Agenda
Brussel
Woensdag 30 januari 2019 - Donderdag 31 januari 2019 197k
Woensdag 30 januari 2019160kVersie: Woensdag 30 januari 2019, 17:52
 Agendapunten
15:00 - 15:30   Plechtige vergadering
15:30 - 24:00   Debatten
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

15:00 - 15:30   Plechtige vergadering      
32 voteInternationale dag voor de herdenking van de Holocaust
15:30 - 24:00   Debatten       Spreektijd
1  pointHervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden
49 pointDe terugtrekking van het VK uit de EU
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2019/2539(RSP)]
Eén sprekersronde fracties
43 pointDe strijd tegen het klimaat van haat en fysiek geweld ten aanzien van democratisch gekozen mandaathouders
Verklaring van de Commissie
[2019/2534(RSP)]
Eén sprekersronde fracties
40 pointDe rechtsstaat en grondrechten in Hongarije, ontwikkelingen sinds september 2018
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2019/2517(RSP)]
50Deadline pointDe situatie in Venezuela
Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
[2019/2543(RSP)]
Eén sprekersronde fracties
41 pointMeest recente ontwikkelingen in de betrekkingen tussen China en Taiwan
Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
[2019/2529(RSP)]
42 pointStand van zaken in de handelsbesprekingen tussen de VS en de EU
Verklaring van de Commissie
[2019/2530(RSP)]
12Deadline***IpointToepassing en werking van de .eu-topniveaudomeinnaam
Verslag:  Fredrick Federley (A8-0394/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing en werking van de .eu-topniveaudomeinnaam en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 733/2002 en Verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie
[COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
6Deadline pointJaarverslag over het mededingingsbeleid
Verslag:  Michel Reimon (A8-0474/2018)
Verslag over het jaarverslag over het mededingingsbeleid
[2018/2102(INI)]
Commissie economische en monetaire zaken
5 pointJaarverslag 2017 over de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie – fraudebestrijding
Verslag:  Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)
Verslag over het jaarverslag 2017 over de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie – fraudebestrijding
[2018/2152(INI)]
Commissie begrotingscontrole
35Deadline pointStrategieën voor de integratie van de Roma
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2019/2509(RSP)]
De stemming vindt tijdens de volgende vergaderperiode plaats
39Deadline pointWijzigingen van het Reglement van het Europees Parlement

Verslag:  Richard Corbett (A8-0462/2018)
Verslag over wijzigingen van het Reglement van het Parlement in hoofdstukken 1 en 4 van Titel I; hoofdstuk 3 van Titel V; hoofdstukken 4 en 5 van Titel VII; hoofdstuk 1 van Titel VIII; Titel XII; Titel XIV en Bijlage II
[2018/2170(REG)]
Commissie constitutionele zaken
2  pointSpreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)
15:30 - 24:00   Debatten     item on the agenda
Raad (inclusief antwoorden)30'
Vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger (inclusief antwoorden)20'
Commissie (inclusief antwoorden)65'
Rapporteurs   (3x6') 18'
Rapporteurs voor advies   (2x1') 2'
"Catch the eye"   (7x5') 35'
Leden179'
PPE49'S&D42'30ECR18'ALDE16'30Verts/ALE13'GUE/NGL13'EFDD11'ENF10'NI6'30
50item on the agendapointDe situatie in Venezuela
  -OntwerpresolutiesWoensdag 30 januari 2019, 16:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 30 januari 2019, 20:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 30 januari 2019, 21:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDonderdag 31 januari 2019, 08:00
12item on the agendapointToepassing en werking van de .eu-topniveaudomeinnaam
Fredrick Federley (A8-0394/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 23 januari 2019, 13:00
6item on the agendapointJaarverslag over het mededingingsbeleid
Michel Reimon (A8-0474/2018
  -AmendementenWoensdag 23 januari 2019, 13:00
35item on the agendapointStrategieën voor de integratie van de Roma
  -OntwerpresolutiesWoensdag 6 februari 2019, 13:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesVrijdag 8 februari 2019, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesVrijdag 8 februari 2019, 14:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingMaandag 11 februari 2019, 19:00
39item on the agendapointWijzigingen van het Reglement van het Europees Parlement

Richard Corbett (A8-0462/2018
  -AmendementenWoensdag 23 januari 2019, 13:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 29 januari 2019, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 30 januari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid