Program
Štrasburg
Pondelok, 11. februára 2019 - Štvrtok, 14. februára 2019 269k
Pondelok, 11. februára 2019168kVerzia: Streda, 13. februára 2019, 17:49
 Body programu
17:00 - 24:00   Rozpravy
 Rečnícky čas
 Lehoty

17:00 - 24:00   Rozpravy       Rečnícky čas
1  pointPokračovanie schôdze a program práce
41Termín***IpointProgram EÚ pre boj proti podvodom
Správa:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program EÚ pre boj proti podvodom
[2018/0211(COD)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
58Termín***IpointViacročný plán pre populácie rýb v západných vodách a priľahlých vodách a pre lov využívajúci tieto populácie
Správa:  Alain Cadec (A8-0310/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje viacročný plán pre populácie rýb v západných vodách a priľahlých vodách a pre lov využívajúci tieto populácie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1139, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie rýb a rybolov v Baltskom mori, a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007 a (ES) č. 1300/2008
[2018/0074(COD)]
Výbor pre rybárstvo
  pointSpoločná rozprava - Pobrežie Slonoviny
26***-Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Pobrežím Slonoviny a EÚ (2018 – 2024)
Odporúčanie:  João Ferreira (A8-0030/2019)
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Republikou Pobrežia Slonoviny (2018 – 2024)

[2018/0267(NLE)]
Výbor pre rybárstvo
28 -Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Pobrežím Slonoviny a EÚ (2018 – 2024) (uznesenie)
Správa:  João Ferreira (A8-0034/2019)
Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Republikou Pobrežia Slonoviny (2018 – 2024)

[2018/0267M(NLE)]
Výbor pre rybárstvo
  pointSpoločná rozprava - Vykonávanie ustanovení zmluvy
62Termín -Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa občianstva EÚ
Správa:  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)
Správa o vykonávaní ustanovení zmluvy týkajúcich sa občianstva EÚ

[2018/2111(INI)]
Výbor pre ústavné veci
63Termín -Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa posilnenej spolupráce
Správa:  Alain Lamassoure (A8-0038/2019)
Správa o vykonávaní ustanovení zmluvy týkajúcich sa posilnenej spolupráce

[2018/2112(INI)]
Výbor pre ústavné veci
22Termín -Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa právomoci Parlamentu vykonávať politickú kontrolu nad Komisiou
Správa:  Mercedes Bresso (A8-0033/2019)
Správa o vykonávaní ustanovení zmluvy týkajúcich sa právomoci Parlamentu vykonávať politickú kontrolu nad Komisiou

[2018/2113(INI)]
Výbor pre ústavné veci
64Termín -Vykonávanie Charty základných práv Európskej únie v inštitucionálnom rámci EÚ
Správa:  Barbara Spinelli (A8-0051/2019)
Správa o vykonávaní Charty základných práv Európskej únie v inštitucionálnom rámci EÚ

[2017/2089(INI)]
Výbor pre ústavné veci
33Termín pointNariadenia a všeobecné podmienky upravujúce výkon funkcie ombudsmana (štatút európskeho ombudsmana)
Správa:  Paulo Rangel (A8-0050/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu, ktorým sa stanovujú pravidlá a všeobecné podmienky výkonu funkcie ombudsmana (štatút európskeho ombudsmana) a zrušuje rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom
[2018/2080(INL)]
Výbor pre ústavné veci
128Termín pointPrávo na pokojný protest a primerané použitie sily
Vyhlásenie Komisie
[2019/2569(RSP)]
Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok
125Termín pointVeľké dravce
Vyhlásenie Komisie
[2018/3006(RSP)]
Hlasovanie sa uskutoční na nasledujúcej schôdzi
  pointKrátka prezentácia týchto správ:
50Termín -Stav diskusie o budúcnosti Európy
Správa:  Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)
Správa o stave diskusie o budúcnosti Európy

[2018/2094(INI)]
Výbor pre ústavné veci
Hlasovanie sa uskutoční v stredu
24Termín -Komplexná európska priemyselná politika v oblasti umelej inteligencie a robotiky
Správa:  Ashley Fox (A8-0019/2019)
Správa o komplexnej európskej priemyselnej politike v oblasti umelej inteligencie a robotiky

[2018/2088(INI)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
2  pointJednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)
17:00 - 24:00   Rozpravy     item on the agenda
Komisia (vrátane odpovedí)60'
Spravodajcovia   (8x6') 48'
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko   (12x1') 12'
Spravodajcovia (článok 52 ods. 2 rokovacieho poriadku)   (2x4') 8'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (9x5') 45'
Poslanci90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'ENF5'30NI4'
41item on the agendapointProgram EÚ pre boj proti podvodom
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 6. februára 2019, 13:00
58item on the agendapointViacročný plán pre populácie rýb v západných vodách a priľahlých vodách a pre lov využívajúci tieto populácie
Alain Cadec (A8-0310/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 6. februára 2019, 13:00
62item on the agendapointVykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa občianstva EÚ
Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 6. februára 2019, 13:00
63item on the agendapointVykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa posilnenej spolupráce
Alain Lamassoure (A8-0038/2019
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 6. februára 2019, 13:00
22item on the agendapointVykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa právomoci Parlamentu vykonávať politickú kontrolu nad Komisiou
Mercedes Bresso (A8-0033/2019
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 6. februára 2019, 13:00
64item on the agendapointVykonávanie Charty základných práv Európskej únie v inštitucionálnom rámci EÚ
Barbara Spinelli (A8-0051/2019
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 6. februára 2019, 13:00
33item on the agendapointNariadenia a všeobecné podmienky upravujúce výkon funkcie ombudsmana (štatút európskeho ombudsmana)
Paulo Rangel (A8-0050/2019
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 6. februára 2019, 13:00
128item on the agendapointPrávo na pokojný protest a primerané použitie sily
  -Návrhy uzneseníPondelok, 11. februára 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníUtorok, 12. februára 2019, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníUtorok, 12. februára 2019, 14:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 13. februára 2019, 16:00
125item on the agendapointVeľké dravce
  -Návrhy uzneseníStreda, 6. marca 2019, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníPondelok, 11. marca 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníPondelok, 11. marca 2019, 20:00
50item on the agendapointStav diskusie o budúcnosti Európy
Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018
  -Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseníStreda, 6. februára 2019, 13:00
24item on the agendapointKomplexná európska priemyselná politika v oblasti umelej inteligencie a robotiky
Ashley Fox (A8-0019/2019
  -Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseníStreda, 6. februára 2019, 13:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie v utorokPiatok, 8. februára 2019, 12:00
Texty predložené na hlasovanie v streduPondelok, 11. februára 2019, 19:00
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 12. februára 2019, 19:00
Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 13. februára 2019, 19:00
Posledná úprava: 13. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia