 5. september 2018, 13:00
53item on the agendapointBoj proti pranju denarja s kazenskopravnimi sredstvi
Ignazio Corrao (A8-0405/2017
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 5. september 2018, 13:00
19item on the agendapointRazmere na Madžarskem
Judith Sargentini (A8-0250/2018
  -Predlogi spremembSreda, 5. september 2018, 13:00
86item on the agendapointAvtonomni orožni sistemi
  -Predlogi resolucijSreda, 5. september 2018, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 10. september 2018, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijPonedeljek, 10. september 2018, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 11. september 2018, 16:00
34item on the agendapointStanje odnosov med EU in ZDA
Elmar Brok (A8-0251/2018
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 5. september 2018, 13:00
  -Skupni nadomestni predlogi resolucijPonedeljek, 10. september 2018, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 11. september 2018, 16:00
28item on the agendapointStanje odnosov med EU in Kitajsko
Bas Belder (A8-0252/2018
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 5. september 2018, 13:00
16item on the agendapointVarstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in prosti pretok takih podatkov
Cornelia Ernst (A8-0313/2017
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 5. september 2018, 13:00
32item on the agendapointEvropska strategija za plastiko v krožnem gospodarstvu
Mark Demesmaeker (A8-0262/2018
  -Predlogi spremembPonedeljek, 10. september 2018, 19:00
70item on the agendapointMožnosti za rešitev vprašanja stičišča med zakonodajo o kemikalijah, proizvodih in odpadkih
(O-000063/2018 - B8-0036/2018) (O-000064/2018 - B8-0037/2018) 
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 10. september 2018, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijTorek, 11. september 2018, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijTorek, 11. september 2018, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 12. september 2018, 16:00
24item on the agendapointEvropski akcijski načrt „eno zdravje“ zoper odpornost proti antimikrobikom
Karin Kadenbach (A8-0257/2018
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 5. september 2018, 13:00
55item on the agendapointEnotni digitalni portal
Marlene Mizzi (A8-0054/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 5. september 2018, 13:00
49item on the agendapointEvropa v gibanju: agenda za prihodnost mobilnosti v EU
István Ujhelyi (A8-0241/2018
  -Predlogi spremembSreda, 5. september 2018, 13:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekPetek, 7. september 2018, 12:00
Besedila, dana na glasovanje v sredoPonedeljek, 10. september 2018, 19:00
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 11. september 2018, 19:00
Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)Sreda, 12. september 2018, 19:00
Zadnja posodobitev: 12. september 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov