Ordinea de zi
Strasbourg
Luni, 10 septembrie 2018 - Joi, 13 septembrie 2018 236k
Joi, 13 septembrie 2018169kVersiune: Miercuri, 12 septembrie 2018, 15:48
 Puncte de pe ordinea de zi
08:30 - 11:45   Dezbateri
11:45 - 12:15   Discursul lui Zoran Zaev, prim-ministrul fostei Republici iugoslave a Macedoniei
12:15 - 14:15   VOT urmat de explicarea voturilor
15:00 - 16:00   Interpelări majore
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

08:30 - 11:45   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
36Termen pointPunerea în aplicare a Regulamentului privind produsele fitosanitare
Raport  Pavel Poc (A8-0268/2018)
Raport referitor la punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 privind produsele fitosanitare
[2017/2128(INI)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
22Termen pointDiferențele de calitate dintre produsele de pe piața unică
Raport  Olga Sehnalová (A8-0267/2018)
Raport referitor la diferențele de calitate ce caracterizează unele produse de pe piața unică
[2018/2008(INI)]
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
  pointDezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)
94Termen -Uganda, arestarea parlamentarilor din opoziție
[2018/2840(RSP)]
RC-B8-0364/2018, B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018
95Termen -Myanmar, în special cazul jurnaliștilor Wa Lone și Kyaw Soe Oo
[2018/2841(RSP)]
RC-B8-0371/2018, B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018
96Termen -Cambodgia, în special cazul lui Kem Sokha
[2018/2842(RSP)]
RC-B8-0366/2018, B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018
11:45 - 12:15   Discursul lui Zoran Zaev, prim-ministrul fostei Republici iugoslave a Macedoniei      
93 pointDiscursul lui Zoran Zaev, prim-ministrul fostei Republici iugoslave a Macedoniei
12:15 - 14:15   VOT urmat de explicarea voturilor      
9 votePropuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)
89*voteAprobarea încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare dintre Eurojust și Albania
Raport  Laura Ferrara (A8-0275/2018)
Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare dintre Eurojust și Albania
[08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
16Termen***IvoteProtecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date
Raport  Cornelia Ernst (A8-0313/2017)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE
[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Dezbatere: Miercuri, 12 septembrie 2018
55Termen***IvotePortalul digital unic
Raport  Marlene Mizzi (A8-0054/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind înființarea unui portal digital unic pentru a furniza informații, proceduri, servicii de asistență și soluționare a problemelor și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012
[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
Dezbatere: Miercuri, 12 septembrie 2018
101***IvoteLista țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și lista țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Kosovo*)
Raport  Tanja Fajon (A8-0261/2016)
Raport Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Kosovo*)
[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Decizie a comisiei de a iniția negocieri - Articolul 69c
99Termen voteIncendiile din iulie 2018 din Mati, regiunea Attica, Grecia, și răspunsul UE
Propuneri de rezoluție
[2018/2847(RSP)]
RC-B8-0388/2018, B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018, B8-0394/2018
Dezbatere: Luni, 10 septembrie 2018
100Termen voteAmenințarea de demolare a Khan al-Ahmar și a altor sate beduine
Propuneri de rezoluție
[2018/2849(RSP)]
B8-0383/2018, RC-B8-0384/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018, B8-0389/2018
Dezbatere: Marţi, 11 septembrie 2018
32Termen voteO strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară
Raport  Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)
Raport referitor la o strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară
[2018/2035(INI)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Dezbatere: Miercuri, 12 septembrie 2018
70Termen votePropuneri de rezoluție - Opțiuni pentru abordarea interfeței dintre legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile
[2018/2589(RSP)]
B8-0363/2018
Dezbatere: Miercuri, 12 septembrie 2018
24Termen voteUn plan de acțiune european „O singură sănătate” (One Health) împotriva rezistenței la antimicrobiene
Raport  Karin Kadenbach (A8-0257/2018)
Raport referitor la planul de acțiune european „O singură sănătate” (One Health) împotriva rezistenței la antimicrobiene (RAM)
[2017/2254(INI)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Dezbatere: Miercuri, 12 septembrie 2018
49Termen voteEuropa în mișcare: o agendă pentru viitorul mobilității în UE
Raport  István Ujhelyi (A8-0241/2018)
Raport referitor la Europa în mișcare: o agendă pentru viitorul mobilității în UE
[2017/2257(INI)]
Comisia pentru transport și turism
Dezbatere: Miercuri, 12 septembrie 2018
36Termen votePunerea în aplicare a Regulamentului privind produsele fitosanitare
Raport  Pavel Poc (A8-0268/2018)
Raport referitor la punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 privind produsele fitosanitare
[2017/2128(INI)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Dezbatere: Joi, 13 septembrie 2018
22Termen voteDiferențele de calitate dintre produsele de pe piața unică
Raport  Olga Sehnalová (A8-0267/2018)
Raport referitor la diferențele de calitate ce caracterizează unele produse de pe piața unică
[2018/2008(INI)]
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
Dezbatere: Joi, 13 septembrie 2018
15:00 - 16:00   Interpelări majore       Timpul afectat luărilor de cuvânt
  pointInterpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură)
97 -G-000006/2018
(G-000006/2018 - B8-0038/2018)
08:30 - 11:45   Dezbateri     item on the agenda
Comisia (inclusiv răspunsurile)25'
Raportorul   (2x6') 12'
Raportorul pentru aviz   (3x1') 3'
„Catch the eye”   (2x5') 10'
Autorul fiecărei propuneri de rezoluție (articolul 135 din Regulamentul de procedură)1'
„Catch the eye” (articolul 135 din Regulamentul de procedură)   (3x2') 6'
Deputaţi60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
15:00 - 16:00   Interpelări majore     item on the agenda
Comisia (inclusiv răspunsurile)5'
Autorul (interpelări majore)2'
„Catch the eye”5'
Deputaţi30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
36item on the agendapointPunerea în aplicare a Regulamentului privind produsele fitosanitare
Pavel Poc (A8-0268/2018
  -AmendamenteMiercuri, 5 septembrie 2018, 13:00
22item on the agendapointDiferențele de calitate dintre produsele de pe piața unică
Olga Sehnalová (A8-0267/2018
  -Amendamente ale raportorului, cel puțin 76 de deputați; propuneri alternative de rezoluțieMiercuri, 5 septembrie 2018, 13:00
94item on the agendapointUganda, arestarea parlamentarilor din opoziție
  -Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Luni, 10 septembrie 2018, 20:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 12 septembrie 2018, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură al PE)Miercuri, 12 septembrie 2018, 14:00
95item on the agendapointMyanmar, în special cazul jurnaliștilor Wa Lone și Kyaw Soe Oo
  -Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Luni, 10 septembrie 2018, 20:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 12 septembrie 2018, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură al PE)Miercuri, 12 septembrie 2018, 14:00
96item on the agendapointCambodgia, în special cazul lui Kem Sokha
  -Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Luni, 10 septembrie 2018, 20:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 12 septembrie 2018, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură al PE)Miercuri, 12 septembrie 2018, 14:00
16item on the agendapointProtecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date
Cornelia Ernst (A8-0313/2017
  -Amendamente; respingereMiercuri, 5 septembrie 2018, 13:00
55item on the agendapointPortalul digital unic
Marlene Mizzi (A8-0054/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 5 septembrie 2018, 13:00
99item on the agendapointIncendiile din iulie 2018 din Mati, regiunea Attica, Grecia, și răspunsul UE
  -Propuneri de rezoluțieMarţi, 11 septembrie 2018, 12:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMiercuri, 12 septembrie 2018, 12:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMiercuri, 12 septembrie 2018, 13:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 12 septembrie 2018, 19:00
100item on the agendapointAmenințarea de demolare a Khan al-Ahmar și a altor sate beduine
  -Propuneri de rezoluțieMarţi, 11 septembrie 2018, 12:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMiercuri, 12 septembrie 2018, 12:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMiercuri, 12 septembrie 2018, 13:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 12 septembrie 2018, 19:00
32item on the agendapointO strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară
Mark Demesmaeker (A8-0262/2018
  -AmendamenteLuni, 10 septembrie 2018, 19:00
70item on the agendapointOpțiuni pentru abordarea interfeței dintre legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile
(O-000063/2018 - B8-0036/2018) (O-000064/2018 - B8-0037/2018) 
  -Propuneri de rezoluțieLuni, 10 septembrie 2018, 19:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMarţi, 11 septembrie 2018, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 11 septembrie 2018, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 12 septembrie 2018, 16:00
24item on the agendapointUn plan de acțiune european „O singură sănătate” (One Health) împotriva rezistenței la antimicrobiene
Karin Kadenbach (A8-0257/2018
  -Amendamente ale raportorului, cel puțin 76 de deputați; propuneri alternative de rezoluțieMiercuri, 5 septembrie 2018, 13:00
49item on the agendapointEuropa în mișcare: o agendă pentru viitorul mobilității în UE
István Ujhelyi (A8-0241/2018
  -AmendamenteMiercuri, 5 septembrie 2018, 13:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot marţiVineri, 7 septembrie 2018, 12:00
Texte supuse la vot miercuriLuni, 10 septembrie 2018, 19:00
Texte supuse la vot joiMarţi, 11 septembrie 2018, 19:00
Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 12 septembrie 2018, 19:00
Ultima actualizare: 12 septembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate